+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Sohbetler Forumunda Hz. ALİ (R.A.) Hutbe Hakkında Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Hz. ALİ (R.A.) Hutbe Hakkında

  Hz. ALİ (R.A.) - Hutbe
  Muhterem Müslümanlar!
  Tabiîn’in büyüklerinden Süfyan b Uyeyne: “Salihlerin anıldığı yere rahmet iner” der[2] Biz de ölüm yıldönümü münasebetiyle bugün, Dâmâd-ı Nebî Hz Ali’yi, o büyük velîyi yâd ederek, inecek rahmetten nasibimizi almaya çalışacağız
  28 Ocak, İslam tarihinde çok acı bir olayın, Hz Ali (ra)’nin şehid edilişinin yıldönümüdür
  Genellikle kabul edildiğine göre Hz Ali Efendimiz bundan 1349 yıl önce Miladi 661 26 Ocak’ta Kûfe’de sabah namazı kılarken Abdurrahman İbn-i Mülcem isimli bir hâricî eşkıyası tarafından zehirli bıçakla yaralanmış, iki gün sonra da şehid olmuştur

  Muhterem Müminler!
  Kara gün dostu olmanın, zor zamanlarda yardıma koşmanın fazileti başkadır Daha ilk günden itibaren, inkârcılara ve zalimlere karşı mallarıyla, canlarıyla Rasûlullah (sav)’ın safında yer alan Ashab-ı Kiram, Allah ve Resulü’nün büyük takdirlerine mazhar olmuşlardır Yüce Rabbimiz: “Radıyallahu anhum” diyerek onlardan hoşnut olduğunu bildirmiştir Sevgili peygamberimiz de: “Ashabım hakkında kötü söz söylemeyin Çünkü sizlerden biri, Allah yolunda, Uhud dağı kadar altın harcasa, onların verdiği bir ölçek hurmanın sevabına erişemez”[3] buyurarak onların zor zamanlarda İslam’a yaptıkları hizmetin büyüklüğüne işaret etmiştir
  Hz Ali (ra) de bu takdirlere nâil olan bahtiyarlardan biridir Hz Ali İslâm’la ilk müşerref olanlardandır Daha çocuk yaşta Hak davete icabet etmiş, Mekke döneminin sıkıntılarını yaşamış, Medine’ye hicret etmiş, Resul-i Ekrem’le beraber seferlere iştirak ederek cihad meydanlarının bükülmez kılıcı olmuştur Bu faziletlerinden dolayı Peygamberimizin (sav) medh-ü senâlarına nâil olmuş, Müslümanların gönlünde taht kurmuştur
  Bir hadis-i şeriflerinde Peygamberimiz: “Ben kimin dostu isem Ali de onun dostudur”[4] buyurarak ona olan derin muhabbetini ifade etmiştir Efendimiz, Medine’de Ensar ve Muhacirleri kardeş yaparken Hz Ali’ye kardeş vermemişti Hz Ali’nin buna üzüldüğünü görünce: “Dünyada ve ahirette senin kardeşin de benim”[5] buyurmuştur Hayber kalesinin düşmesi gecikince Rasulullah (sav): “Yarın sancağı öyle birine vereceğim ki Allah da Resulü de onu sever; o da Allah’ı ve Resulünü sever” buyurmuş, ertesi gün sancağı şerîfi Hz Ali’ye teslim etmişti Hz Ali de bu şanlı görevin hakkını vermişti

  Değerli Müminler!
  Arz ettiklerimiz, Peygamberimizin Hz Ali hakkındaki hadislerinden bazılarıdır Hz Ali'nin de içinde bulunduğu Sahabe nesli bu ümmetin en hayırlı neslidir Onlar, İslâm için gösterdikleri büyük fedakârlıklardan dolayı Allah ve Resulünün övgülerine mazhar olmuşlardır Bugün bize düşen, Allah ve Resulünün övdüklerini övmek, sevdiklerini de sevmektir Onun için hiç ayrım yapmadan Ashab-ı Kiramı rahmetle ve minnetle yâd ederiz Aralarında geçen nahoş olaylardan dolayı, onlardan birini veya diğerini sanık yerine koyup yargılamaktan kaçınırız Sevgili Peygamberimizin ümmetinden isteği de işte budur Hutbemi Peygamberimizin bir tavsiyesiyle bitirmek istiyorum:
  “Ashabım hakkında Allah’tan korkun Benden sonra onları hedef almayın Onları seven beni sevdiği için sever, sevmeyen de beni sevmediği için sevmez Kim onları incitirse beni incitmiştir Beni inciten Allah’ı incitmiştir”[6]

  [1] Tebe 100
  [2] Risâletü’l-Müsterşidîn, sf 4
  [3] Buhârî, Fezâilu’s-sahabe, 5
  [4] Tirmizî, Menâkıb, 19
  [5] Tirmizî, Menâkıb, 20
  [6] Tirmizî, Menâkıb, 58
 2. Acil

  Hz. ALİ (R.A.) Hutbe Hakkında isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder