+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Direnç ölçer devreye nasıl bağlanır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Direnç ölçer devreye nasıl bağlanır
  direnç ölçer devreye nasıl bağlanır 2. Ayşe
  Yeni Üye

  direnç ölçer devreye nasıl bağlanır  Elektronikte kullanılan pasif elemanlardan en önemlilerinden birisidirençtir. Bütün elektrik ve elektronik devrelerden belirli bir dirençvardır. Bu dirençlerin değerlerine göre devrenin tasarımı yapılır.Devrede bulunan dirençler, bazen ısı elde etmeğe bazen akımısınırlamaya, bazen de gerilimi çeşitli değerlere bölmeye yararlar.Bunun gibi daha bir çok etkileri olan dirençlerin değerini bilmek çokönem taşır. Daha önceki konularda ohmetreyle direnç ölçme metodunuanlatmıştık. Anlattığımız bu tip ölçmeler direkt metotla yapılanölçmelerdi. Yani direnci devreden ayırıp iki ucunu köprü uçlarınabağlayıp değerini doğrudan doğruya okuyabiliyorduk. Çok sağlıklı ölçmeyapmamıza karşın, bu yöntemleri her yerde kullanamamaktayız. Çünkü öyledirençler vardır ki, devresinden sökülmeden yerinde değerini ölçmekgerekir. İşte bu tip dirençlerin değerini ölçme metodunu da endirektölçme denir.

  Endirekt ölçme ohm kanununa dayanılarak yapılır. Direncin devredegösterdiği fonksiyonlarından yararlanarak değer tespiti yapılır.Direncin devre akımı ve gerilimindeki etkileri, R = formülünde yerinekonur. Bu formülün sonucu bize direnç değerini verir.

  a. Ampermetre-Voltmetre Metodu ile Direnç Ölçme

  Bu metotla direnç ölçerken devreye bir ampermetre ve bir devoltmetre bağlanır. Bilinmeyen Rx direncinin değeri ohm kanunundanyararlanılarak bulunur.

  Rx direncinden geçen akım devreye bağlanan ampermetreden amper olarak,devreye bağlanan voltmetre ile Rx üzerindeki gerilim volt olarakokunduktan sonra Rx = formülünde yerine konur. Sonuç olarak direncindeğeri ohm olarak bulunur.

  Bu tip ölçme kesin değildir, yani hatalıdır. Bu hata, devreyebağlanan ampermetrenin belirli dirence sahip olması ve devreye bağlananvoltmetrenin de devreden akım çekmesinden dolayı meydana gelir.

  Ampermetre-voltmetre ile yapılan ölçmelerde iki çeşit bağlantı şeklikullanılır. Ampermetre, voltmetre önce bağlanmışsa, buna “öncebağlama”, sonra bağlanmışsa “sonra bağlama” yöntemi denir.

 3. SuskuN PrenS
  Devamlı Üye
  direnç ölçer devreye nasıl bağlanır hakında bilhi  Analog veya dijital olarak iki ayrı türde kullanılabilen ölçü aletleridir. Yapım amaçlarına göre bir kaç Miliamper'den yüzlerce Amper'e kadar ölçüm yapabilirler. Akım ölçerler. Bu ölçüm DC veya AC akım ölçümü olabilmektedir.
  Gerilim ölçümünü de beraber yapan ölçü türüne de (dirençle beraber) wattmetre adı verilmektedir. AKIM ÖLÇER olarak da bilinir
  Üzerinde büyük akım değerleri ölçüleceğinde; düzenek içinden ölçülecek akımın bir bölümü geçirilir. Akımın geri kaln büyük bir bölümünü ise aygıta paralel olarak bağlanan bir şönt devresi taşır
  Çok küçük akım değerleri ölçülmek istendiğindeyse; galvonometre adı verilen küçük akım değerlerini ölçen (miliamper, mikroamper..) düzenekler kullanılır. Her koşulda da farklı düzenekler kullanıldığından günümüzde bu özellikleri tek çatı altında toplayan çok amaçlı ampermetreler geliştirilmiştir
  AMPERMETRE : Bir iletkenden geçen akım şiddetini ölçmeye yarayan araçtır. Ampermetre devreye seri bağlanır. İç direnci çok küçüktür. Koldan veya devre elemanından geçen akımı değiştirmez. Ampermetre devre elemanına paralel bağlanırsa kısa devre yapar.O devre akımından akım geçmez, lamba ışık vermez.

+ Yorum Gönder


ohmmetre devreye nasıl bağlanır,  direnç ölçer devreye nasıl bağlanır,  direnç devreye nasıl bağlanır,  ampermetre devreye nasıl bağlanır,  ön direnç devreye nasıl baglan