+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Amasya görüşmeleri ne zaman kimler arasında olmuştur Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Amasya görüşmeleri ne zaman kimler arasında olmuştur
  amasya görüşmeleri ne zaman kimler arasında olmuştur 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  AMASYA GÖRÜŞMELERİ (22 Ekim 1919)

  Ali Rıza Paşa Hükümeti'nin temsilcisi, Bahriye Nazırı Salih Paşa ile Mustafa Kemal arasında Amasya'da yapılmıştır.Aşağıdaki şu konularda bir anlaşma sağlanmıştır:

  1.Türk vatanının bütünlüğünün ve bağımsızlığının korunması.

  2.Müslüman olmayan azınlıklara devletin birliğini bozacak ayrıcalıklar tanınmaması.

  3.Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin İstanbul Hükümeti'nce tanınması.

  4.Mebuslar Meclisi'nin Anadolu'da, güvenli bir yerde toplanması.

  5.İtilaf Devletleri'yle Osmanlı Devleti'nin barış amacıyla yapacağı konferansa Temsil Heyeti'nce de uygun görülecek kişilerin gönderilmesi.

  İstanbul Hükümeti, anlaşma maddelerini benimsediği halde, meclisin Anadolu'da toplanmasını kabul etmedi.

  ÖNEMİ:İstanbul Hükümeti görüşmelere katılmakla Temsil Heyeti'nin varlığını tanımış oldu.  TEMSİL HEYETİ'NİN ANKARA'YA GELİŞİ (27 Aralık 1919)

  Mustafa Kemal ve Temsil Heyeti, yakın bir tarihte toplanacak olan Osmanlı Mebuslar Meclisi'nin çalışmalarını yakından takip edebilmek amacıyla Ankara'ya geldiler.Coğrafi konumu, ulaşım ve haberleşme kolaylığı ile Batı Cephesi'ne yakın oluşu nedeniyle Ankara merkez olarak kabul edilmiştir.  SON OSMANLI MEB'USAN MECLİSİ VE MİSAK-I MİLLİ

  Mustafa Kemal İstanbul'un işgal altında olması nedeniyle buradaki meclisin rahat çalışamayacağını, sıhhatli kararlar alamayacağını, alınsa bile uygulanamayacağını söylemiştir.

  Başşehrin İstanbul olması, padişahın varlığı ve anayasa gereği meclis,12 Ocak 1920'de İstanbul'da toplandı.

  Kendisi İstanbul'a gidemeyen Mustafa Kemal, meclis başkanı seçilmek ve Müdafaai Hukuk Grubu kurulmasını istediyse de bu mümkün olmadı.Osmanlı meb'usları, kendi aralarında Felah-ı Vatan Grubu'nu oluşturdular.Bu grup, Misak-ı Milli adlı bir bildiri yayınlayarak bunu meclista ilan ettiler.  MİSAK-I MİLLİ KARARLARI

  1-Türklerin çoğunlukta olduğu yerler Türk vatanıdır.

  2-Halkının çoğunluğu Arap olan ülkelerde ve vatandan koparılmak istenen Batı Trakya ve Doğu Anadolu'da kaderini tayin için halk oylaması yapılmalıdır.

  3-Kapitülasyonlar kaldırılmalıdır.

  4-Azınlıklara, dışarıdaki Türklere verilen haklar kadar hak verilebilir.

  5-Güvenliği sağlanmak şartıyla boğazlar dünya ticaretine açılabilir.  ÖNEMİ:

  Misak-ı Milli,

  milli mücadelenin hedefini,

  vatanın sınırlarını ve

  bağımsızlık esaslarını benimseyip gerçekleştirmeye çalışmıştır.

 3. Suskun Karizma
  Devamlı Üye
  Amasya Görüşmesi Kimler Arasında Yapılmıştır

  Amasya görüşmesi Ali Rıza Paşa Hükümeti’nin temsilcisi Bahriye Nazırı Salih Paşa ile Mustafa Kemal arasında bir protokol yapıldı.

+ Yorum Gönder


amasya görüşmeleri kimler arasında yapılmıştır,  amasya görüşmeleri ne zaman kimler arasında yapılmıştır,  amasya görüşmeleri kimler arasında yapılmıştır önemi nedir,  amasya görüşmesi kimler arasında yapıldı,  amasya görüşmeleri kimler arasında yapıldı,  amasya görüşmesi kimler arasında geçmiştir