+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Canlıların bireylilik özelliğini bir örnek Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Canlıların bireylilik özelliğini bir örnek
  canlıların bireylilik özelliğini bir örnek 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  canlıların bireylilik özelliği hakkında bilgi

  Her canlının kalıtım ve çevre etkisiyle oluşan belli bir şekli var-
  dır. Amip ve cıvık mantarların şekli değişkendir.
  Canlıda (kalıtım x çevre) etkisiyle oluşan özelliklere modifi-
  kasyon denir. Bazı özellikler (kan grubu, cinsiyet, hastalık et-
  kenlerine karşı oluşturulan antikor tepkimeleri vb) sadece gen-
  lerle belirlenir.
  Modifikasyon : Çevre etkisiyle genlerin işleyişinde meydana
  gelen kalıtsal olmayan değişmelerdir. Modifikasyonlar genel-
  likle iki yönlüdür. Kalıtsal değildir.
  ÖRNEKLER :
  — Çuha çiçeği yüksekte kırmızı, alçakta beyaz çiçek açar
  — Döllenmiş yumurtadan çıkan arı ve karıncalar farklı beslen-
  me şekillerine göre kraliçe yada işçi bireyleri oluşturur.
  — Kaslarını fazla kullanan insanın kasları gelişir.
  — Himalaya tipi tavşanda, beyaz kürk yolunarak yerine buz
  sarılırsa siyah kürk çıkar.
  — Deniz kenarındaki ağaçlar rüzgâr alma yönünün tersine –
  büyür.
  — Kıvrık kanatlı sirke sinekleri 16 ºC de yetiştirilirse düz,
  25 ºC de yetiştirilirse kıvrık kanatlı olur.
  — Çekirgeler 16 ºC de yetiştirilirse beneksiz, 25 ºC de yetişti-
  rilirse benekli olur.
+ Yorum Gönder