+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Tam sayılarla ilgili çok kısa bir bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Tam sayılarla ilgili çok kısa bir bilgi
  tam sayılarla ilgili çok kısa bir bilgi 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  tam sayılar hakkında bilgi


  Tam sayılar, doğal sayılar (0, 1, 2, ) ve bunların negatif değerlerinden oluşur (-1, -2, -3, ; -0 sayısı 0 sayısına eşit olduğundan ayrı bir tam sayı olarak sayılmaz). Matematikte tam sayıların tümünü kapsayan küme genellikle Z . Burada "Z" harfi Matematik, sayma, ölçme, cisimlerin şekillerini tanımlama gibi temel işlemlerden ortaya çıkan ve yapı, düzen ve ilişkileri inceleyen bilim dalı. Mantıksal irdeleme ve nicel hesaplamaları konu alan matematik, idealleştirme ve soyutlamalara dayanır.
  Almanca Zahlen (sayılar) sözcüğünün baş harfinden gelmektedir.

  Tam sayılarda çarpma işleri yapılırken aynı işaretlilerin toplamı Almanca kökleri Hiristiyanlık öncesi döneme dayanan, Almanca da Deutsch olarak adlandırılan gelişmiş bir dildir. Hint-Avrupa dillerinin Cermence koluna bağlıdır ve dünyanin yaygın dillerinden birisidir. Avrupa Birligi'nin resmi dillerinden biri ve en cok konusulanıdır. Özellikle Almanya, Avusturya, Lihtenşıtayn, Lüksenburg, İsviçre'nin büyük bölümü, İtalya'nın güney Tyrol bölümü, Belçika'nın dogu kantonları, Polonya ve Romanya'nın bazı bölgeleri ve
  pozitif farklı işaretlilerin toplamı ise Pozitif olumsuz anlamına gelir. Matematikte 0 hariç 1,2,3,4..gibi giden sayılara da pozitif tam sayılar denir. Z üzeri artı (+) ile gösterilir.
  negatifdir. Bölme işlemindede aynı çarpma kuralı uygulanır ve Çarpma kuralı iki veya daha fazla fonksiyonun çarpımının türevinin hesaplanmasında kullanılan bir yöntemdir. Kuralı Gottfried Leibniz türettiği için bu kural Leibniz kuralı olarak da geçer. Kuralın matematiksel ifadesi f ve g sırasıyla f(x) ve g(x) ifadelerinin kapalı formu olmak üzere şöyle verilir:


  sayı aynı Sayı, bir nicelik ile birim olarak ele alınan diğer bir nicelik arasındaki oran olarak tanımlanır. Buna göre sayı sistemi, 1 den büyük olacak şekilde seçilen bir rakamı taban olarak ele alır. O sistemde kullanılan sembollerin uygun şekilde yan yana yazılmış şekli ile sayılar ifade edilir. Farklı tabanlı sayı sistemlerine kullandıkları sembol sayısı isim olarak verilir. On farklı sembol kullanan sayı sistemine on tabanına göre, iki farklı sembol kullanan sayı sistemine iki tabanına göre sayı sist
  doğal sayılarda olduğu gibi bölünür.

  pozitif tam sayılar 0'dan uzaklaştıkça büyür. Negatif tam sayılar ise 0'dan uzaklaştıkça küçülür.

  En büyük negatif tam sayı -1'dir. En küçük pozitif tam sayı ise +1'dir.

  Başlangıç noktasına eşit uzaklıktaki sayılar mutlak değerce eşittir. Doğal sayılar, 0,1,2,3,4,5,6,7 şeklinde sıralanan tam sayılardır. Negatif değer almazlar. Bazı kaynaklarda "0" doğal sayı olarak alınmaz. Matematikte hala sıfırın bir doğal sayı alınıp alınmayacağı tartışma konusudur, ancak eğer cebirsel inşâlar yapılmak isteniyorsa "0" sayısının doğal sayı olarak alınması avantaj sağlayabilir. Matematiğin diğer dallarında da problem hangi durumda daha kolay ifade edilebilecekse doğal sayılar kümesi de o şekilde alınır.


  Mutlak değer içindeki her sayı mutlak değer dışına pozitif olarak çıkar.

  Bugün Manisa'da hava sıcaklığı sıfırın altında 2 derece (-2)

  Denizaltı deniz seviyesinin 75 metre altındadır (-75)

  THY uçağı şuan yerden 200 metre yüksektedir (+200)

  Ali'nin karı 15 ytl (+15)

  Ayşe'nin zararı 20 ytl (-20)

  Tam sayılarda işlemler nasıl yapılır?

  Artı tam sayıyla artı tam sayı toplanırken aynen toplanır işaret artıdır(+) Eksi tam sayıyla eksi tam sayı toplanırken aynen toplanır işaret eksidir(-)

  Zıt işaretli tam sayılar toplanırken birbirinden çıkarılır büyük sayının işareti sonuçta bulunan

  sayının önüne konur. Aynı işaretli tam sayıların çarpımı artıdır zıt işaretli tamsayıların çarpımı eksidirMatematikte, mutlak değer (ya da mutlak değer fonksiyonu) bir gerçel sayının işaretsiz sayısal değerini verir. Örneğin, 3; hem 3'ün hem de −3'ün mutlak değeridir. Bilgisayarlarda ise, bu fonksiyonu ifade etmek için kullanılan matematiksel fonksiyon genelde abs()'dir (Örneğin:
+ Yorum Gönder