+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Sohbetler Forumunda Kader Anlayışındaki Çarpıklık Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Kader Anlayışındaki Çarpıklık

  Kader Anlayışındaki Çarpıklık hakkında yazı


  Özellikle ölüm konusuyla ilgili olarak, halk arasında kader hakkında pek çok yanlışkanaat vardır "Kaderini yenmek", "kaderini değiştirmek" gibi yanlışmantıklar toplumda oldukça yaygındır Kimi insanlar birtakım beklenti ve tahminlerini kader zannedip, bunların gerçekleşmediğini görünce de kaderin belirlendiği gibi gitmediğini, değiştiğini sanırlar Sanki kaderi önceden okumuşda, olaylar okudukları şekilde gelişmemişgibi akılsızca bir tavır takınırlar Bu tür çarpık ve tutarsız mantıklar, kaderin anlamının tam olarak kavranamamışolmasından kaynaklanır


  Kader, zaman ve mekan kavramlarını yoktan var eden ve bunları tamamen kontrol ve hakimiyetinde bulunduran, zaman ve mekana tabi olmayan Allah'ın, geçmişve gelecekteki tüm olayları zamansızlık boyutunda tespit etmesi ve yaratmasıdır Yaşanmışve yaşanacak bütün olaylar zinciri, an an, detay detay Allah Katında planlanmışve yaratılmıştır


  Zamanı Allah yaratmıştır, bu yüzden O, zamana bağımlı değildir Allah'ın Katında herşeyin başı da, sonu da, sonsuzluk şeridindeki yeri de bellidir Herşey olup bitmiştir Nasıl bir filmi seyreden kişinin o film üzerinde herhangi bir değişiklik yapmaya güç ve imkanı yoksa, insanların da tabi oldukları kader üzerinde bir etkileri olamazİnsanlar kader üzerinde değil, kader insanlar üzerinde belirleyici ve yaptırıcı bir unsurdur Herşeyiyle kaderin bir parçası olan insan o kaderden bağımsız bir şekilde davranamaz Kaderin dışına çıkamaz Bu bir video kasetteki filmde yer alan oyuncunun, kasetten dışarı sıyrılıp maddi bir boyut kazanarak videonun başına oturması ve kendi bulunduğu kasette silmeler, eklemeler, değişiklikler yapmasına benzer ki, elbette bu kendi içinde çelişkili ve mantıksız bir durumdur


  Dolayısıyla, kaderi yenme, kaderin akışını değiştirme gibi bir durum söz konusu bile olamaz Unutulmamalıdır ki, "ben kaderimi değiştirdim" diyen bir insan da, aslında kaderinde yazılı olan bir cümleyi söylemektedir


  Bunu bir örnekle açıklamak istersek; bir insan günlerce komada kalabilir, yeniden yaşama dönmesi imkansız gibi gözükebilir Fakat aynı insanın, beklenenin aksine, tekrar eski sağlığına kavuşması, onun "kaderini yendiği" ya da doktorların onun "kaderini değiştirdiği" anlamına gelmez Bu olay, o kişinin, kaderinde kendisi için belirlenmişsüreyi doldurmadığını gösterir Bu da aynı kaderin bir parçasından başka bir şey değildir Herşey gibi hastalanması ve tekrar iyileşmesi de Allah Katında yazılıp tespit edilmiştir Bir ayette Allah şöyle buyurur:


  Ömür sürene, ömür verilmesi ve onun ömründen kısaltılması da mutlaka bir kitapta (yazılı)dır Gerçekten bu Allah'a göre kolaydır (Fatır Suresi, 11)


  İnsanlar arasında yaygın olan bir başka yanlışkanaate göre de, 80 yaşında birinin ölümü "ecel", küçük bir çocuğun, genç bir insanın ya da orta yaşlı bir kişinin ölümü "beklenmedik bir olay"dır Bu yanlışmantıkla düşünen insanlar, ölümü kabullenip, olağan karşılayabilmek için kendi belirledikleri bazı şartların bulunmasını isterler Bu gafil insanlara göre, uzun süren ağır bir hastalık sonucu gelen ölüm genellikle doğal karşılanabilir, fakat ani bir hastalık ya da kaza sonucu gelen ölüm zamansızdır Bu yüzden, çoğu zaman ölümler isyankar bir ruh haliyle karşılanır Ancak bu mantık, Allah'ın adaletinin, sonsuz merhametinin, herşeyi hayır ve hikmetle yarattığının tam olarak takdir edilemediğinin göstergesidir Bu psikolojiye sahip olan herkes Allah'a tam bir teslimiyetle teslim olmadığı için dünya hayatında sürekli bir sıkıntı ve keder içinde yaşamaya mahkum kalacaktır
 2. AJLAN
  Bayan Üye

  Başımıza gelen kötü bir olayı kadere mal etmeye hakkımız yoktur. Nitekim irade ve akıl ile işlerimizi ve seçimlerimizi yapmaktayız. İrademiz dışında gelişen olaylarda ise isyan etmemeli, tevekkül etmeliyiz.
+ Yorum Gönder