+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Molekülleri arasındaki çekim kuvvetleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Molekülleri arasındaki çekim kuvvetleri nelerdir
  molekülleri arasındaki çekim kuvvetleri nelerdir 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  molekülleri arasındaki çekim kuvvetleri nedir

  1. van der Waals (London) kuvvetleri

  Elektrik yüklü bir cisim çevresinde bir elektrik alanı oluşturur. Yüksüz cisimlerde bu alandan etkilenirler.Buna indüklenme ile elektriklenme denir. Öncelikle yüksüz bir cismin, atom çekirdeklerinden ve elektronlarından oluştuğunu hatırlayalım. Ortamda (+) yüklü bir cisim var ise yüksüz cisimdeki elektronlar bu (+) kutup tarafından çekilir. Diğer bölgede ise elektron noksanlığı veya (+) yük oluşur. İşte bu sayede polar olmayan (apolar) bir molekülde indüklenme yolu ile (-) ve (+) yük kutuplaşması meydana gelir ve molekül indüklenmiş dipol momente sahip olur.

  2.Dipol-Dipol Çekimi

  Bu etkileşimde polar iki molekülün zıt kutupları birbirini çekerler. Ortamdaki moleküllerin polarlığının artması dipol-dipol etkileşimin kuvvetinin artmasına neden olur.

  3. Hidrojen Bağları

  H atomu elektronegativitesi yüksek bir atomla (F,O veya N) kovalent bağ ile bağlandıktan sonra, bağ elektronları elektronegativitesi büyük olan atom tarafından çekilir. Bu nedenle bir kutuplaşma sözkonusu olur. Elektronsuz kalan hidrojen komşu moleküldeki elektronegatif atomun ortaklanmamış bir çift elektronunu çeker. Böylece komşu molekül ile elektrostatik etkileşime girerek bir tür köprü atom haline gelir.

  Bir molekülde kısmen pozitif yüklü H atomu ile başka bir moleküldeki kısmen negatif yüklü N, O, F atomu arasındaki çekim kuvvetine hidrojen bağı denir. Bu bağ genellikle kesikli çizgi (----) şeklinde gösterilir. Bu bağ kovalent bağa göre uzun ve zayıf bir bağdır. Hidrojen bağı yalnızca H atomu ile gerçekleştirilebilir.
+ Yorum Gönder