+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Harita üzerinde, paralel ve meridyenler kullanarak konum belirleme Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Harita üzerinde, paralel ve meridyenler kullanarak konum belirleme
  Harita üzerinde, paralel ve meridyenler kullanarak konum belirleme 2. HAKAN
  Özel Üye

  Kısaca Harita üzerinde, paralel ve meridyenler kullanarak konum belirleme

  PARALEL FARKI İLE UZAKLIK HESAPLAMA
  Paralel farkı ile uzaklık hesaplanabilmesi için bize verilen merkezler aynı meridyen üzerinde olmalıdır. Farklı meridyen yaylarında olduğunda açı farkı ortaya çıkar ve iki paralel arası 111 km den daha fazla olur. Paralel farkı bulunurken verilen merkezler aynı yarımkürede ise büyük olan enlem derecesinden küçük olan çıkarılır. Farklı yarımkürede olurlarsa enlem dereceleri toplanır.
  A-B=? 50-20=30 paralel farkı 30 x 111= 3330 km
  B+D=? 20 +15=35 paralel farkı 35 x 111=3885 km
  ENLEM VE ETKİLERİ ENLEM: Yerkürede herhangi bir noktanın ekvatora olan uzaklığının açı cinsinden değeridir. Güneş ışınlarının düşme açısı kutuplara doğru küçülür. Işınların atmosferdeki yolu uzar. Tutulma artar ve sıcaklık ta kutuplara doğru azalır. Denizlerin sıcaklığı ve tuzluluğu kutuplara doğru azalır.
  İklim ve bitki örtüsü kutuplara doğru değişir. Not Enlem farkı arttıkça iklim ve bitki çeşitliliği artar. KYK’de görülen iklim ve bitki türlerinin benzeri GYK’de görüldüğü için iki yarımkürede uzanan alanlardan sadece birisi alınır.. Özellikle iklim ve bitki çeşitliliği Ekvatoral ve Kutup kuşağı arasındaki geçiş özelliği taşıyan Orta kuşakta artmaktadır. image

  Tarımın yükselti sınırı, toktağan kar sınırı (Daimi kar sınırı), Orman üst sınırı ve yerleşme sınırı kutuplara doğru azalır.

  Akarsuların donma süresi kutuplara doğru uzar.
  Gece gündüz arasındaki zaman farkı kutuplara doğru artar. Dünyanın çizgisel dönüş hızı kutuplara doğru azalır.
  Aynı Enlem Üzerindeki Merkezlerde Ortak Özellikler
  Ekvatora ve kutuplara eşit uzaklıktadırlar. Güneş ışınlarını aynı açıyla alırlar. Gece- gündüz süreleri birbirine eşittir. Dünyanın çizgisel dönüş hızı aynıdır. Aynı iklim kuşağındadırlar. Fakat aynı iklim özelliği görülmeyebilir (özel konumdan dolayı). İki meridyen arasındaki mesafe aynıdır. Aynı tarihlerde aynı mevsim yaşanır
  MERİDYENLER Paralelleri dik olarak kesen ve kutuplarda birleşen hayali dairelere meridyen daireleri denir MERİDYENLERİN ÖZELLİKLERİ Başlangıç meridyeni Greenwhic’ tir. Greenwhic’in 180 batısında ve 180 doğusunda olmak üzere 360 tane meridyen yayı vardır. Tam daire olarak 180 adettir. image
  Aynı meridyen üzerindeki bütün noktalarda yerel saat aynıdır. Ayrıca 21 Mart-23 Eylül günlerinde de güneş aynı anda doğar ve batar.
  Aralarındaki uzaklık sadece Ekvator üzerinde 111 km’dir. Dünyanın şeklinden dolayı Kutuplara gidildikçe bu uzaklık azalır. Bundan dolayı aynı mesafe doğu-batı yönünde gidildiğinde Ekvatora yakın yerlerde geçilen meridyen sayısı azdır. image
  İki Meridyen arası uzaklık 0° Ekvator: 111 km 30° enlemi: 96 km 40° enlemi: 85 km 60° enlemi: 55 km 80° enlemi: 19 km 90° enlemi: 0 km
  İki meridyen arasındaki yerel saat farkı her yerde 4 dakikadır. Dünya’nın kendi ekseni etrafındaki bir tam dönüşünün 24 saat olmasından dolayı 24x60 = 1440 dak. 1440/360 = 4 dak.). Not Meridyenler arasındaki uzaklık kutuplara doğru azalmasına rağmen yerel saat farkı aynıdır. Bu durumun sebebi, çizgisel hızın kutuplara doğru azalmasıdır. Kutuplarda birleştikleri için meridyen yayları eşit uzunluktadır( 20 004 km )
  BOYLAM VE ETKİLERİ Boylam: Herhangi bir noktanın başlangıç meridyenine olan uzaklığının açı cinsinden değeridir. Boylamın tek etkisi yerel saat farkları oluşturmasıdır.
  image
+ Yorum Gönder