+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Cumhuriyetle birlikte Türk toplumunda meydana gelen değişiklikler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Cumhuriyetle birlikte Türk toplumunda meydana gelen değişiklikler
  Cumhuriyetle birlikte Türk toplumunda meydana gelen değişiklikler 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Cumhuriyetle birlikte Türk toplumunda meydana gelen değişiklikler hakkında bilgi


  A) Cumhuriyetin İlanı ve Halifeliğin Kaldırılması:

  1. Cumhuriyetin İlanı ve Mustafa Kemal Paşa'nın ilk Cumhurbaşkanı Seçilişi.

  2. Halifeliğin Kaldırılması ve Bunun Önemi.

  B) Partiler ve Çok Partili Döneme Geçiş Dönemleri:

  1. Cumhuriyet Halk Fırkası.

  2. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Şeyh Sait Ayaklanması.

  3. Mustafa Kemal'e Suikast.

  4. Serbest Cumhuriyet Fırkası ve Menemen Olayı.

  C) İnkılabın Gelişimi, Devlet ve Toplum Kurumlarının Laikleşmesi.

  1. Osmanlı Devletinde Hukuk.

  2. Din-Devlet ilişkisi ve Aşamaları.

  3. Türk Medeni Kanununun Kabulü ve Karakteri.

  D) Eğitim ve Kültür Alanında İnkılap Hareketleri:

  1. Türk Harflerinin Kabulü.

  2. Tevhid-i Tedrisat Kanunu.

  3. Medreselerin Kaldırılmamsı.

+ Yorum Gönder


cumhuriyetle birlikte türk toplumunda meydana gelen değişiklikler