+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Sentrozom organeli hangi hücrelerde görülür görevleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Sentrozom organeli hangi hücrelerde görülür görevleri nelerdir
  sentrozom organeli hangi hücrelerde görülür görevleri nelerdir 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  cevap sentrozom organeli hangi hücrelerde görülür görevleri nelerdir

  Sentrozom, yosun ve Eğrelti otu gibi ilkel bitki hücrelerinde ve sinir hücreleri hariç tüm hayvan hücrelerinde çekirdeğe yakın bir yerde bulunur.Ayrıca mantar hücrelerinde de bulunur. Ancak yüksek yapılı bitki hücreleri ve yumurta gibi hücrelerde bulunmaz.
  Sentrozom, birbirine dik iki silindirik cisme sahiptir. Her sentriyol, birbirine paralel üç küçük tüpten oluşmuş, dokuz iplik içerir. Bu iplikler protein yapısında olup arası matriks ile doludur.Sentrozom organeli zarsız bir organeldir.Mikrotibüller silidirik oluşturacak şekilde dizilirler…

  Sentrozomun Görevi
  İğ iplikleri oluşturulması, bölünme sırasında kromozomların ayrılması ve kutuplara taşınmasında görevlidir.Hayvan hücresinde bulunur.Sentrozon adıyla verilen çubuklardan meydana gelmiştir. Yani görevi kısaca hücre bölünmesi sırasında zıt kutuplara ayrılarak aralarında iğ iplikleri oluşturur. Dokuz adet ipliksi proteinin silindirik organizasyonuyla oluşur. İki sentroil den oluşur.Silindirik protein ipliklerin ortasında kendine özgü matrix vardır.Nukleus yakınında bulunur.Sil ve kamçı oluşumu ve hareketinde rol oynar.Bazı protista ilkel bitkiler ve hayvansal hücrelerde bulunur.Yumurta ve alyuvar hücrelerinde bulunmaz.Hücre bölünmeden önce kendini eşler.Yapısında DNA olduğu varsayılmaktadır.Zigot sentrozomu sperm hücresinden alır.hücreden hücreye kalıtlanır.

  Bitkilerde sentrozom yok ise bitkilerde hücre bölünmesi nasıl ve hangi organel tarafından gerçekleşiyor?
  Bitkilerde aslında bulunmayan şey sentrozom değil sentriyollerdir. Tohumlu bitkilerle bazı başka organizmaların sentrozomlarında sentriyol bulunmaz. Normalde sentriyollerin görevi hücre bölünmesi sırasında iğ iplikçiklerinin oluşumunu sağlayan merkezler olan sentrozomlara yardımcı olmaktır. Hayvan hücresinde sentrozomların her biri ikiye ayrılıp hücrenin kutuplarına giderken iğ ipliklerini meydana getiriler. Sentriyol içermeyen bitki hücrelerinde ise iğ iplikleri profaz evresinde çekirdeği çevreleyen “duru bölge”den meydana gelir. Sonuç olarak bölünme için esas olarak gerekli olan iğ iplikçiklerinin sentezi hayvan ve bitki hücrelerinde farklı yollardan da olsa yapılmış olur.

  Bu konu anlatımında sentrozom ne işe yarar, sentrozom özellikleri, sentrozom görevi,sentrozom ve hücre bölünmesi, sentrozom nedir, sentrozom resmi, sentrozomun yapısı, sentrozom hakkında bilgi, konu anlatımı, biyoloji anlatmaya çalıştık. Konu hakkında soru ve sorunlarınızı yorum kısmından dile getirebilirsiniz. İyi çalışmalar dilerim ..

 3. Suskun Karizma
  Devamlı Üye
  Sentrozomun görevleri nedir


  İkel bitkilerde ve hayvan hücrelerinin büyük bir kısmında bulunur, interfazda kural olarak çekirdeğin yanındadır. Üç ile beş milimikron uzunluğunda, birbirine dik, ER ve ribozom taşımayan, ortası saydam; çevresi her biri 9 mikrotubulus tripletinden oluşmuş iki silindir halinde görülür. Sayıları çoğunluk iki tanedir (Dip-losoma); bazı hücrelerde çok sayıda olabilir. Sentriyoluma, etrafındaki sentroplazma ile birlikte "C e n t r o s o m a" denir. Bölünme başlarken, kutup ipliklerinin (iğ iplikleri) merkezinde bulunduğu için "C e n t r i o l = Sentriyol" adım alır. Hücre bölünmesi sırasında sentriyol de ikiye bölünerek, her biri bir kutba gider ve aralarında oluşan iğ ipliklerine, çekirdek zannın dağılmasıyla ortaya çıkan kromozomlar takılır. Fakat bölünme ne basit bir ikiye bölünmedir ne de DNA replikasyonunda olduğu gibi bir kontak sentezlenmedir. Belki eski kalıbın doğrudan doğruya okunmasıdır. Yeni sentriyolün mikrotubulusları, genellikle eski sentriyolden 100 nm. kadar uzaklıkta ve ona dik olarak ortaya çıkar. Büyük bir olasılıkla bilgi, var olan sentriyolden, oluşmakta olan kopyasına herhangi bir şekilde aktarılmaktadır. Fakat bu bilgi aktarılma düzeneğinin nasıl olduğu açıklanmamıştır.

  Spermanın orta kısmında bulunan sentriyol kamçının kaide taneciği olarak görev yapar.Keza Sillerin ve kamçıların kaide taneciği de sentriyollere homologtur (kökendeş) ve onlardan doğrudan doğruya türemiştir. Keza duyu hücrelerindeki almaçın yapısına katılan birçok oluşum da sentriyollerden meydana gelmiştir.Tüm bu organeller bilgi aktarımı ile birbirinden doğrudan doğruya oluştuğuna göre, acaba, sentriyol ya da kaide taneciği yeniden meydana getirilebilir mi? Bu olanak partenogenetik çoğalan denizkestanesinin yumurtalarında gösterilmiştir. Olgunlaşma bölünmesi sırasında, sentriyolünü yitiren denizkestanesi yumurtası, sitoplazma içerisinde yeniden bir sentriyol meydana getirerek, spermanın getireceği sentriyolün iğ ipliklerindeki yerini almaktadır. Her ne kadar zorunlu durumlarda kendi kendine böyle otonom bir üretim gözlenmişse de, bugüne kadar ne sentriyolde ne de kaide taneciğinde DNA'ya rastlanmamıştır. Hayvansal ve bitkisel birhücrelilerdeki ve çok hücrelilerdeki sillerin, kamçıların ve kaide taneciklerinin mikrotubulus sayısı, hayret edilecek derecede birbirine benzerdir ya da aynıdır. Bu gözlem, adı geçen organların monofiletik olduğunu (aynı kökten geldiğini) kanıtlayabilir. Genellikle formülleri (9+2) ya da (9+0) şeklindedir. Sentriyolün esas görevi, çevresindeki mikrotubulusların oluşumunu sağlamak, kendisini çoğaltmak ve iğ ipliklerini meydana getirmek için organize etmektir. Kaide tanecikleri içindeki mikrotubulusların da doğrudan bunlardan meydana geldiği saptanmıştır. Sentriyolün, kromozomun anafaz hareketlerine katılıp katılmadığı bilinmemektedir. Buna karşın kaide tanecikleri sil hareketleri için bulunmak zorundadır.

+ Yorum Gönder


sentrozom hangi hücrede bulunur,  sentrozom,  sentrozom hangi canlılarda bulunur,  sentrozomun bulunduğu hücreler,  sentrozom nedir,  sentrozom organeli hangi hücrede bulunur