+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Sohbetler Forumunda İslamİ KÜltÜrel Bİlgİler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. firdevs
  Üye

  İslamİ KÜltÜrel Bİlgİler


  İslami Kültürel Bilgiler
  S O R U L A R:

  a. Peygamberimiz (s.a.v.) „Dünya kadınlarının efendisi dört kadındır“ buyurmuştur.
  Kimdir bu kadınlar?
  b. Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen tek kadın kimdir ?
  c. Peygamber olmadığı halde, Hz. Cebrail ile konuşma şerefine nail olan kadın kimdir ?
  d. Hz. Meryem, hangi Peygamberi babasız olarak dünyaya getirmiştir ?

  1. C E V A P L A R:

  a. Meryem, Asiye, Hatice ve Fatıma.
  b. Hz. MERYEM.
  c. Hz.MERYEM.
  d. Hz. İSA’yı.  --------------------------------------------------------------------------------

  2. S O R U L A R:

  a. Resülullah (s.a.v.) ile yirmi beş yıl süren bir evlilik yaşayan validemiz kimdir ?
  b. Hz. Hatice validemiz Peygamberimizle evlendiğinde kaç yaşındaydı ?
  c. Hz. Peygamber (s.a.v.) efendimiz Hz. Hatice’nin vefatından sonra kiminle evlenmiştir ?
  d. Hz. Sevde (r.anha) annemiz, Rasülullah (s.a.v.) ile kaç sene evli kaldı ?

  2. C E V A P L A R:

  a. Hz. HATİCE.
  b. Kırk yaşındaydı.
  c. Abdişemsoğullar kabilesinden, yaşlı ve dul bir hanım olan SEVDE (r.anha) ile evlenmiştir.
  d. Hz. SEVDE (r.anha), beş sene Peygamberimizle birlikte yaşadılar.  --------------------------------------------------------------------------------

  3. S O R U L A R:

  a. Sevde’den sonra Peygamberimiz kendisiyle evlenmiştir. Babası Hz. Ebubekir (r.a.) dır.
  Fıkıhta, ilimde, tıpta, şiir’de ve etkili hitabette ondan daha ileride bir kadın görülmemiştir.
  Ramazan ve Kurban bayramları hariç tüm yılı oruçlu olarak geçiren, hicri 58 yılında,
  Ramazan ayında 68 vefat eden bu hanımı tanıyor musunuz ?
  b. Hz.Aişe ile evlendiğinde Peygamberimiz kaç yaşındaydı ?
  c. Hz. Peygamber (s.a.v.) kaç yıl tek eşle yaşamıştır ?

  3. C E V A P L A R:

  a. Hz. AİŞE (r.anha) validemiz.
  b. 53 yaşındaydı.
  c. 25 yaşından 53 yaşına kadar 28 yıl tek eşle yaşamıştır.  --------------------------------------------------------------------------------

  4. S O R U L A R:

  a. Gusül abdesti alırken kadının örülmüş saçları çözerek, saçının tümünü ıslatması gerekir mi ?
  b. Ojeli tırnaklarıyla yıkansa, kadının abdesti sahih olur mu ?
  c. Müslüman bir hanım, müslüman olmayan bir erkekle evlenebilirmi ?
  d. Müslüman bir hanım koku sürünüp sokağa çıkabilir mi ?
  e. Eş seçmede tercih unsuru nedir ?
  f. Koğuculuk yapanlar (insanların arasını bozmak için laf taşıyanlar) nereye giremezler ?

  4. C E V A P L A R:

  a. Gerekmez. Saç diplerini ıslatması yeterlidir.
  b. Su tırnakla temas etmeyeceği için sahih olmaz.
  c. Evlenemez.
  d. Çıkamaz
  e. Dindarlık.
  f. Cennet’e.

