+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Sohbetler Forumunda Deccal ile İlgili Hadisler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Deccal ile İlgili Hadisler

  Deccal Hadisler


  RE 97/6 Deccal'in sol gözü kör ve alnında "kâfir" diye yazılıdır Gözlerinin üzerinde de kalın bir perde vardırHz Enes RA
  Hz Abdullah B Ömer’in bildirdiğine göre, Hz Resulüllah (sav): “Bu gece (rüyada) kendimi Kabe’nin yanında gördüm Bir de ne göreyim ki kısa ve kıvırcık saçlı, sağ gözü kör olan bir adamı görmeyeyim mi? Bu kimdir diye sorduğumda “Bu Mesih-üd deccal’dir” dediler buyurdu”[4]
  Peygamberimizin rüyasında gördükten sonra söylediği hadiste deccali kızıl renkte sol gözü kör ve alnında kafir yazılı olduğunu söylemiş ve okuma bilen bilmeyen onu okuyacaktır demiştir Rüya tabirlerine göre Buradan şunu anlamaktayız Deccalin kızıl renkte olması kötü bir insan olmasına , yalancı olmasına; kısa boylu olması fitne ve fesat çıkartacağına , yeryüzünde pek çok kötü olay gerçekleştireceğine, baskıcı zorba birisi olduğunu göstermektedirSol gözünün kör olması veya üzüm salkımı gibi dışarı çıkık olması onun gerçeklerden habersiz olmasına işarettir Yaptıklarını da Allah tan gafil olarak ,bilmeyerek yaptığını göstermektedirAlnında kafir yazılıdır denmesi de hareketlerinde , tavırlarında yaptığı icraatlerde kendini açıkça Allah a inanan bir kimse olmadığını, tanrı konusunda bilgisiz olduğunu gösterecektir
  Pek çok insan cahilce deccal in sol gözünün kör ,yanında cennet ,cehennem var olarak alnında kafir yazılı olarak geleceğini zanneder Din bir imtihandırİmtihanda ise “akla kapı açılır, irade elinden alınmaz” Böyle olunca, kıyamet alametlerinin herkesin görüp anlayacağı şekilde çıkmalarını beklemek yanlış olur Mesela alnında “bu kâfir” yazan bir deccal beklemek bence çok cahilce bekleyiştirİmtihanın ne anlamı kalır
  Bu tür hadisler hep misal ve benzerlikle anlatılır Hadis ilmini araştırırsanız anlarsınızmesela sol gözünün kör olma meselesini aşağıdaki adresten okuyabilirsiniz Her söylediğim şeyi size burada ayrıca açıklayamayacağım Yoksa yazım çok uzar Sizler merak ettikleriniz konusunda araştırma yapınız
  Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: "Deccal çıktığı vakit beraberinde su ve ateş vardır Ancak halkın ateş olarak gördüğü tatlı sudur; halkın su olarak gördüğü ise yakıcı bir ateştir Sizden kim o güne ererse, halkın ateş olarak gördüğüm düş(meyi kabul et)sin Çünkü o, tatlı soğuk sudur"
  HadisNo : 5011 /Buhari, Fiten 26, Enbiya 50; Müslim, Fiten 105, (2935); Ebu Davud, Melâhim 14, (4315
  Pek çok hadis araştırmalarımda aynı hadis farklı sahabeler tarafından birbirine benzer nakledilmiş Yukarda ki hadis de ateş ve su yerine cehennem ve cennet diye de iletilmiştirBu hadisten şunu anlamaktayız Deccal in çok güçlü,dünyaya hakim bir sisteminin olduğu,Dünya ekonomisini elinde tutuğu,Pek çok ulus ve ülke liderlerinin arkasından giderek yanında cennet ve cehennem gibi alemlere kapı açıldığı anlaşılmaktadırDeccal bir şehre gelir o ülke liderine ve halkına bana itaat edin, beni dost seçin ardımdan gelin der Eğer o ülke lideri ona uyarsa deccal onu över orada bolluk bereketlik başlar, ticaret anlaşmaları yaygınlaşır Deccalin ardından gidenler onunla alışverişe başlar, ayrıca deccal para ve mal desteği de sağlarVe bir de bakmışınız ki orada hadisteki gibi yağmurlar yağmakta , bolluk ve bereketlik olmaktadır Ancak bu hal aslında bir sıkıntıdırO ülke ve halkı hiçbir zaman rahat ve huzurlu olamayacaktır Emperyalizm etkisindedir artık Psikolojik ve manen huzursuzlardır artık
