+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Sohbetler Forumunda Riya (Gösteriş) Sebepleri Nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Riya (Gösteriş) Sebepleri Nelerdir
  Riya (Gösteriş) Sebepleri Nelerdir kısaca 2. Diyar
  Yeni Üye

  Riya (Gösteriş) Sebepleri

  Nefis insanın dünyaya bakan ve topraktan olan bedenidir. Beden bütün menfaatlerin ve zevklerin kaynağıdır. Bu nedenle kendi menfaatini ve zevklerini arar. Nefsin en önemli özelliği bencilliğidir. Bir şeylere sahip olmayı, övülmeyi ve gururlanmayı sever ve ister. Övgüye ve gurura sebep olan şeylere hakkı olmadığı halde sahip çıkar. Nefsani zevkleri arar ve ister. Allah ise adaleti ve hakkaniyeti emreder ve yapar. Nefsin haksız isteklerini yasaklar, nefsin kendi emeğinin ürünü olmayan şeyi ona vermez. Bu nedenle nefis Allah’ın düşmanıdır. Dinin emirleri nefsi terbiyeye, yasakları da nefsin kötü arzularına set çekmeye yöneliktir.

  Nefsin en büyük özelliği yaptığı şeyleri herkesin görmesi ve bununla kendisini övmelerini istemesidir. Bunun için hiç te emeği ve hakkı olmayan şeyleri kendisine mal ederek anlatmaktan büyük zevk alır. Bu ise yalandır. Yüce Allah “Niçin yapmadıklarınızı söylersiniz. Bilmez misiniz ki Allah katında en büyük günah yapmadıklarınızı yapmış gibi anlatmanızdır” (Saf, 61:2-3) buyurarak nefsin bu hastalığına dikkatimizi çekmiştir. Nefsi terbiye etmenin ve ıslah etmenin yolu ona acımak ve Allah’ın farzlarını yaparak haram kıldığı şeylerden onu sakındırmaktır. Bu şekilde nefis “Nefs-i Emmare” mertebesinden “Nefs-i Levvame” yani yaptığı yanlışları görerek kendisini kınama ve “Nefs-i Mutmainne” yani, Allah’ın emir ve yasaklarının kendi faydasına yönelik olduğu konusunda tatmin olur ve ibadete yönelir. Yani farzları gönül rızası ile yapar ve günahlardan korkarak kaçar.

  İlim ve irfan sahibi o kimsedir ki tüm hallerine riyadan, gösterişten ve kendisini beğenmekten kaçınır. Zira nefsani olan bu duygular insanı helake götürür. Zira “Nefs-i Emmare” bütün kötü duyguların ve hislerin kaynağıdır. Kulun Allah’ın rızasına uygun hareket etmesine engeldir. Ruh bedende kaldığı sürece nefsin dertlerinden ve sıkıntılarından kurtulması mümkün değildir.

  Bir bu çalışmamızda nefsin en tehlikeli hastalığı ve kötü huyu olan bencillikten kaynaklanan “Riya ve Gösterişin” yanlışlığı ve bu hastalığın tedavi çareleri üzerinde duracağız.

+ Yorum Gönder