 2. firdevs
  Üye

  9. S O R U L A R

  a. Kadın, yanında kocası ya da bir mahremi olmadan hacca gidebilirmi ?
  b. Kadınlar hacda ihrama nasıl girerler ?
  c. Telbiye ne demektir ?
  d. İhrama girdikten sonra söylenecek “telbiye”cümlesini, kadınlar erkekler gibi yüksek sesle mi söylerler?
  e. Kadın hacda ihramlı iken koku ya da kına sürünebilirmi ?

  9. C E V A P L A R

  a. Gidemez
  b. Kendi elbiseleri içinde, sadece niyet ederek girerler.
  c. Telbiye, şu sözleri söylemektir: Lebbeyk, Allahümme lebbeyk, lebbeyle là şerike leke
  lebbeyk. İnnelhamde venni’mete leke velmülk. La şerike lek.
  Türkçe meali: Allah’ım ! Emrine boyun eğdim, huzurundayım. şerikin yoktur. Davetine
  içtenlikle uydum; asla şerikin yoktur. Muhakkak ki, hamd da bütün nimetler de, senindir.
  Asla şerikin yoktur.”
  d. Hayır. Yalnız kendilerinin duyabileceği kısık bir sesle.
  e. Sürünemez.  --------------------------------------------------------------------------------

  10. S O R U L A R

  a. Zekat kimlere verilir ?
  b. Zekat kimlere verilmez ?
  c. Zekatı kimlere vermek daha iyidir ?
  d. Verilecek zekat miktarı yüzde kaç olarak hesaplanır ?
  e. Paranın zekatı nasıl hesaplanır ?

  10. C E V A P L A R

  a. Müslüman fakirler, dilenmeye muhtaç olan yoksullar, borçlu fakirler, yolda kalan
  garipler, cihada katılmak isteyen yoksul mücahitler.
  b. Ana, baba, dede ve ninelere; oğul, kız ve torunlara; karı veya kocadan her biri diğerine;
  zekat vermekle yükümlü olanlara; müslüman olmayan fakirlere; cami, mescid, çeşme ve
  benzerlerine yaptırmak ya donarmak için zekat verilmez.
  c. Zekatı önce muhtaç olan erkek ya da kız kardeşlere, sonra bunların çocuklarına, sonra
  amcalara, halalara, sonra bunların çocuklarına, sonra dayılara, teyzelere ve bunların
  çocuklarına, sonra da fakir komşulara vermek efdaldir.
  d. Yüzde iki buçuk, yani kırkta bir.
  e. Eldeki paranın miktarı, en az üzerinden 1 yıl geçmek koşuluyla en az 80.18 gr. Altın ya
  da 561,3 gr. gümüş değerinde ise bu paraya düşer ve kırkta biri zekat olarak verilir.  --------------------------------------------------------------------------------

  11. S O R U L A R

  a . Kadın, kimlerin yanında bağını açabilir ?
  b. Yanında bağını açamıyacağı kimselerin dışındaki erkeklerle tokalaşması, bir müslüman
  hanım için caiz midir ?
  c. Kadının örtünmesi Kur’an’da hangi ayetler emrediyor ?
  d. Şöhret ve dikkat çekmek için süslenmenin dinimizce hükmü nedir ?
  e. Kadın kimin için süslenmelidir ?
  f. Kadının islami örtünüşü nasıldır ?

  11. C E V A P L A R

  a. Kocası, kendisinin ve kocasının babası, oğulları, kendi kardeşleri, kendi kardeşlerinin
  oğulları, kardeşlerinin oğulları ve küçük çocukların yanında.
  b. Caiz değildir ?
  c. Ahzab suresi 33. ve 59. ayetler, Nur suresi 31. ayet.
  d. Haramdır.
  e. Kocası için.
  f. El, yüz ve topuklardan aşağısı hariç, tüm bedenin, hatlarının belli etmeyecek şekilde
  örtülmesidir.  --------------------------------------------------------------------------------

  12. S O R U L A R

  a. Karı-kocanın birbirleri üzerindeki temel hakları nelerdir ?
  b. Kocasına karşı hangi tavırları, ailenin mutluluğunu artırıcıdır ?
  c. Erkekler ev içinde hanımlarının en çok hangi davranışlarından incinirler ?
  d. Bir kadının yabancı olsun tanıdık olsun bir erkeğe selam vermesi doğru mudur ?
  e. Kadın, ezan okuyup, kamet getirebilirmi ?
  f. Abdestsiz olarak Kur’an-ı Kerim’i bir örtü ile tutmak caiz midir ?

