+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Sohbetler Forumunda Hutbe Insanın Kendini Unutması Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Hutbe Insanın Kendini Unutması  İNSANIN KENDİNİ UNUTMASI

  Aziz Cemaat!

  Allah Teâla insanı en güzel şekilde yaratmış, onu, akıl ve idrak gibi üstün meziyetlerle donatmış, yeryüzünün nizam ve intizamını sağlamak üzere “halife”si, yani yeryüzünün sorumlusu, yöneticisi, yaşatıcısı olarak göndermiştir Bu halifelik görevimizin gereği olarak bizler yalnız kendimizden değil ailemizden yakın ve uzak çevremizden, hatta canlı ve cansız tabiatın dengesinden, düzeninden sorumluyuz Ne demiş Hz Ömer:

  "Kenâr-ı Dicle'de bir kurt aşırsa bir koyunu
  Gelir de adl-i İlahi sorar Ömer'den onu!"

  Değerli Kardeşlerim!

  Yaşadığımız çağın tehlikelerinden biri de dünyevileşmedir; aşırı dünya tutkusunun yaygınlaşıp âhiretin unutulmasıdır Dünya ve âhiret dengesini korumayı hedefleyen dinimiz, insanın orta yolu takip etmesini tavsiye etmiştirİnsan bir beşer olarak zaman zaman nefsine uyarak kendisine yüklenen sorumlulukları unutabilmektedir Bunun için dinimiz bize doğru yolu göstermekte, nefsimizin arzularına, şeytanın oyunlarına gelmemek için bizi uyarmaktadır Bir âyet-i kerimede şöyle buyuruluyor: “Ey iman edenler! Şeytanın adımlarına uymayın Kim şeytanın adımlarına uyarsa, bilsin ki o şeytan hayâsızlığı ve kötülüğü emreder[3]


  Aziz Müminler!
  Dünyevileşme hastalığının çaresi dünya hayatının fani olduğunu unutmayıp, Ahiret hayatını ve mahşerdeki hesabı devamlı olarak hatırda tutmaktadır
  Peygamberimiz (SAV) bu hususta şu uyarıda bulunmuştur: “Benden sonra dünyanın nimetleri ve zinetleri önünüze serilip de onlara gönlünüzü kaptırmanızdan korkuyorum”[4] Peygamberimizin bu uyarısı dünyayı terk etmeye yönelik değildir Nitekim bir defasında Resûl-i Ekrem Efendimiz, dünyadan el etek çekip ibadete yönelmeyi kararlaştıran üç kişiyi uyarmıştır Kur’an-ı Kerim’de dünyadaki her şeyin insanoğlu için yaratıldığı bildirilmiştir Ayrıca, sık sık okuduğumuz “ Rabbenâ Âtina…” âyetinde “Rabbimiz bize dünyada da ahirette de iyilik ver”[5] şeklinde dua etmemiz öğütlenmiştir“Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, yarın ölecekmiş gibi âhiret için çalış” prensibi dünya için çalışırken âhireti unutmamamız gerektiğini ifade etmektedir

  Muhterem Cemaat!
  İnsan kendisini dünyaya kaptırıp da âhireti unutunca başka neleri unutmaz ki! Yüce Kitabımız bildiriyor ki, nefsine ve dünyaya kul olan insan Allah’ı,[6] Ahiret gününü, hesabı[7] unutur Uyarıları ve öğütleri[8] unutur Günahlarını[9] unutur Başkasını uyarırken nefsini unutur[10] Sıkıntıyı atlatınca Allah’a yalvarmayı[11]unutur
  Hutbemi Yüce Kitabımızın bir uyarısıyla bitiriyorumŞöyle buyuruluyor: “Allah’ı unutan ve bu yüzden Allah’ın da onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın Onlar yoldan çıkan kimselerdir”[12]  [1] Haşr 19
  [2] Buhari Zekat 47
  [3] Nur 24/21
  [4] Buhari Zekat 47
  [5] Bakara 2/201
  [6] Tevbe 67
  [7] Araf 53
  [8] Maide 13-14
  [9] Kehf 57
  [10] Bakara 44
  [11] Zümer 8
  [12] Haşr 59/19
 2. AJLAN
  Bayan Üye

  Her insan bu dünyaya neden geldiğini sorgulamak zorundadır. Çünkü aklın gereği budur. Bu dünyaya neden geldiğini soran bir müslüman, yaratılış gayesini Kur'an'dan ve peygamberimizden (sav) öğrenir.
+ Yorum Gönder