+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Sohbetler Forumunda Ahiret Yurduna Hazırlık Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Ahiret Yurduna Hazırlık Hakkında Bilgi

  Ahiret Yurduna Hazırlık  Mümin, hayatı boyunca, Allah’ın vadettiği ve kesin olarak gerçekleşecek olan sonsuz ahiret hayatına hazırlık yapar Dünyanın çok kısa kalınacak, geçici, birçok eksikliklerle dolu, Allah’ın birçok hikmetle yarattığı bir imtihan yeri olduğunun farkındadır Çok kısa kalacağı bu imtihan ortamından sonra, Allah’ın canını alacağını, bunun her an olabileceğini ve ardından da sonsuz ahiret hayatının başlayacağını bilir

  Ölüm insana hiç şuurunda olmadığı bir yerden gelebilir Mesela dışarıda arkadaşlarıyla yemek yerken, yediği bir yiyeceğin alerji yapmasıyla bir anda hayatını kaybedebilir Ölüm samimi olarak düşünüldüğünde, dünya hayatında elde edilmek istenen nefsi çıkarların ne kadar boş olduğu anlaşılmaktadırİnsanın ne kadar parası, itibarı, çevresi, güvendiği akrabaları olursa olsun, öldüğünde Allah’ın huzurunda tek başına olacaktır Geçmişte yaptıklarından sorguya çekilecektir Eğer samimi bir Müslüman olarak yaşamış, Allah’ın emir ve yasaklarına uymuş, harama girmekten sakınmış, Allah’ın dinini yaşamak için çaba harcamışsa, sonsuz hayatını cennette yaşamayı umud edebilecektir Fakat hayatını boş amaçlar uğrunda geçirmiş, sadece kendi istek ve tutkuları için yaşamış, hak dinden yüz çevirmiş ya da dine zarar vermeye çalışmışsa Allah cehennemle cezalandıracaktır Allah’ın rahmetinde olan müminler sonsuza kadar cennette mutlu ve refah içinde Rabbinden gelen sınırsız nimetlerle yaşarlarken, inkar edenler ateşte yandıkça yanacak, boyunlarında ve ayaklarında demir halkalarla sonsuza kadar bitmeyen bir azap içinde cezalandırılacaklardır Allah cehennem ehlinin durumunu Kuran’da şöyle bildirmektedir:

  Dirilten ve öldüren O'dur Bir işin olmasına hükmetti mi, ona yalnızca: "Ol" der, o da hemen oluverir
  Allah'ın ayetleri hakkında mücadele edenleri görmüyor musun; nasıl da döndürülüyorlar?
  Ki onlar, Kitabı ve elçilerimizle gönderdiğimiz şeyleri yalanladılar Artık yakında bileceklerdir
  Boyunlarında demir-halkalar ve (ayaklarında) zincirler olduğu halde sürüklenecekler;
  Kaynar suyun içinde; sonra ateşte tutuşturulacaklar
  Sonra onlara denilecek: "Sizin şirk koştuklarınız nerede?"
  "Allah'ın dışında (taptıklarınız)" Dediler ki: "Bizi bırakıp-kayboluverdiler Hayır, biz önceleri (meğer) hiç bir şeye tapar değilmişiz" İşte Allah, kafirleri böyle şaşırtıp-saptırır
  İşte bu, sizin yeryüzünde haksız yere şımarıp-azmanız ve azgınca ölçüyü taşırmanız dolayısıyladır
  İçinde ebedi kalıcılar olarak cehennemin kapılarından girin Artık mütekebbirlerin konaklama yeri ne kötüdür (Mü’min Suresi, 68-75)
 2. Sultan
  Devamlı Üye

  İnsan ahiret yurduna hazırlık yapması gerekir. İnsan ahirete iyi amellerle gitmesi gerekir bunun için bu geçici dünyada iyi ameller işlememiz gerekir.
  Her gördüğünüz fakirlere bir sıcak yemek götürmeniz ahiret hayatınızı etkiler.
+ Yorum Gönder