  12. C E V A P L A R

  a. Müslüman bir karı-kocanın birbirleri üzerindeki başlıca hakları: Allah için, yürekten
  birbirlerine bağlanmaları, kırıcı söz ve tavırlarla birbirlerini incitmemeleri, iffetlerini
  korumalı, hayat sınavında yardımlaşmalar?.
  b. Sabahları kocasını güler yüzle ve dualarla uğurlaması, akşamleyin de, güler yüzle ve
  “hoşgeldin”le karşılaması, paketi varsa elinden alması, sevinç ve üzüntüsünü paylaşması,
  yorgunsa dinlenmesini sağlaması, giyimine özen göstermesi.
  c. Olumsuz ses tonuyla karşılık vermeleri, kolayca yerine getirilmeyecek bir şeyde ısrarlı
  olmaları.
  d. Doğru değildir. Bir kadın ancak mahremlerine selam verebilir.
  e. Hayır.
  f. Caizdir.  --------------------------------------------------------------------------------

  13. S O R U L A R

  a. Nişanlıların, yanlarında bir yakını olmadan, başbaşa kalmaları caiz midir ?
  b. Düğün gecesi def çalınabilir mi ?
  c. Rızası alınmadan bir genç kız evlendirilebilir mi ?

  13. C E V A P L A R

  a. Caiz değildir.
  b. Caizdir.
  c. İslam buna izin vermez.  --------------------------------------------------------------------------------

  14. S O R U L A R

  a. “Ahirette en çok huzur içinde olan, dünyada en çok düşünendir” sözünü kim söylemiştir ?
  b. Elinde kazma, kendisi için mezar kazmaya giden kimseye Hz. Ebubekir (r.a.) ne
  söylemiştir ?
  c. Kadının değerini ifade eden üç Hadis-i şerif söyleyiniz ?
  d. “Müminlerin Peygamberi kendi nefislerinden çok sevmeleri gerekir..” hangi ayetin mealidir ?
  e. Peygamberi sevmenin değer ve ölçüsünü veren bir Hadis-i şerif söyleyiniz ?
  f. Hangi Hadis-i şerif, Cennet’e dilediği kapıdan girecek kadınları bildiriyor ?
  g. “Her yeni eskiyecek ve her şey son bulacaktır. Ben de öleceğim, fakat gam yemem, temiz
  bir çocuk doğurdum, dünyaya bir büyük hayır bırakıyorum.” Bu sözleri kim, ne zaman söylemiştir ?

  14. C E V AP L A R

  a. Hz. Peygamber (s.a.v.)
  b. “Kabri kendine hazırlama, kendini kabre hazırla”
  c. “Kadınlar size Allah’ın emanetidir.”, ”Cennet annelerin ayakları altındadır”, Dünya
  nimetlerinin en hayırlısı dindar kadındır.
  d. Ahzap suresi, 6 ayetin
  e. “Sizden biriniz, ben kendisine malından, çocuğundan ve bütün insanlardan daha
  sevimli ve sevgili olmadıkça iman etmiş sayılmaz.”
  f. Kadın, beş vakit namazını kılar, yılda bir ay orucunu tutar, iffetini korur ve kocasına itaat
  ederse cennet kapılarının dilediğinden girsin?
  g. Rasülullah’ın annesi Hz. AMİNE, vefatından önce söylemiştir.  --------------------------------------------------------------------------------

  15. S O R U L A R

  a. Hz. Peygamber anıldığında ne yapılır ?
  b. Salavat getirmekle neyi ifade etmiş oluruz ?
  c. Sahabiler Peygamberimize sevgilerini nasıl dile getirirlerdi ?
  d. Müminlerin Peygamberi kendi nefislerinden çok sevmeleri gerekir..” hangi ayetin mealidir ?
  e. Peygamber’i sevmenin değer ve ölçüsünü veren bir Hadis-i şerif söyleyiniz.

