+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Sohbetler Forumunda Amel defterleri sağdan verilenler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Amel defterleri sağdan verilenler

  Amel defterleri sağdan verilenler hakkında kısa bilgi  sağdan verilenlerVakia suresi (27-40


  27- Defterleri sağdan verilenler Ne mutlu onlara!


  28- Onlar dikensiz sedir ağaçları,


  29- Meyva yüklü muz ağaçları arasında,


  30- Kesintisiz gölgeler altında,


  31- Çağlayan akarsu boylarında,


  32- Bol meyvalar yanında,


  33- Sürekli ve yasaksız,


  34- Yüksek döşekler üzerindedirler


  35- Biz oradaki hurileri yeniden yarattık


  36- Onları bakire yaptık


  37- Eşlerine aşık ve onlarla aynı yaşta,


  38- Defterleri sağdan verilenler için,


  39- Bunların bazıları eski ümmetlerden,


  40- Bazıları da sonrakilerdendir
  Şimdi defterleri sağdan verilenlerle karşı karşıyayız Surebin girişinde onlardan kısaca söz edilmişti Şimdi burada öncülerin arkasından onlara ilişkin ayrıntıları okuyacağız Yalnız bu açıklamalara geçilmeden önce o önem ve saygınlık yüklü ifade bir kez daha tekrarlanıyor: "Ne mutlu onlara!"


  Bu grubu oluşturan cennetliklere sunulacak olan nimetler anlatılırken somut ve maddi ifadeler kullanılıyor Nimetlerin niteliklerinde buram buram bedeviliğe özgü "doğallık" tütüyor Bedevilerin algı ve deneyim dağarcığındaki nimet türleri ön plânda tutularak onların zevklerinin tatmin edilmesi amaçlanmış olmalıdır


  Bu grubu oluşturan cennetlikleri "dikensiz sedir ağaçları" bekliyor Sedir ağaçları normal olarak dikenlidir Fakat orada budanmışlar, dikenleri ayıklanmıştır Yine onlar "Mevva yüklü muz ağaçları arasında"dırlar Muz ağacı Hicaz dolaylarında çok rastlanan dikenli bir ağaçtır Fakat oradaki türü yine budanmıştır Üstelik meyvaları emeksiz ve zahmetsiz biçimde devşirile bilmektedir Onlar "Kesintisiz gölgeler altında ve çağlayan akarsu boylarındadırlar" Bütün bunlar çöl hayatının sevilen ve mutluluk sebebi sayılan nimetleridir o insanının hayallerini süslerler, özlemlerini depreştirirler Çöl insanının hayallerini süslerler, özlemlerini depreştirirler Bunların yanısıra onlar "Sürekli, yasaksız ve bol meyvalar arasındadırlar" Yukarda bedevilerce bilinen meyvalar tek tek sayıldıktan sonra burada ayrıntıya girilmiş, geniş kapsamlı bir "meyva" ifadesi ile yetinilmiştir


  Ayrıca onlar "Yüksek döşekler üzerindedirler·" Buradaki döşekler ne "altın işlemeli"dir ve ne de "konforlu"dur Sadece "yüksek" oldukları belirtiliyor Yükseklik, biri maddi, öbürü manevi olmak üzere iki anlam taşır Bu iki anlam birbirini çağrıştırır "Yerden yükseklik" ve "kirden arınmış"lıkta bu anlamların ikisi buluşur Çünkü yerden yüksekte olan nesne yerin kirinden, pisliğinden uzak olduğu gibi manen yüksek olan nesne de her türlü pislikten arınmış demektir Bundan dolayı "yüksek döşekler"in arkasından söz cennetteki eşlere getiriliyor Yüce Allah "Biz oradaki hurileri yeniden yarattık" buyuruyor Bu ifade, ya "onları yoktan yarattık" demektir, çünkü onlar huri kökenlidirler Ya da "varlıkların devamına yenilik getirdik" anlamındadır, çünkü bunlar cennetliklere gönderilmiş genç eşlerdir "Onları bakire yaptık: ' Onlara hiç kimsenin eli değmemiştir Onlar "eşlerine aşık ve onlarla aynı yaştadırlar Eşlerini çok severler ve onlarla akrandırlar "Defterleri sağdan verilenler için"dirler Onlara özgüdürler Bu eşlerin yanılttığı iffetlilik imajı ile "yüksek döşekler" arasında uyum gözetilmiştir


  Sözkonusu "defteri sağdan verilenler" var ya; "Bunların bazıları eski ümmetlerden, bazıları da sonrakilerdendirler" bunlar yüce Allah'a yakın olan öncüler grubundan daha kalabalıktırlar "Öncekiler" ve "Sonrakiler" deyimlerinin yukarda anlattığımız iki muhtemel anlamlarının hangisi geçerli sayılırsa sayılsın bu böyledir ayetlerinde söz edilmişti Burada ise haklarında ayrıntılı açıklama yer alıyor
 2. AJLAN
  Bayan Üye

  Dünya imtihanını hakkıyla geçebilen tüm insanlar amel defterlerini sağ taraflarından alacaklardır. Bu insanlar şüphesiz kurtulmuş insanlardır. Ve artık onlara hiç bir tasa yoktur.
+ Yorum Gönder