  Eğer o ülke halkı deccal e uymazsa hadisde denildiği gibi orada kıtlık başlar, ambargolar koyar Hiçbir ülke ve toplum onunla alışveriş yapamaz O ülkenin liderine karşı birtakım kimseleri kışkırtırHalkının içinde ikilik ve bozgunculuk çıkartır İşte bu durumda deccal in cehennemidir Ancak bu hal ona uymakdan daha iyidirKendi içinde serin ve cennetdedir Bu hal o ülke ve lideri için daha iyidirPsikolojik ve manen huzur içinde olacaklardır
  Deccal, Medine geçitlerine girmesi kendisine haram kılınmış olarak çıkacak Derken (Medine civarındaki) bazı ekimsiz yerlere kadar gelir O gün insanların en hayırlısı olan -Veya en hayırlılarından- bir kimse onun karşısına çıkar ve: "Sen Resulullah (sav)`ın bize haber verdiği Deccal`sin!" der Oradakiler: "Hayır!" derler Deccal onu öldürür ve sonra diriltir Dirilttiği zaman adam "Allah`a yemin olsun Senin hakkında hiçbir vakit bugünkünden daha basiretli olmamıştım!" der Deccal onu tekrar öldüreyim mi di(yerek öldürmek isteye)cek, fakat musallat edilmeyecek"
  HadisNo : 5010
  Buhari, Fiten 27, Fedailu'l-Medine9; Müslim, Fiten 112, (2938
  RE 97/8 Deccal her yere varır, yalnız dört mescidin bulunduğu yere varamaz: Mescid-i Haram, Mescid-i Medine, Mescid-i Aksa ve Mescid-i Tur-i Sinâ
  RE 486/5 Deccal Mekke ve Medine'ye giremez Hz Aişe RA
  RE 486/4 Medine'ye Deccal korkusu girmez O günü Medine'nin yedi kapısı vardır ve her birinde de ikişer melek duracaktır Hz Ebubekir RA
  Hadislerde belirtildiği üzre İslamın ana yerleri olan Mekke ve Medine de Allah ın ve Resulünün bulunduğu yerlerdirBu yerler islamı temsil ettiği için deccal buraya girmeye yeltenmeyecektir Çünki dünyada bu duruma çok büyük tepki doğacağını bilmektedir Pek çok ulus lideri tepki gösterecek, göstermese halklar büyük tepki gösterecektirİşte deccalin korktuğu ve Allah ın şehre girişini engellediği melekler bu düşünce bu melekedirİşte bu nedenledir ki Mekke ve Medine ye giremez Ancak yakınlarına kadar gelir O arada bulunan Yeryüzünün en hayırlılarından birisi Allah ın sevdiği mehdi oradadırBu ülke lideri deccal e sen deccal sin derO bölgede bulunan diğer ülke liderleri hayır o deccal değildir derlerYa bilemedikleri içindir yada deccal in şerrinden korktukları içindir Sonra Deccal onu Öldürür Ancak bu öldürme kılıçla vurup öldürme olarak anlaşılmasınYani deccal Kendisinin hakimiyetliğini kabul etmeyen, ona boyun eğmeyen o ülkeye ordusuyla saldırır O zaman ki insanlar ve peygamberimiz buğünü ve bugünün silahlarını ve terimlerini bilemedikleri için benzetme misal ve kendi zamanlarının anlatım tarzıyla bunu yapmışlardır Bu en doğal durumdur Ayrıca hadislerde benzerlik ve benzetmeler kullanılırBu konuyla ilgili hadis ilminde araştırma yapabilirsinizAslında Bu kişi ,o ülkedirOna kılıçla vurup ortadan ikiye ayırır Yani o ülkeyi iki ayrı parçaya bölerYada halkı iki ayrı guruba ayrılır Sonra o ülkeyi tekrar bir araya getirirBirleştirir, Yani tekrar diriltmiş olur Hadiste Dirilttiği zaman adam , Allah`a yemin olsun Senin hakkında hiçbir vakit bugünkünden daha basiretli olmamıştım!" der Sen gerçekten deccal sin der Ancak deccal artık güç yetiremez Çünki İSA ortaya çıkmıştırArtık gerçekler ortaya çıkmaktadır Yalancılıkları her ülkeye yayılmakta güçsüzleşmekte ve taraftarını kaybetmektedir Her ulus artık bir noktada İSA nın fikirleri doğrultusunda birlik ve beraberlik için toplanmaya başlamaktadır
  951 Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
 2. Asel
  Bayan Üye