  15. C E V A P L A R

  a. Salavat getirilir. Yani en kısa şekliyle “Allahümme salli alà Muhammed” denir.
  b. Hz. Peygamber (s.a.v.)’e olan sevgi ve bağlılımız?.
  c. Her fırsatta O’na “Anam-babam sana feda olsun, ya Rasulullah” diyerek.
  d. Ahzab suresi, 6. ayetin.
  e. “Sizden biriniz, ben kendisine malından, çocuğundan ve bütün insanlardan daha sevimlive
  sevgili olmadıkça iman etmiş sayılmaz.”  --------------------------------------------------------------------------------

  16. S O R U L A R

  a. Sabah kalkınca okunacak dua ?
  b. Evden nasıl çıkılır, hangi dua yapılır ?
  c. Gece yatağa girerken okunacak dua ?
  d. Camiye girildiğinde okunacak dua ?

  16. C E V A P L A R

  a. Elhamdüllahi’llezi Ahyànà B’de mà Emàtenà ve ileyhi’l-Ba’sü ve’n-Nüşür.
  Meal: (Hamdolsun bizi öldükten sonra dirilten Allah’a ! Öldükten sonra diriltmek O’na aittir.)
  b. Eş ve çocuklarla, hayırlar dileğiyle vedalaşıp helalleşilir ve “Bismillahi Tevvekkeltu alellàhi,
  velà Havle velà Kuvvete illà Billah” duası okunur. Meal: (Allah’ın adıyla, Allah’a güvendim.
  Güç ve kuvvet ancak Allah’tandır.)
  c. Bismike’llahümme Ahyà ve Emütu. Meal: (Allah’ım ! Senin adını anarak yaşar ve ölürüm.)
  d. Bismillahi vesselàtü vesselàmü alà Rasülillahi Allahümme iftah li Ebvàbe Rahmetik.
  Meal: (Allah’ın adıyla, salàt ve selàm Rasülulah’ın üzerine olsun. Allah’ım bana rahmet
  kapılarını aç.)

 3. Dr Zeynep
  Bayan Üye
  Dünyada en zor mesele, kimin sevilip kimin sevilmeyeceğidir".

  Dünyada en mühim şey; kimi seveceksin, kimi sevmeyeceksin; hangisi iyi, hangisi kötü olduğunu ayırabilmektir. İnsan, bunu kendisi ayıramaz. Onun için, Cenab-ı Peygamber efendimiz aleyhisselatü vesselam bile dua ediyorlar: “Allahümme erinel hakkı hakkan ve erinel bâtılı bâtılan”. “Ya rabbi, bana doğruyu doğru, eğriyi eğri bildir” diye dua ediyorlar. Bir insan kötüye iyi diye sarılırsa, kötüyle beraber haşr olur. İyiye düşman olursa Allahın gazabına uğrar. Yanlışa doğru diye sarılırsa, mahvolur. Doğruya yanlış diye saldırırsa dünyasını da ahiretini de yıkar, helak olur. Onun için doğruyu doğru bilmek, eğriyi eğri bilmek, kimin sevilip, kimin sevilmeyeceğini bilmek dünyada en zor ve en mühim meseledir.

