+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Sohbetler Forumunda Bir Kıyamet Alameti Ay'ın Yarılması Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Bir Kıyamet Alameti Ay'ın Yarılması

  Bir Kıyamet Alameti Ay'ın Yarılması Hakkında
  Kuran'ın 54 Suresi'nin adı olan "Kamer"in Türkçe karşılığı "Ay"dır Bu surenin büyük bir bölümünde, kendilerine gönderilen peygamberlerin "uyarılarını yalanlayan" Nuh, Ad, Semud ve Lut halkının, Firavun ve çevresinin başlarına gelen yıkımlar anlatılır Aynı zamanda birinci ayette kıyamet vakti ile ilgili çok önemli bir mesaj verilir:

  Saat (kıyamet saati) yakınlaştı ve Ay yarıldı(Kamer Suresi, 1)

  Ayette kullanılan "yarmak" fiilinin Arapça karşılığı "şakka"dır Bu kelimenin Arapçada farklı anlamları bulunmaktadır Bazı Kuran tefsirlerinde "ikiye yarılmak" manası tercih edilmektedir Bununla birlikte, "şakka" kelimesi Arapçada "toprağı sürme, toprağı kazma" anlamlarında kullanılmaktadır  İkinci anlamına örnek olarak, Abese Suresi'nin 26 ayetinde geçen kullanımını verebiliriz:

  Biz, şüphesiz, suyu akıttıkça akıttık Sonra yeri yardıkça yardık Böylece onda taneler bitirdik, üzümler, yoncalar, zeytinler, hurmalar (Abese Suresi, 25-29)

  Açıkça görüldüğü gibi, bu ayetteki "şakka" ifadesi "yerin ikiye yarılması" manasında değil, "çeşitli bitkilerin yetişmesi için toprağın sürülerek yarılması" anlamında kullanılmıştır

  İşte tam bu noktada, 1969 yılına geri döndüğümüzde Kuran'ın çok büyük bir mucizesiyle karşılaşmaktayız Kamer Suresi'nde on dört yüzyıl öncesinden haber verilen ayet, 20 Temmuz 1969'da Ay yüzeyinde yapılan çalışmalar ile gerçekleşmiştir Amerikalı astronotların Ay'a ayak basarak, Ay toprağı üzerinde bilimsel araştırmalar yapmaları, taş ve toprak örnekleri toplamaları ayın yarılması ayetindeki ifadelere tam olarak uymaktadır

  Ay'ın keşfi, "Bir insan için küçük bir adım, insanlık için büyük bir atılım" sloganıyla özdeşleşmiştir Bu tarihi gezi uzay araştırmalarında bir dönüm noktasıdır; kameralar aracılığıyla belgelenmiş ve o tarihten bu yana yaşayan insanların seyrettikleri bir olay olmuştur Kamer Suresi'nin ilk ayetinde bildirildiği gibi, bu büyük olay aynı zamanda bir kıyamet alametidir; dünyanın kıyamet öncesi son zaman diliminde olduğunun bir belirtisidir (En doğrusunu Allah bilir)

  Son olarak şunu da belirtelim ki, sözü edilen alameti haber veren ayetlerin devamında çok önemli bir ihtar vardır Bu ayetlerde, Allah katından gelen işaretlerin insanları gaflet ve hatalarından döndürecek büyük fırsatlar olduğu, bu uyarıları gördükleri halde yalanlayanların "ne tanınmış-ne görülmüş" bir gün olarak tanıtılan kıyamet günü diriltildiklerinde pişman olacakları hatırlatılmaktadır:

  Saat (kıyamet saati) yakınlaştı ve Ay yarıldı

  Onlar bir ayet (mucize) görseler, sırt çevirirler ve "(Bu) süregelen bir büyüdür" derler

  Yalanladılar ve kendi hevalarına (istek ve tutkularına) uydular; oysa her iş 'sonunda kendi amacına varıp karar kılacaktır'

  Andolsun, onlara (kendilerini şirkten ve bozulmalardan) caydırıp vazgeçirtecek nice haberler geldi

  (Ki her biri) Doruğunda-olgunlaşmış hikmettir Fakat uyarmalar bir yarar sağlamıyor

  Öyleyse sen onlardan yüz çevir O çağrıcının 'ne tanınmış, ne görülmüş' bir şeye çağıracağı gün…

  Gözleri 'zillet ve dehşetten düşmüş olarak', sanki yayılan çekirgeler gibi kabirlerinden çıkarlar

  Boyunlarını çağırana doğru uzatmış olarak koşarlarken, kafirler derler ki: "Bu, zorlu bir gün" (Kamer Suresi, 1-8)
 2. Hakim
  Devamlı Üye

  kıyametin bir çok alameti vardır bunlardan biriside ayın yarılması dır ayın yarılması kıyamete işaret olarak bilinmelidir bunun dışında zamanın ters yani geceyle gündüzün yer değiştirmesi de kıyamet alametlerindendir.
+ Yorum Gönder