+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Sohbetler Forumunda Sabır Ile Ilgili Ayetler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Sabır Ile Ilgili Ayetler
  sabır ile ilgili ayetler nelerdir 2. Diyar
  Yeni Üye


  Sabır Ayetleri


  1) “Sabrederek ve namaz kılarak (Allah’tan) yardım dileyin; ne var ki bu huşu duyanların dışındakilere şüphesiz çok zordur.”
  Bakara 45

  2) “Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak (Allah’tan) yardım dileyin; Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir.”
  Bakara 153

  3) “Andolsun ki sizi biraz korkuyla, biraz açlıkla ve biraz mal, can ve ürünlerden yana eksiltmekle deneriz; öyleyse sabredenleri müjdele.”
  Bakara 155

  4) “İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir. Fakat iyilik, o kimselerin iyiliğidir ki, Allah’a ve ahiret gününe, meleklere, kitaplara ve nebilere iman etmişlerdir. Mal sevgisine rağmen onu yakınlarına, yetimlere, düşkünlere, yolda kalmışlara ve kölelerin kurtuluşuna vermişlerdir. Namazı kılmış, zekât vermiş, ahitleştikleri zaman, ahitlerini yerine getirmişlerdir. Zorda, darda ve savaşta sabırlıdırlar. İşte doğruyu söyleyenler onlardır; takva sahibi olanlarda onlardır.”
  Bakara 177

  5) “Calut askerleriyle karşılaştıkları zaman da:
  ‘Rabbımız bize bol sabır ver, sebatımızı arttır ve kâfir olan bu kavme karşı bize yardım et’ demişlerdi.”
  Bakara 250

  6) “Size daha hayırlısını haber vereyim mi? Rabbımız şüphesiz biz iman ettik öyleyse bizim günahlarımızı bağışla ve bizi cehennem azabından koru diyerek sabreden, sadık olan, ibadetlerinde ve itaatlerinde sürekli olan, mallarını Allah yolunda harcayan ve seher vaktinde Allah’tan mağfiret dileyen muttakiler için Allah’ın katında tertemiz eşler ve altından ırmaklar akan, ebedi kalacakları cennetler vardır.”
  Âl-i İmran 15, 16, 17

  7) “Yoksa siz, Allah içinizden cihada katılanları belli etmeden ve sabredenleri ortaya çıkarmadan cennete gireceğinizi mi sanıyorsunuz?”
  Âl-i İmran 142

  8) “Mallarınız ve canlarınız konusunda, herhalde imtihana çekileceksiniz; sizden önce kendilerine kitap verilenlerden de, müşriklerden de, muhakkak eza verici söz işiteceksiniz. Eğer sabreder ve sakınırsanız, işte bu azmedilmesi gereken işlerdendir.”
  Âl-i İmran 186

  9) “Ey iman edenler! Sabredin, tahammül gösterin; müteyakkız olun ve Allah’tan sakının ki kurtuluşa eresiniz.”
  Âl-i İmran 200

  10) “Sen bizden, sırf Rabbimizin ayetleri bize gelince, onlara iman ettiğimizden ötürü intikam alıyorsun. Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır. Canımızı Müslümanlar olarak al.”

+ Yorum Gönder