+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Sohbetler Forumunda Zekat İle İlgili Hutbe Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Zekat İle İlgili Hutbe

  Zekat İle İlgili Hutbe kısaca  Muhterem Müslümanlar!

  Zekât, “artma, çoğalma ve temizlik” anlamına gelir Zekât, nisabı ve harcama yeri dinen belirlenmiş olan malın belli bir miktarının, ibadet niyetiyle gerekli yerlere verilmesidir Hicretin ikinci yılı Ramazan ayından hemen sonra farz kılınan zekât, Kur’an, sünnet ve icmâ ile sabittir Pek çok âyette, “Namazı dosdoğru kılın, zekâtı da hakkıyla verin” buyurulur Aynı şekilde Kur’an-ı Kerim’de cennetle müjdelenen muttakilerin özelliklerinden birinin de zekât vermek olduğu beyan edilir[1]

  Yüce dinimizin, Allah’a ve Resûlü’ne iman etmek, namaz kılmak, zekât vermek, hacca gitmek ve Ramazan orucu tutmak şeklinde beş esas üzerine kurulduğunu[2] hepimiz biliriz Allah Resûlü, Yemen’e vali olarak gönderdiği Hz Muaz’a (ra) verdiği talimatta: Allah’ın zekâtı farz kıldığını onlara bildirmesini istemiştir[3]

  Değerli Müminler!

  Cenâb-ı Hakk “Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size cimriliği telkin eder Allah ise size katından bir mağfiret ve bir lütuf vaat eder”[4] ayeti ile bizi uyarır ve şeytanın vesveselerine kapılmadan bu ibadeti yerine getirmemizi emreder Allah Resûlü, “Zekât, dinin köprüsüdür”[5] buyurarak zekâtın dindeki önemine dikkatimizi çeker Başka bir hadis-i şerifte, “Yarım hurma ile de olsa cehennemden korununuz”[6]buyurulur

  Gerçekte her türlü malın, mülkün, sahibi Allah’tır Zengini varlığı ile fakiri ise kanaati ile imtihan eden O’dur Yoksulluk, fakirler üzerinde âdeta ateşten bir gömlek gibidir Bu sıkıntıyı hafifletme görevi ise zenginlere düşer Bu sebeple dinimizde zekât, zenginler üzerinde fakirlerin hakkı olarak görülmüştür[7]

  Zekât, aynı zamanda Allah’ın bahşettiği nimetlerden dolayı bir şükrün ifadesidir, malın artmasına ve bereketlenmesine vesile olur Bu konuda Cenâb-ı Hakk; “Şükrederseniz, artırırım Nankörlük ederseniz, azabım şiddetli olur!”[8] buyurur Onun için zekât vermek, hem kişinin malını temizler ve hem de toplumda kaynaşmayı sağlar

  Zekât, hayvanlar, ziraî ve ticarî ürünler, madenler, altın, gümüş, para ve para yerine geçen şeylerden verilir Zekât malın iyisi veya orta hallisinden verilir Kur’ân-ı Kerim’de; “Size verilse gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü malı hayır diye vermeye kalkmayın!”[9] buyurulur

  Aziz Cemaat

  Mübarek Ramazan ayının ortalarındayız Bayrama girmeden fitrelerimizi de verelim İmkânı olan herkes, kendisi dahil olmak üzere bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sayısına göre fitre vermelidir Bu yılki fitre asgari miktarı 650 TL’dir Dileyenler maddi güçlerine göre bundan daha fazlasını da verebilir Allah, tuttuğumuz oruçlarımızı, verdiğimiz zekât ve fitrelerimizi makbul eylesin!
  [1] Müminun, 23/4, 11
  [2] Buhari, İman, 1-2; Müslim, İman, 19-22
  [3] Buhari, Zekât, 1; Müslim, İman, 29
  [4] Bakara, 2/268
  [5] Bkz Keşfül-hafa, I, 530
  [6] Buhari “zekât” 10
  [7] Meâric, 70/ 24-25
  [8] İbrahim, 14/7
  [9] Bakara, 2/267
 2. Çisem
  Bayan Üye

  Dünyanın geçici olması ve bu nedenle mala bağlılık söz konusu olmaması için aynı zamanda zengin ve fakir ayrımı olmaması adına zekat emri verilmiştir. Her sene bir miktar verilerek malını Allahu tealanın rızası dahilinde harcamış sayılır.
+ Yorum Gönder


zekat ile ilgili hutbeler,  zekatla ilgili hutbeler,  zekat ile ilgili hutbe,  zekatla ilgili hutbe,  zekat hutbesi