+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Cumhuriyet dönemi öğretici metinlerin cumhuriyet sonrası öğretici metinleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Cumhuriyet dönemi öğretici metinlerin cumhuriyet sonrası öğretici metinleri
  cumhuriyet dönemi öğretici metinlerin cumhuriyet sonrası öğretici metinleri 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  cumhuriyet dönemi öğretici metinlerin cumhuriyet sonrası öğretici metinler nelerdir


  •Öğretici metinler bakımından bu dönemde büyük ilerlemeler kaydedilmiş; deneme, makale, gezi yazısı, hatıra, fıkra, eleştiri… alanlarında önemli eserler verilmiştir.
  •Bilgi verme, düşündürme, açıklama amaçlanmış; metnin yapısı dil ve anlatımı, kullanılan motifler bu amaçlara göre belirlenmiştir.
  •Kurtuluş Savaşı’dan yeni çıkmış olan ülkenin Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda büyük bir kalkınmaya girişmesi sonucunda millete ve milletin kültürüne yönelinmiş, Anadolu ve Anadolu insanı konu edilmiştir.
  •Öğretici metinlerde günlük konuşma dilindeki Türkçe sözcükler, halk söyleyişlerindeki tamlamalar kullanılır; Arapça ve Farsça sözcüklere fazla yer verilmez.
  •Bu dönem yazarları, öğretici metinlerde terim ve kavramları, gündelik hayata ait sözcük ve sözcük gruplarını kullanarak edebi bakımdan güçlü bir anlatıma ulaşmayı amaçlarlar.
  •Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı öğretici metinlerinde yazı dilinin konuşma diline yaklaştırılması, açık ve sade bir dilin kullanılması daha fazla okura ulaşılmasını sağlamıştır
+ Yorum Gönder