+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Medya bizi değiştirebilir mi etik konuşma Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Medya bizi değiştirebilir mi etik konuşma
  medya bizi değiştirebilir mi etik konuşma 2. Ayşe
  Yeni Üye

  medya bizi değiştirebilir mi etik konuşma  Toplumsal yaşamı her açıdan etkilemede önemli bir rol üstlenen televizyon yayınlarında “kamu yararı”nın gözetilmediği, toplum değerleri ve bireysel hakların korunmadığı, düzenlenmesinde ve denetlenmesinde güçlük çekilen temel konuların başında cinsellik, müstehcenlik, erotizm ya da pornografi gelmektedir. Bu kavramlar tanım ve kapsam yönünden benzerlikler içerdiği kadar birbirinden farklı olgu ve ortamlarda değerlendirilmektedir. Medyada şiddet gösterimi ve saldırgan tutumlar arasındaki ilişkiyi ele alan kuramcılar, davranış üzerindeki doğrudan ya da dolaylı etkilere dikkat çekmektedirler *.

  Gerçekten de bazı kriminal şiddet olaylarıyla televizyon programlarında sunulan kurgusal olaylar arasında dikkat çekici benzerlikler görülebilmekte, hatta bunların açıkça model alındığı saldırılara, tecavüzlere ve cinayetlere rastlanmaktadır. “Born Innocent” adlı sinema filmindeki tecavüz sahnesinin ardından, pek çok genç izleyicinin bunu taklit ederek tecavüz suçu işlemiş olması sebebiyle NBC televizyonu aleyhine kamu davası açılmış olması tipik bir örnektir.
+ Yorum Gönder


medya bizi değiştirebilir mi,  medya insanları değiştirebilir mi,  medya bizi değiştirebilirmi