  Deccal konusunda hadisler


  "Deccalı duyan ondan kaçsın Vallahi, kişi ona gelir de, saçtığı şüpheli şeylerden dolayı onu mümin zanneder ve ona tâbi olur " imran radıyallahu anh Ebû Dâvud r verir(2)
  Bu hadisde deccalin çok yalancı olduğu Mümin gibi hareket eder gözükeceğini bildirmektedir Ülke liderlerine ben yardım severim dünyaya birlik ve beraberlik getireceğim der Bak şu ülke tehlikeli silah üretiyor, Yarın bizlere saldırır ,bozgunculuk çıkartır der Yalan söyleyip yaldızlayarak onu kötü göstermeyi başarır Diğer ülke liderleri Deccal i mümin zannederek ona uyarlarSonra bak şu ülke lideri bizleri sevmiyor şunu şunu yapıyor der O kan döken terörist olarak gösterirYalan söyleyerek ve kendisi bizzat o yalanı oluşturarak, Bunlar bozgunculuk yapıyor bunlarla alışverişi kesin der Diğer ülke liderleri de söylediklerini doğru zannederek ona uyarlar
  RE 346/8İslâmın usülleri (tutanakları) teker teker bozulacak ve halkı dalâlete düşürücü hükümet adamları çıkacak ve ondan sonra da onların izi üzerine üç deccal gelecek Hz Huzeyfe RA
  Gerçekten de İslam ın usülleri bozulmuş, Halkı dalalete düşüren basiret sahibi olmayan birtakım ülke liderleri çıkacak ve onların üzerine üç büyük deccal gelecektir Burada en son ve en tehlikeli üç deccal den bahsedilmektedir
  Hz Peygamber (saa) şöyle buyurmuştur: "Deccal zuhur etmeden önce yetmiş Deccal zuhur edecektir’’
  Bu hadiste daha önce de pek çok deccal çıkacağını sayılarının yetmiş kadar olacağını bildirmektedir Bunlarda yalanlar söyleyerek insanları kandıracaktır Ancak Deccal zuhur etmeden önce derken son ve tehlikeli Deccalden bahseder Yani büyük deccal den bahsederO büyük deccal kendinin tanrı olduğunu şeytanlar yoluyla duyurur
  4995 - Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

  "Otuz kadar yalancı Deccaller çıkmadıkça Kıyamet kopmaz Bunlardan her biri Allah'ın elçisi olduğunu zanneder"

  Tirmizi, Fiten 43, (2219); Ebu Dâvud, Melâhim 16, (4333, 4334, 4335)

