+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Sohbetler Forumunda Kur’an-ı Kerim İle İlgili Hutbe Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Kur’an-ı Kerim İle İlgili Hutbe
  Kur’an-ı Kerim İle İlgili Hutbe kısaca


  Muhterem Müslümanlar!
  Hz Allah, insanoğluna dünya ve âhirette saadete ulaşmaları için kitaplar indirmiştir Bunların sonuncusu da Kur’an-ı Kerim’dir Kur’an âyetleri, böyle bir Ramazan ayında Peygamberimiz Hz Muhammed’e (sav) gelmeye başladıNitekim Allah Teâlâ: “ O Ramazan ayı ki; İnsanlar için bir hidayet rehberi, hak ile batılı ayıran ve doğru yolun apaçık delilleri olan Kur’an onda indirildi”(1) buyurmaktadır
  Kur’an-ı Kerim gönderilmeden önce beşeriyet zulüm ve ahlâksızlık deryasında çırpınmakta idi Kur’an âyetlerinin kalplere hayat vermesinden sonra onun aydınlığından yararlanan insanlar, cehalet karanlığından kurtulup, saadet devrine kavuştular Bilgisizliğin esiri haline gelmiş bir toplum, “Yaratan Rabb’inin adı ile oku”(2) emrini kendilerine düstur edinerek büyük medeniyetler kurdular Kur’an-ı Kerim’i bize tebliğ eden Hz Peygamberin ortaya koyduğu esaslar çerçevesinde onu doğru anlayıp uygulayanlar, huzur ve güven içerisinde yaşarken, onun yolundan uzak kalanlar üzüntü ve kederden kurtulamadılar Nitekim Kur’an-ı Kerim’de: “Gerçekten bu Kur’an en doğru olan yola götürür ve salih amel işleyen müminler için büyük bir mükâfat olduğunu müjdeler… ”(3) buyrulmaktadır

  Muhterem Müminler!
  Peygamber Efendimiz (sav) : “Muhakkak ki ileride zifiri karanlık geceler gibi fitneler olacak” buyurunca Ashab-ı kiram (ra) Ey Allah’ın Rasulü ondan kurtuluş nasıl olur? dediler Peygamber Efendimiz (sav) buyurdu ki;
  Yüce Allah’ın kitabıyla ki; onda sizden öncekilerin, sizden sonrakilerin haberleri ve sizin aranızdaki meselelerle alakalı hükümler vardır O Hak ile batılı ayıran ilâhî bir kelâmdır… Kur’an, Allah’ın sağlam bir ipidir (Ona tutunan kurtulur) Apaçık bir nurudur Dosdoğru bir yoldur Yine o öyle bir kitaptır ki, onun sayesinde insan sapıtmaz, batıl fikirlere kanmaz O, insanları doğru itikat ve salih amellere irşad eder Âlimler ona doymaz, muttakiler ondan usanmazlar Onun ilmini bilen ilerler, onunla amel eden sevap kazanır Onunla hükmeden adil olur, ona sımsıkı sarılan doğru yolu bulur”(4)

  Aziz Müslümanlar!
  Kur’an-ı Kerim muttakiler için bir hidayet kaynağıdır(5) O bir taraftan dünya hayatında ihtiyaç duyulan esasları, huzurlu ve mutlu bir hayat yaşamanın yollarını açıklarken diğer taraftan bu geçici hayatın mutlak gaye olmadığını ifade edip ebedî hayatın önemine dikkat çeker ve onun kazanılmasının şartlarını öğretir Bunun için Hz Peygamber (sas) "Sizin en hayırlınız Kuran’ı öğrenen ve öğretendir"(6) buyurarak onun eğitimini teşvik etmiş, “"İçinde Kur’an'dan bir şey bulunmayan kişi harap ev gibidir" (7) buyurarak da ondan uzak kalmanın sakıncasına dikkat çekmiştir
  Ramazan-ı şerif ayında okuyarak ve dinleyerek feyz aldığımız Kitabımız ile alakamızı kuvvetlendirelimİçindekiler ile amel edip, onu en güzel yaşayan Peygamberimizi örnek alalım Bu değerleri çocuklarımıza da öğretelim
  Yüce Rabbimiz hepimize, çoluk çocuğumuza Kur’an-ı kerimi öğrenmeyi, onun ışığı ile aydınlanıp gösterdiği yoldan gitmeyi nasip eylesin!
 2. Çisem
  Bayan Üye

  Kuranı kerim her şeyden önce insanlık için bir rehber olarak gönderilmiştir. Fakat bunun yanında ilahi kelam içeriyor olması nedeniyle faziletleri de sayılamayacak kadar çok fazladır.
+ Yorum Gönder


kuranı kerim hutbe,  ramazan ve kuran konulu hutbeler,  kurani kerimle ilgili hutbe,  kuran kerimle ilgili hutbe