+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Sohbetler Forumunda Çağımızın Problemleri Hakkında Hutbe Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Çağımızın Problemleri Hakkında Hutbe


  Çağımızın Problemleri Hakkında  Değerli Müminler!

  Bilim ve teknoloji alanında insanlık baş döndürücü bir hızla ilerliyor Hayatımıza her gün yeni icatlar, yeni keşifler giriyor Bu değişimle birlikte hayat şeklimiz, değer yargılarımız, akrabalık, komşuluk ve arkadaşlık ilişkilerimiz de az çok değişiyor “Eski komşuluklar kalmadı, artık kimse kimseye güvenmiyor, hayatın tadı tuzu yok” gibi sözler sıkça söylenir oldu Bunlar sadece teknolojik gelişmelerin ve modern hayat tarzının insanı mutlu edemediğini, madde ve mâna arasındaki dengenin bozulduğunu göstermektedir

  Muhterem Kardeşlerim!

  Vahyin getirdiği ilkelerden uzak bir hayatın insanlık için nelere mal olduğuna şahit oluyoruzİnsanlık tarihinde bu kadar güçlenen inkârcı ve materyalist hareketlerin günümüz dünyasında ne kadar tahripkâr olduğunu, gelişmemiş ülkeler yanında “ileri” denen ülkelere bile ne ağır bedeller ödettiğini görmekteyiz
  Bir tarafta açlıktan ölenler, öbür tarafta aşırı yemekten hasta olanlar… Bir tarafta lüks içerisinde yaşayanlar, öbür tarafta evsiz barksız insanlar… Bir tarafta teknolojinin tüm imkânlarından istifade edenler, öbür tarafta en ilkel şartlara mahkûm edilenler…
  Bir tarafta dünya imkânlarının yüzde seksenine sahip olduğu halde yine doymayan, daha fazlasını elde etmek için çalışan mutlu azınlıklar, diğer tarafta kalan yüzde yirmiyle yetinen ve bunun da elinden alınacağı korkusuyla yaşayanlarVahiyden uzak kalmanın neticeleri: savaşlar, gözyaşları, haksızlık ve zulümler, ilkesiz ve ölçüsüz bir hayatın acı tabloları

  Ancak mevcut durum müminleri hiçbir zaman umutsuzluğa sevk etmemelidir, değerli Müslümanlar… İman varsa, imkân da vardır Hatırlayın: Âlemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz de cehaletin ve zulmün en yoğun olduğu bir ortamda gelmişti Bir kişiydi… Hira’da hayat damarları kurumuş insanlığı diriltmek üzere görevlendirildiğinde O, yılmadan mücadele etti Vahyin diriltici bilgisiyle, cehalet ve zulüm toplumundan bir saadet toplumu meydana getirdi Eşkıyadan evliya çıkardı Sevgi ve merhameti öğretti insanlığa… Rahmet olup yağdı tüm mahlûkata…
  Şimdi bizler, kaybolan güven duygusunu onun Muhammedü’l-emin vasfıyla; yok olan sevgi ve şefkati âlemlere rahmet oluşuyla,[2] kin ve nefret duygularını kardeşlik şuuruyla; haksızlık ve zulümleri adalet duygusuyla; hasret kaldığımız komşuluk, arkadaşlık ilişkilerini “komşusu açken tok yatan bizden değildir”[3] ilkesiyle yeniden öğretmeliyiz, tüm insanlığa… Sanki Kur’an yeni nazil oluyormuş gibi, vahyin diriltici bilgisi ve sâlih amellerle inşa etmeliyiz kişilikleri…
  Yüce Rabbimiz tüm dünyaya adalet, sevgi, barış ve huzurun hâkim olduğu günleri görebilmeyi bizlere nasip etsin

  Mehmet YILMAZ
  Yusuf Ziya-Hamire Üçüncü Camii
  İmam-Hatibi/Maltepe/İstanbul

  [1]Şuabu’l- İman, İkramu’l-Câr
  [2] Enbiya 21/107
  [3] Şuabu’l- İman, İkramu’l-Câr
 2. AJLAN
  Bayan Üye

  Çağımızda teknolojinin hızla ilerlemesi ile beraber bize ait olan, benliğimizde olan hislerimizi de teknolojiye kurban veriyoruz. Detaylar arttıkça hisler yitip gidiyor, dinimiz unutturulmaya çalışılıyor.
+ Yorum Gönder