+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Anlatım bozuklukları kısa anlatım olsun Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Anlatım bozuklukları kısa anlatım olsun
  anlatım bozuklukları kısa anlatım olsun 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  anlatım bozuklukları hakkında bilgi


  Her cümle belli bir düşünceyi, duyguyu aktarmak için kurulur. Bu cümlenin, ifade edeceği anlamı açık ve anlaşılır bir biçimde ortaya koyması gerekir. Ayrıca mümkün olduğunca gereksiz unsurlardan arındırılmış olmalıdır bu cümle. İşte bu özelliği göstermeyen cümleler, anlatım bakımından bozuktur.

  Bu konu sadece anlamla ilgili olmayıp dilbilgisi ile de ilgili özellikler de gösterdiğinden, daha önceki konuların, özellikle cümle öğelerinin çok iyi bilinmesi gerekir.

  Bu alanda sorulan sorular değişik özellikler gösterir. Bazen bir cümle verilir ve “Bu cümledeki anlatım bozukluğu nasıl giderilir?” diye sorulur, bazen de “Aşağıdakilerden hangisinde anlatım bozukluğu vardır?” şeklinde sorulur.

  Anlatım bozukluklarını anlama ve yapıya dayalı bozukluklar olmak üzere iki grupta toplayabiliriz:

  1. Anlama dayalı bozukluklar:


  Bu bozuklukları birkaç bölüme ayırarak inceleyebiliriz.

  * Gereksiz sözcük kullanılması
  * Cümlede belirsizlik bulunması
  * Birbiriyle çelişen ifadelerin bulunması
  * Sözcüğün anlamca cümleye uymaması
  * Sözcüklerin yanlış eyleme bağlanması
  * Mantık hatasının olması
  * Deyimin yanlış anlamda kullanılması
  * Sözcüğün yanlış yerde kullanılması
  * Bazen de bu belirsizlik noktalama işaretleriyle giderilir.

  Örneğin; “Yaşlı adamın yüzüne dalgın dalgın baktı.” cümlesinde “dalgın dalgın” bakanın “yaşlı” olduğunu belirtmek için, “yaşlı” dan sonra virgül gelmelidir. Aksi takdirde “yaşlı” sözü adam isminin sıfatı olacaktır.

+ Yorum Gönder