+ Yorum Gönder
Atasözlerimiz ve Deyimler ve Deyimler Forumunda Atasözleri ve Deyimler Arasındaki Farklar özet Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Atasözleri ve Deyimler Arasındaki Farklar özet

  Atasözleri ve Deyimler Arasındaki Fark nedir


  Atasözleri ve deyimler anonim Türk edebiyatının ürünleri olup kuşaktan kuşağa aktarılan ürünlerdir. Türk halkının yaşamına yer etmiş olayları, tecrübelerinden öğrendiklerini konu edinirler. Birçok ortak özellikleri olması bakımından birbirlerine çok karışan kalıplaşmış sözlerdir ama aralarındaki farkı öğrenince kolaylıkla ayırt edebilirsiniz.

  Atasözü: Bir fikri,bir öğüdü özlü biçimde anlatan nesilden nesle aktarılan sözlerdir.

  atasozleri.jpg

  Deyim:İki ya da daha fazla sözcükten oluşan, çoğunlukla mecaz anlam içeren kalıplaşmış sözlerdir.

  -Atasözleri cümle halindeyken deyimler genellikle kalıplaşmış söz öbekleridir. Cümle halinde olan deyimler de vardır.

  Yorgan gitti, kavga bitti -> deyim

  -Bazı atasözleri aynı zamanda deyim olarakta kullanılır fakat deyimler atasözü yerine geçmez.

  örneğin Anasına bak kızını al (atasözü) > Anasına bakıp kızını almak (deyim)

  -Atasözleri öğüt, yargı çerçevesinde şekillenir. Deyimler de ise etkili bir şekilde anlatım esastır. Çoğu söz sanatlarıyla ve benzetmelerle süslenmiştir. Cümle biçiminde olan deyimlerde de yargı anlamı çıkabilir fakat öğüt vermezler.

  Örnegin Ayağını yorganına göre uzat. Atasözünün öğütleyici yanını vurgular.

  Yemeyenin malını yerler. Bu da bir sonuç-yargı atasözüdür .

  -Deyimler hangi cümle içinde kullanılırsa zamirlere ve kişilere göre çekimlenebilirler, esnektirler. Atasözleri çoğunlukla geniş zaman ekiyle kurulmuştur. Öğüt içeren atasözleri emir kipinde kurulur.

  Her ziyan bir öğüttür. Kusursuz dost arayan dostsuz kalır. Önce düşün, sonra söyle. Atasözlerimize örnektir.

  Ayyuka çıkmak, ayıkla pirincin taşını, toz kondurmamak..deyimlerimize örnektir.
 2. Zeyneb
  Bayan Üye

  Atasözleri ile deyimler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar

  Atasözleri ve deyimlerin birbirleriyle ortak ve birbirinden ayrılan bazı özellikleri vardır. Birbirleriyle ortak olan en önemli özellikleri, her ikisinin de toplum tarafından ortak olarak benimsenen ve kullanılan kalıplaşmış sözler olmalarıdır. Genellikle bu ortak özelliklerinden dolayı atasözleri ve deyimler birbirine karıştırılır. Oysa her ikisini birbirinden ayıran bazı önemli özellikler vardır. Deyimler bir anlatım biçimidir. Bir kavramı en güzel, en etkili biçimde anlatmayı amaçlar. Bu nedenle de deyimlerde, atasözlerinde olduğu gibi bir öğüt verme ya da bilgece sözler söyleme çabası yoktur. Attan inip eşeğe binmek, etekleri zil çalmak, ok yaydan çıkmak, bin dereden su getirmek gibi deyimlerde herhangi bir öğüt veya yargı yoktur. Ancak, "Ağaç yaşken eğilir", "Ne ekersen onu biçersin" gibi atasözlerinde hem öğüt hem de yargı vardır. Deyimlerde ise genelde öğüt ve yargı bulunmaz. Atasözleri ile deyimleri birbirinden ayıran en önemli özellik budur

 3. Ziyaretçi
  Bence çok açık ve net anlatıyor bazı siteler çok anlamsız yazıyor ve çok uzun oluyor ama bu site öyle olmamış ben bu siteyi çok beğendim her merak ettiğim şeyi burdan bakacağım
 4. Ziyaretçi
  Çooook iyi olmuş açık ve net bir şekilde anlatılmış diğer sitelerde çok uzun anlatıyorlar

+ Yorum Gönder


atasözleri ve deyimler arasındaki farklar,  atasözü ve deyim arasındaki fark,  atasözleri ve deyimler arasındaki fark,  deyimler ve atasözleri arasındaki farklar,  atasözü ve deyimler arasındaki fark,  atasözleri ve deyimler