+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Sohbetler Forumunda islamda sohbetin önemi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. IŞILAY
  Devamlı Üye

  islamda sohbetin önemi

  İSLAM'DA YASAK

  Muhammed Ekrem Çaylar

  Allahu Tealâ’nın kullarına son derece merhametli ve şefkatli olduğunu biliyoruz.
  Hz. Peygamber A.S.’ın ifadeleriyle, “bir annenin kucağındaki bebeğine şefkatinden daha şefkatli.”
  Böyleyken niçin kurallar koyuyor?
  O kurallar bütünü içindeki yasaklarla insanları neden kısıtlıyor?
  Yasakların amacı ne olabilir?
  “Yasak” her ne kadar olumsuz bir kavram ise de, dinimizdeki yasaklar olumlu sonuçlar elde etmek için konulmuştur.
  Yasak olumsuz bir kavramdır dedik, çünkü ilk bakışta bütün yasaklar
  hürriyet ve özgürlükleri kısıtlayan, insanoğlunun faaliyetlerini daraltan unsurlar gibi gözükür.
  Zihnimizde uyandırdığı bu ilk çağrışımlara rağmen biliyoruz ki, yasaklar bir taraftandan da büyük felaketlerin, feci akibetlerin önlerine çekilen setler gibidir.
  Bu nedenle hem eğitimde, hem de her türlü mevzuat ve yasal düzenlemelerde mutlaka yasaklar vardır.

  Toplum ve kültürlere göre bu yasakların türü ve sınırları değişse de, neticede mutlaka vardır.
  Yani yasaksız bir dünya hayali sadece bir ütopyadır.
  İslâm’ın koyduğu yasaklara gelince; insanoğlu bu ilâhî engeller sayesinde
  aslî yaradılış gayesinden uzaklaşmaz, tehlikeli ve sonu olmayan çıkmazlara düşmekten kurtulur.
  Böylece hem dünya hayatı hem de ebedi hayatı bir huzur ve mutluluk iklimine dönüşür.
  Dinimiz fert ve toplumu muhafaza edebilmek, huzur ve mutluluğa ulaştırabilmek için beş ana unsuru korumayı prensip edinmiştir.
  Dinimizde yasak olarak sunulan her şeyin bu beş unsuru koruma amacı ile muhakkak ilgisi bulunur.

  Bu beş unsur:
  1- Din,
  2- Can,
  3- Akıl,
  4- Nesil,
  5- Maldır.

  Bu beş unsuru korumak için konulan yasakları örnekleyelim.

  Dini muhafaza için konulan yasaklar:
  Hz. Muhammed A.S.’ın peygamber olmasından sonra Allah katında geçerli tek din “İslâm”dır.
  Allah’ın dininin öğrettiği ve insanı sorumlu tuttuğu arı-duru imanı yok edecek veya bozacak durumlar yasaklanmıştır.
  Bunlar küfür, şirk ve nifak’tır.

  Küfür: Allahın varlığını ve birliğini, Hz. Muhammed A.S.’ın Allah katından getirdiği kesin olarak bilinen şeyleri inkâr etmektir.
  Kur’an-ı Kerim’de ve Hz. Peygamber A.S.’ın sahih sünnetinde bildirilen iman esaslarından sadece birini bile reddetmek, inanmamak küfürdür.


  Başlangıçtan bugüne İslâm alimleri bu iman esaslarının neler olduğunu ayrıntılı olarak izah etmişlerdir.
  Bu konuyu izah eden kitaplara akaid kitapları denir.

  Şirk: Rab olarak Allah’ı tanıdığı halde, O’na ibadet ve taatte ortak koşma durumudur.
  Bu da hıristiyanlardaki üç baba-oğul-kutsal ruh inancı veya müşriklerdeki putçuluk şekillerinde olabildiği gibi, kimi zaman insanları ilâh gibi görerek Allah’a ortak koşma şeklinde de olabilir.
  Şirk konusu da akaid kitaplarında detaylı olarak anlatılır.

  Nifak: İnanmadığı halde maddi çıkar veya prestij kazanma gibi çeşitli sebeplerle inanmış gibi görünme durumudur. Böyle insanlara münafık denir.
  Münafık, imansızların yanında onlardanmış gibi, müminlerin yanında ise inanıyormuş gibi davranarak her iki tarafta birden gözükmeye çalışır. Müslümanları sevmez, onları aldatmaya, aralarını bozmaya ve inançlarını sarsmaya çalışır.
  Bu üç durum bir müslümanın dinine kastedecek en tehlikeli hallerdir ve Allah tarafından yasaklanmıştır.
  Her mümin bunlardan uzak durmaya çalışmalı ve dinini muhafaza etmelidir.

 2. Hakim
  Devamlı Üye

  İslam dinin de yasak olan her şey kuranı kerim de belirlenmiştir bu yasaklara örnek verecek olursak kul hakkına girmek hırsızlık yapmak allaha şirk koşmak bunların başında gelmektedir.
+ Yorum Gönder


islamda sohbetin onemi,  dinimizde sohbetin önemi