+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Güzel sanatlar şeması nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Güzel sanatlar şeması nedir
  güzel sanatlar şeması nedir 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Güzel sanatlar şeması hakkında bilgi


  Güzel sanatlar, güzellik ve zevkle ilgilenen sanatlar için kullanılır. Bu terim ilk defa Fransızca da beaux arts olarak, resim, heykel, baskı gibi görsel sanatları tanımlamak için kullanılmıştır. Günümüzde daha çok, klasik veya akademik sanatla bağlantılı olan geleneksel görsel sanatlar anlamına gelir.

  Güzel sanatlar teriminin ortaya çıkışındaki motivasyon, resim, heykel gibi görsel sanat dallarını; tekstil, seramik gibi zanaat ve uygulamalı sanatlardan ayırmaktı. Buradaki "güzel", sanat eserinin niteliğini değil, disiplinin estetikle bağlantısını vurgulamak için kullanılmıştır. Günümüzde icra edilen ve sadece resim, heykel ve baskıyla kısıtlı olmayan modern ve çağdaş sanat eserleri için açıklayıcı ve kapsayıcı olmadığından, buna alternatif olarak görsel sanatlar tabiri kullanılmaktadır.
+ Yorum Gönder


güzel sanatlar şeması