+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Kimyasal tepkimeler nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Kimyasal tepkimeler nelerdir
  kimyasal tepkimeler nelerdir 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  kimyasal tepkimeler nelerdir hakkında bilgi

  Kimyasal tepkimelerde çoğu kez beklenen miktarda ürün elde edilemez. Elde edilen miktarın tepkime denkleminden beklenen miktarına oranına verim denir. Tepkime verimi % de ile belirtilir.

  Örnek-1
  6 gram C yandığında N.Ş.A da 8,96 litre CO2 elde ediliyor. Tepkime verimi % de kaçtır ? (C=12)

  Çözüm:
  n=8,96/22,4= 0,4 mol CO2 dir.
  C + O2 CO2
  0,4 mol 0,4 mol
  0,4x12=4,8 gram C yanmıştır.
  6 gram C nin 4,8 gramı yanmışsa
  100 gramda x
  x= 80 Ş verim %80

  Örnek-2
  N.Ş.A da 8,96 litre SO2 gazı elde edebilmek için kaç gram S %80 verimle yakılmalıdır ? (S=32)

  Çözüm:
  n=8,96/22,4= 0,4 mol SO2
  S + O2 SO2
  0,4 mol 0,4 mol
  0,4x32= 12,8 gram.
  100 gram S nin 80 gramı yanıyorsa
  x gram 12,8 gram
  x=16 gram

  Örnek-3
  CO + Cl2 COCl2
  yukarıdaki tepkimeye göre 21 gram CO ile 35,5 gram Cl2 den 39,6 gram COCl2 elde edilmiştir. Tepkime verimi % de kaçtır ? (Cl=35,5 C=12 O=16)
  28 gr 71 gr 99 gram

  Çözüm :
  CO + Cl2 COCl2
  21 35,5
  Cl2 tükeneceğine göre teorik verimi bunun üzerinden hesaplamalıyız.
  71 gram Cl2 %100 verimle 99 gram COCl2 elde edilirse35,5 gram dan xx= 49,5 gram
  49,5 gram %100 verimleyse39,6 gram xx=%80

 3. Suskun Karizma
  Devamlı Üye
  Kimyasal Tepkime Nedir?


  Kimyasal değişmelere ya da kimyasal tepkimelere kimyasal reaksiyonlar da denir. Kimyasal tepkime sırasında değişim geçiren maddelere reaksiyona girenler, yeni oluşan maddelere de reaksiyondan çıkanlar ya da ürünler adı verilir.

  Demirin paslanması sırasında havadaki oksijenle demir birleşerek demir oksit denilen pası oluşturur. Burada demir ve oksijen girenler, demir oksit ise çıkan üründür.

  Kimyasal tepkimeler sırasında meydana gelen değişiklikler, kimyasal denklemlerle gösterilir.
  Kimyasal denklemlerde giren ve çıkan maddeler formüllerle gösterilir. Örneğin kömür yanarken içindeki karbon havadaki oksijenle birleşir ve karbon dioksit gazı açığa çıkar. Bu olaya ilişkin tepkime denklemi şu şekilde yazılır:
  C + O2 ----->CO2
  Kömür Oksijen Karbon dioksit
  Girenler Çıkanlar (Ürün)

  Denklemden de görüldüğü gibi tepkimeye giren ve çıkan maddeler arasına ok konur. Giren maddeler okun sol tarafında, çıkanlar ise sağ tarafında bulunur.

  Kimyasal denklemler tepkime hakkında bir çok bilgiyi basit bir şekilde göstermemize yarar. Örneğin; C + O2 CO2 tepkimesi bize 1 karbon atomuyla 2 oksijen atomunun birleşerek 1 karbon dioksit molekülü oluşturduğunu gösterir.

+ Yorum Gönder