  Bir büyük zata hep hocanızdan bahs ediyorsunuz, hocanız size ne öğretti, demişler. Buyurmuş ki; Bana hocam bir şey öğretti, o bana yeter. Bu sevilir, bu sevilmez! Bana bunu öğretti. İrşad demek, bu iyi bu kötü’yü söyleyebilmektir. İnsan bunu anlayamaz. İnsan bunu aklıyla, ilmiyle, irfanıyla ayıramaz. Yani, bu Rabbimin sevdiğidir, bu nefsimin sevdiğidir diye insan kendisi ayıramaz… Ancak bir mürşid-i kamilin öğretmesiyle mümkündür..

  Abdülhakim efendi hazretleri buyurmuşlar ki; İmam-ı Gazali hazretlerinin İhya-ul Ulum kitabını, bir yahudi muhabbetle sayfalarını çevirse, Cenab-ı Hak son sayfasında imana gelmek nasip eder. Muhabbetten dolayı!.. Eğer bir mü’min, bir kafirin, kitabının sayfalarını muhabbetle çevirirse, son sayfada küfre girme ihtimali vardır. Çünki insanları Allahü tealaya bağlayan, muhabbettir. Bir insan, sevgisini bir kafire bağlarsa ondan etkilenir. Herkes sevdiğiyle beraber haşr olunacaktır. Dolayısıyla, sevgiye çok dikkat etmelidir. Hazreti Ömer radıyallahü anh Basra valisine, mektup yazmış, o yanındaki kafirin işine son ver demiş. Ya Emirel mü’minin, her işimi o yapıyor. Elim, ayağım o! İşi, ticareti bilen o, demiş. Bir daha söylemem, o kafirin işine son ver, ölseydi ne yapacaktın? Bir müslüman koy, buyurmuş. Çünki kafiri taktir edersin, küfre girersin. Ne kabiliyetli adam dersin, mahv olur gidersin. Sevgi çok zordur. Çünki hadis-i şerif var, Cenab-ı Peygamber buyuruyor ki; Kim kimi severse, ahirette onunla beraber olacaktır. Bir muhabbet beslerse, ahirette de beraber olur. Çünki daima kötüler iyileri götürür. Çok tehlikelidir.

  İmam-ı Ali Rıza hazretlerine birisi bir mektup yazmış. Efendim bazı suallerim var, hem sormak hem de sizden istifade etmek istiyorum, demiş. Mübarek hemen katırını göndermiş. Çünki hadis-i kutside buyuruluyor ki; Ey Habibim, eğer birisi sana derse ki, "ben dinimden bir şey soracağım", sen ona hizmetçi ol. Dolayısıyla, koskoca imam, katırını göndermiş, kapıda karşılamış. Niye? Dinime ait bir şeyler soracak diye. Çünki Cenab-ı Hak, Cenab-ı Peygambere, "hizmetçi ol", diyor. Hadis-i kudsi bu. Yemeğini kendi hazırlamış, önüne koymuş. Soru cevap, soru cevap… Sonra mübarek kendi yatağını vermiş istirahat etsin diye. Gel gör, adam ben ne imişim! katırını gönderdi, kapıda karşıladı, yemeğini, yatağını verdi. Ben ne imişim derken, İmam-ı Ali Rıza hazretleri, gelmiş. Sen hiçbir şey değilsin. Bizim bu sana yaptığımız, dinimizin icabıdır, misafirperverliğimizdendir. Yoksa senin bir halt olduğundan değildir buyurmuş. Dolayısıyla, Allahü teala Kur’an-ı kerimde buyuruyor ki; Allah indinde derecesi, etiketi, makamı en yüksek olan, Allahtan korkandır. Korkanın alameti, hem namaz kılmaktır hem de Allahın kullarına namazı, yani İslamiyeti yaymaktır. Yoksa, dine hizmet etmeyenin akıbeti, mutlaka hezimettir. Çünki bir farzı yapmamıştır. Bu dinde iki farz, her mü’mine farzdır. Öğrenmek ve öğretmek. Eğer bir yerde Allahü tealanın dinine hizmet varsa, o hizmete iştirak etmek, her mü’minin üzerine farzdır. Bu da üç şekilde olur. Ya bedenen, ya malen, ya da dua ile. Ya rabbi, ben bir şey yapamıyorum, acizim, garibim. Ya rabbi, şu hizmet edenleri muvaffak et, dese, o bile dahil olur.