  Farklı kişilerden rivayet edilen bu hadiste de 30 kadar deccal in geleceği haber verilmektedirAncak önemli olan bu yalancıların hepside kendisinin Allah ın elcisi olduğunu zannetmesidir Büyük deccal de Allahın elçisi olduğunu zannedecektir
  Rivayette var ki, "Deccal çıktığı gün bütün dünya işitir ve kırk günde dünyayı gezer ve harikulâde bir eşeği vardırki kulagı arasında kırk arşın bir mesafe olacaktır ’’
  Büyük deccal çıktığı gün onu bütün dünya işitir Çünki büyük deccal büyük bir olayla çıkacaktır ki onu işitsinler Kendi kurmuş olduğu büyük bir yalanla kendini ilan ederBütün Televizyon, Radyo ,İnternet aracılığıyla bütün dünya onu işitirKırk günde dünyayı gezer ve harkulade bir eşeği vardır iki kulağı arası kırk arşın gibi mesafe derken onun uçağından bahsetmektedir Gerçekten de bir uçakla bütün dünyayı kırk günde gezebilirsiniz
  DECCAL iLE İLGİLİ DİGER HADİSLER
  RE 362/1 Deccal sizin gibi, belki de sizden hayırlı bir kavme yetişecek Bir ümmet ki b RE 518/3 Deccal'den evvel, yetmiş küsur deccal olacaktır
  RE 477/10 Yetmiş tane yalancı çıkmadan kıyamet kopmaz Başında ben, sonunda İsâ AS geliyor, Allah onları hor etmez Hz Abdurrahman ibn-i Cübeyr
  RE 362/1 Deccal sizin gibi, belki de sizden hayırlı bir kavme yetişecek Bir ümmet ki başında ben, sonunda İsâ AS geliyor, Allah onları hor etmez Abdurrahman ibn-i Cübeyr RA
  RE 319/11 Beyt-i Makdis'in mâmur olmasını, Medine'nin harab olması takip eder Onu da Melhame'nin çıkışı ve onu da Kostantıniyye'nin fethi takip eder Onu ise Deccal'in çıkması takip eder Hz Muaz RA (sıralamaya dikkat ettiniz mi)
  RE 258/4 Dört fitne olacak; kan, mal ve ırz mubah kılınacak ve dördüncü ise Deccal fitnesi olacak Hzİmran ibn-i Husayn RA
  RE 485/9 Bir müslümana, canının çıkmasından hoş bir şey olmadıkça (canından bezmedikçe) Deccal çıkmazHzİbn-i Mes'ud RA
  RE 506/9 Deccal'e Isfahan yahudilerinden yetmişbin yahudi tabi olur Hepsinin üzerlerinde taylasan vardır Hz Enes RA
  RE 508/2 Deccal, Horasan tarafından çıkar Ona bir kavim tabi olur ki, yüzleri meşin gibidir Hz Ebubekir RA (horosan istikametinden denilmiştir)
  RE 506/9 Deccal'e Isfahan yahudilerinden yetmişbin yahudi tabi olur Hepsinin üzerlerinde taylasan vardır Hz Enes RA (Bu yazıyı bitirdikten sonra bu hadisi tekrar okuyunuz)
  "Hiçbir peygamber gönderilmemiştir ki, ümmetini tek gözü kör, çok yalancı Deccal ile korkutmuş olmasın Haberiniz olsun! Onun tek gözü kördür Yüce Rabbiniz ise kör değildir Onun iki gözü arasında Kâfir yazılmış olacaktır" (Ebu Davud c 4, s 116
  "Allah'ın gönderdiği her peygamber, ümmetini onunla inzar etti Nuh aleyhisselam ümmetini onunla inzar etti, ondan sonra gelen peygamberler de O, sizin aranızda çıkacak Onun hali sizden gizli kalmayacak Rabbinizin tek gözlü olmadığı size kapalı değildir O ise sağ gözü kör birisidir Onun gözü, sanki (salkımdan) dışa fırlamış bir üzüm dânesi gibidir (İki gözünün arasında ke-fe-re yani kâfir yazılmış olacaktır Bunu her müslüman okuyacaktır)"

+ Yorum Gönder