+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Şu destanında saka türklerinin hayatı ve kültürlerine ait hangi özellikler vardır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Şu destanında saka türklerinin hayatı ve kültürlerine ait hangi özellikler vardır
  şu destanında saka türklerinin hayatı ve kültürlerine ait hangi özellikler vardır 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  şu destanında saka türklerinin hayatı ve kültürlerine ait hangi özellikler vardı

  Türk boylarının oluşumu, Türklerin şehir hayatı, aynı zamanda milletini geçici bir işgalden mümkün olduğu kadar can ve mal kaybına uğratmadan kurtarmak için düşünen bir Hakanın kaygıları da anlatılan destanın en büyük özelliği, daha sonrakiTürk destanlarında gelişecek olan ana fiziği ve süslemeleri önceden işlemesidir

  Şu destanında, Makedonya kralı İskender ile Turan hükümdarı Şu’nun ordularının Fergana vadisinde karşılaşmış olmaları, Türk kültürüyle Batı kültürünün M.Ö. 4. yüzyılda tanışmış ve birbirleriyle bilgi alış verişinde bulunmuş olduklarını göstermesi bakımından önemlidir. Ayrıca, Türklerde ad verme geleneğinden 24 Oğuz boyunun oluşumuna, Oğuzların ilk atası Oğuz Han’ın mevcudiyetinin M.Ö. 7. yüzyılda görülebileceğine kadar birçok önemli bilgiyle Şu destanında buluşmak mümkündür

  Ek Bilgi : Yirmi iki aile için de " Bunlar Türk'e benziyor. " anlamına gelen " Türk maned " sözünü kullanır.Bu söz zamanla değişerek " Türkmen " haline gelir
+ Yorum Gönder