+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda İzmir İktisat Kongresi sonunda yayınlanan belgenin adı nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  İzmir İktisat Kongresi sonunda yayınlanan belgenin adı nedir
  İzmir İktisat Kongresi sonunda yayınlanan belgenin adı ve içeriği nedir 2. FERAY
  Devamlı Üye

  İzmir İktisat Kongresi sonunda yayınlanan belgenin adı hakkında bilgi


  İzmir'in Kurtuluşundan 5 ay sonra ve Lozan Antlaşması'nın imzalanmasından 4 ay önce toplanan Türkiye İktisat Kongresi Anadolu kurtuluş hareketinin iktisadi yönünü göstermesi bakımından, son derece önemlidir.
  Anadolu Ajansı'nın 5 Mart 1923 tarihli bir haberinde; "tab ve neşredilecek bilumum kitapların ilk sahifelerinde Misak-ı İktisadi esasları gayet okunaklı bir surette yazılacaktır. Kongre Divanınca bu babda alakadarına tebligat icrasına karar verilmiştir" denilmesine rağmen iktisat kongresi ile ilgili tebliğler sadece Osmanlıca "İktisat Esaslarımız" adlı bir kitapçık ta yayınlanmıştır. Kongreye her kazadan gönderilen sekiz kişi Atatürk'ün açılış nutkunda belirttiği üzere milleti temsil ediyor ve delegelerin söyleyeceklerine itibar edeceklerini bildiriyordu. Tüm bunlara rağmen,toprağa sahip olmadan çalışan ortakçı ve yarıcının kongrede tam olarak temsil edilemediği de aşikardır.

+ Yorum Gönder