+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Adli tıpta genetiğin konuları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Adli tıpta genetiğin konuları
  adli tıpta genetiğin konuları 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  adli tıpta genetiğin konuları hakkında bilgi


  Adli Bilimler Enstitüsü, Ankara Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü olarak, 2659 sayılı Adli Tıp Kurumu Kanununun öngördüğü alanlarda lisansüstü eğitim-öğretim ve araştırma yapmak, ekspertiz yapabilecek uzman ile bu alanlarda öğretim elemanı yetiştirmek üzere 28 Mart 1983 tarihinde 2809 sayılı Kanunla kurulmuş ve bu faaliyetlerini 1993 yılına kadar sürdürmüştür. Ancak, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 18.05.1993 tarih ve 93.19.794 sayılı kararı ile lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetleri Disiplinlerarası Anabilim Dalı olarak Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlanmıştır. Diğer faaliyetlerini Rektörlüğe bağlı olarak sürdürmektedir. 1983-1985 yılları arasında Enstitü Müdürlüğü görevini Prof. Dr. Adnan ÖZTÜREL; 1985-1987 yılları arasında Y.Doç.Dr. Özer KENDİ; 1989-1991 yılları arasında, Prof. Dr. İbrahim TUNALI; 1991-2003 yılları arasında Prof. Dr. Bahattin KORUCU; 2003-2010 yılları arasında Prof. Dr. Halil GÜMÜŞ yapmıştır. 2010 yılı itibarı ile de Prof. Dr. Tülin Söylemezoğlu Adli Tıp Enstitüsü Müdürlüğü görevine atanmış ve halen bu görevi yürütmektedir. Adli Tıp Enstitüsünün adı, 25.10.2010 tarih ve 2010/1046 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Adli Bilimler Enstitüsü olarak değiştirilmiştir. Adli Bilimler Enstitüsü, Adli Toksikoloji, Kriminalistik, Adli Biyoloji, Adli Genetik ve Adli Psikoloji olmak üzere beş anabilim dalından oluşmaktadır.

  1-ADLİ TOKSİKOLOJİ ANABİLİM DALI: Adli Kimya ve Adli Toksikoloji Bilim Dalında Tezli ve tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programları uygulanmaktadır. Yüksek Lisans için, lisans düzeyinde Eczacılık Fakültesi, Kimya, Biyoloji bölümleri veya benzer eğitim veren Fakültelerden mezun olmak; Doktora için; Tıp doktoru veya denkliği uygun görülen ilgili dallardan Yüksek Lisans diploması sahibi olmak gerekmektedir. AAS, GC/MS, GC/FID ve HPLC cihazlarının yer aldığı üç laboratuar bulunmaktadır. Bu laboratuarlarda, Anabilim Dalına gelen numunelerin toksikolojik analizleri ve Yüksek Lisans, Doktora Tezleri yapılmaktadır.

  2-KRİMİNALİSTİK ANABİLİM DALI: Anabilim Dalında Fizik İncelemeler ve Kriminalistik Programında Yüksek Lisans Programı, Kriminalistik Doktora Programı yürütülmektedir. Yüksek Lisans ve Doktora için, Fen ve Mühendislik öğretimi veren Fakültelerden, Polis Akademisi Adli Bölümünden veya Jandarma Subay Okulundan mezun olmak koşulu aranmaktadır.

  3-ADLİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI: Anabilim Dalımız Adli Tıp Kurumu Kanunu ve bu kanunun uygulama yönetmenliğinde belirtilen bilgi vermek üzere programlar ve ayrıca Adli Tıp Enstitüsüne ve bu alandaki çalışma alanına eleman yetiştirmek gayesini hedef alarak Adli Biyoloji Y. lisans ve Doktora programları tertip etmekte ve bu programların teorik ve pratiğini öğretmektedir.

  4-ADLİ GENETİK ANABİLİM DALI: Anabilim Dalımızda bilimsel araştırmalar yürütülmekte, yakın zamanda Y. Lisans eğitimi için gerekli düzenlemeler yapılacaktır. Araştırma konuları genetik polimorfizm, mtDNA hasarı ve Genetik Polimorfizm-Toksik etki ilişkisi olmak üzere 3 ana başlıkta özetlenebilir.

  5-ADLİ PSİKOLOJİ ANABİLİM DALI: Yüksek lisans için, lisans düzeyinde Psikoloji Bölümünden mezun olmak; Doktora için Yüksek lisans düzeyinde Psikoloji Bilim ünvanı almak koşulları gerekmektedir.
+ Yorum Gönder