+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Klonal seleksiyon hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Klonal seleksiyon hakkında bilgi
  Klonal seleksiyon hakkında bilgi 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Klonal seleksiyon hakkında bilgi

  Klonal seleksiyon vejetatif yoldan üretilen klonların aynı yetişme ortamlarında mukayeseleri sonucunda en iyilerin seçimine yönelik yapılan Klon (biyoloji)Klon, (``biyoloji``)

  seleksiyon.

  Bir klonun bireyleri arasında genetik yönden farklılık yoktur. Ortaya çıkan farklılıklar tamamen yetişme ortamından kaynaklanır. Klonal testler kavakçılıkta çok fazla uygulanır. Bir klonal testten bir veya birkaç fazla uygulanır. Bir klonal testte bir veya birkaç klon çeşitli yerlerdeki deneme alanlarında daima yüksek bir artım veya başka bir üstün özellik gösterebilir. Bu sonuçlar klonun genel ıslah kiymetinin diğerlerinde göstermezse bu klonun o yetiştirme yeri için özel ıslah değeri yüksektir denir.


  Bu makale, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki Klonal seleksiyon maddesinden kopyalanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında özgürce kullanılabilir.Gen, mutasyon yoluyla değişmediği takdirde bir kuşaktan öbürüne geçen, büyük ve ayrıntılı yapılı dezoksiribonükleik asit(DNA) moleküllerine tekabül eden kalıtımın hipotetik temel ünitesidir. Bu kalıtım maddesi, biokimyasal reaksiyonların bazılarını hızlandırarak, bazılarını da geciktirerek, kontrol etmesi dolayısıyla, birtakım etkiler gösterir

 3. Suskun Karizma
  Devamlı Üye
  Klonal seleksiyon hakkında bilgi


  Klonal seleksiyon, vejetatif yoldan üretilen klonların aynı yetişme ortamlarında mukayeseleri sonucunda en iyilerin seçimine yönelik yapılan seleksiyon.

  Bir klonun bireyleri arasında genetik yönden farklılık yoktur. Ortaya çıkan farklılıklar tamamen yetişme ortamından kaynaklanır. Klonal testler kavakçılıkta çok fazla uygulanır. Bir klonal testten bir veya birkaç fazla uygulanır. Bir klonal testte bir veya birkaç klon çeşitli yerlerdeki deneme alanlarında daima yüksek bir artım veya başka bir üstün özellik gösterebilir. Bu sonuçlar klonun genel ıslah kiymetinin diğerlerinde göstermezse bu klonun o yetiştirme yeri için özel ıslah değeri yüksektir denir.

+ Yorum Gönder