  Allahü teala insanda iki nesne yaratmıştır; Nefs ve ruh. Ruh, can demektir. Can, kalp demektir. Bunların her ikisinin sevdikleri zıttır. Mesela nefs, Allahın düşmanıdır. Namaz kılacağın zaman, kılma şu namazı diye debelenir. Ruh namaz kıldığın zaman, rahatlar. Büyüklerin sohbeti ruhun hoşuna gider, nefs, çırpınan kuş gibi kaçmak ister. Kitap okuyunca ruh sevincinden uçar, nefs, sıkılır. Cenab-ı Hak nefse cennete ait nesneleri sevmemek, ruha da cehenneme gidecekleri sevmemek hilkatini vermiştir. Ahirette kiminle beraber olmak istiyorsan, dünyada onunla beraber ol. Siz, sevgi dairesi içinden çıkamazsınız. Sevgi olduktan sonra, mesafe mühim değildir. Netice: O aşk, o muhabbet olmasaydı, bu kainat yaratılmazdı. Cenab-ı Peygamber aleyhisselatü vesselam miraç gecesi ya rabbi, ümmetim ne olacak dedi. Peygamberin ümetine olan sevgisi, anne-babanın çocuklarına olan muhabbetinden çok çok daha fazladır. Peygamberimizin ümmetine olan sevgisini nereden anlayacağız? Peygamberimiz sallallahü aleyhi ve sellem her defasında ümmetim dedi. Miraçta Cenab-ı Hakkın huzuruna kavuştu, ya rabbi, ümmetim ne oldu, dedi. Allahü teala, Ben sana âşıkım, madem bu kadar çok istiyorsun, onlara da namazı farz kıldım. Onlar namaz kıldığı zaman, senin yaptığın miracı yapmış olacaklar ve bütün gök ehlinin sevabını onlara vereceğim buyurdu. Bütün gök ehlinin, bütün meleklerin yaptığı ibadetin sevabı sana veriliyor! Abdülhakim efendi hazretleri buyurmuşlar ki; Eğer benim üzerimden bir vakit namaz geçecekse Allah bin kere canımı alsın. Bir talebesi ev taşırken, eşya çalınmasın diye bir vakit namazını geçirince, buyurmuşlar ki; Keşke malların hepsi çalınsaydı da bir vakit namazın geçmeseydi. Onun için büyüklerimiz buyuruyor ki: "Namaz var hayat var, namaz yok hayat yok". Onun için havada karada denizde hiçbir mazaret ileri sürülmeksizin, dinimizin gösterdiği kolaylıkları da kullanarak namazlarımızı kılmamız lazım. Çünkü İslamiyetin tamamı namaz içerisinde toplanmıştır. Zaten namaz müminin miracıdır. Peygamber efendimizin de miracda çok arzu ettiği, Allahü tealaya kavuşmuş olmanın zevki ve sevinçliliği ümmetinin de yaşamasını istediği için Allahü teala ona olan sevgisinden dolayı müminlere namazı emretti ki; madem öyle diyorsun ümmetin de gelsin miracını yapsın, namazını kılsın.

  Büyüklerimiz buyuruyorlar ki; Ben kitaplarımın satırları arasındayım. Benimle konuşmak isteyen, benimle irtibata geçmek isteyen kitapları okusun.

  Dünya ve ahiretde huzur ve saadet isteyen Peygamber efendimizi sallallahü aleyhi vesellem sevmeli, O'nun sevdiklerini sevip, sevmediklerini sevmemeli, O'na uymalı ve O'nun ve eshabının yolundan gitmelidir. O'nun vârislerinin kıymetini iyi bilmelidir.

  Allahü tealaya emanet olunuz efendim.

+ Yorum Gönder