+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Mustafa Kemal'in ulusal egemenlik ile ilgili düşünceleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Mustafa Kemal'in ulusal egemenlik ile ilgili düşünceleri
  Mustafa Kemal'in ulusal egemenlik ile ilgili düşünceleri 2. FERAY
  Devamlı Üye

  Atatürk'ün Milli Egemenlik Hakkında Düşünceleri

  Egemenlik hiçbir mâna hiçbir şekil ve hiçbir renkte ve işarette ortaklık kabul etmez
  1922

  Millî emeller millî irade yalnız bir şahsın düşünmesinden değil bütün millet fertlerinin arzularının emellerinin bileşkesinden ibarettir
  1923

  Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir
  1923

  Kuvvet birdir ve o milletindir
  1937

  Millî egemenlik öyle bir nurdur ki onun karşısında zincirler erir taç ve tahtlar yanar yok olur Milletlerin esareti üzerine kurulmuş müesseseler her tarafta yıkılmağa mahkumdurlar
  1929

  Arkadaşlar! Türkiye devletinde ve Türkiye devletini kuran Türkiye halkında tacidar yoktur diktatör yoktur! Tacidar yoktur ve olmayacaktır Çünkü olamaz
  1923

  Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur hiçbir makam yoktur Yalnız bir kuvvet vardır O da millî egemenliktir Yalnız bir makam vardır O da milletin kalbi vicdani ve mevcudiyetidir
  1923

  Egemenliğine doğrudan doğruya sahip olmanın kıymetini pek iyi anlayan ve pek iyi bilen millet bu mukaddes egemenliğine karşı başgösterecek her tehliaaai kahredecektir
  1923

  Millî egemenlik uğrunda canımı vermek benim için vicdan ve namus borcu olsun
  1923

  Mahkûm olmak istemeyen bir milleti esareti altında tutmağa gücü yetecek kadar kuvvetli müstebitler artık dünya yüzünde kalmamıştır
  1924

  Büyük Millet Meclisi Türk milletinin asırlar süren aramalarının özeti ve onun bizzat kendisini idare etmek şuurunun canlı bir timsalidir
  1923

  Türk milleti mukadderatını Büyük Millet Meclisinin kifayetli ve vatanperver eline tevdi ettiği günden itibaren karanlıkları sıyırıp kaldırmış ve ümitle istikbale yönelmiştir
  1923

  Yeni Türkiye Hükümetinin öz cevheri millî hâkimiyettir Milletin kayıtsız ve şartsız hâkimiyetidir
  1923

+ Yorum Gönder