+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Sorular Forumunda Gözü haramdan sakınmak Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Gözü haramdan sakınmak
  Göz haramdan nasıl korunur


  Sual: Denizde, hamamda, kaplıcada, “Hepimiz erkeğiz veya hepimiz kadınız” diyerek, erkek erkeklerin yanında, kadın kadınların yanında açık duruyorlar. Bu günah değil midir?
  Nur suresinin, (Ey Resulüm, müminlere söyle, harama bakmasınlar ve avret yerlerini haramdan korusunlar) mealindeki 31. âyetinde bildirilen avret yerleri nerelerdir?
  CEVAP
  Bakılması haram olan yere avret yeri denir. Hanefi ve Şafii’de erkeğin avret yeri göbek ile diz arasıdır. Maliki ve Hanbeli’de ise yalnız seveteyn, yani sadece ön ve arka kısımdır. Kadınların birbirlerine avret yeri, erkeğin erkeğe avret yeri gibidir. Müslüman kadının, gayri müslim ve fasık kadınlar ile dinsiz amca ve dayının yanında örtünmesi üç mezhepte farz, Hanbeli mezhebinde caizdir. Hanbeli mezhebinin farklı yönü şöyledir:

  Erkeğin erkeğe avret yeri, diz ile göbek arası değil, sadece seveteyn, yani iki kaba avret mahallidir. Kadının kadına avret yeri diğer mezhepler gibi, diz ile göbek arasıdır. Ancak diğer mezheplerden farklı olarak, gayri müslim kadınlara da, göbek ile diz arası hariç, diğer yerlerini göstermesi caizdir. Diğer üç mezhepte caiz değildir. Zaruret olunca Hanbeli mezhebi taklit edilerek kapalı kadın, açık kadınların yanında başını, kollarını açabilir.

  Avret yerini açmak veya başkasının avret yerine bakmak büyük günahtır. Hamama, kaplıcaya, denize gidenin diz ile göbek arasını ve dizlerini de örtmesi farzdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
  (Erkeğin göbek ile dizleri arası avrettir.) [Ebu Davud]
  (Uyluk avret yeridir.) [Buhari, Ebu Davud, Tirmizi]

  (Avret yerini açmak büyük günahtır.) [Hakim]
  (Erkek erkeğin; kadın kadının avret yerine bakması helal olmaz.) [Müslim]

  (Evlerin en kötüsü hamamdır. Orada sesler yükselir, avretler açılır. Tedavi veya kirden temizlenmek için girecek olan örtülü girsin.) [Taberani]

  (Allahü teâlâya ve ahirete inanan hamama peştamal ile örtülü girsin!) [Nesai]
  (Avret yerini açana ve başkasının avret yerine bakana Allah lanet etsin!) [Beyheki]
  (Din kardeşinin avret yerine kasten bakanın kırk gecelik namazı kabul olmaz.) [İ. Asakir]

  Evde kimse yok iken de, çıplak durmak günahtır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
  (Yalnızken de, avret yerinizi açmayın! Zira yanınızda hiç ayrılmayanlar [hafaza melekleri] vardır. Onlardan utanın ve onlara saygılı olun.) [Eşiat-ül-lemeat]

  (Avret yerlerinizi örtün! Yalnız iken de Allahü teâlâdan haya edin!) [Tirmizi]
  (Allahü teâlâ hayayı ve örtünmeyi sever. Öyle ise yıkanırken avret yerinizi örtün.) [Ebu Davud]

  (Gece guslederken avret yerini açmaktan sakının. Eğer sakınmayan çıkar da, onda delilik alameti görülürse, kendisinden başkasını suçlamasın.) [Hakim]

  Kapalı da olsa kadına şehvetle bakmak günahtır. Kadının erkeğe bakması da günahtır. Ümm-i Seleme validemiz anlatır: Resulullahın yanında iken, iki gözü de görmeyen İbni Ümmi Mektum, izin isteyip içeri girdi. Resulullah bize, (İçeri girin) buyurdu. (O â’mâ değil mi, bizi görmez) dedim. (O sizi görmüyorsa, siz onu görmüyor musunuz?) buyurdu. (Tirmizi, Ebu Davud)


  Sual: Kadın kadına olunca tesettüre ve setr-i avrete dikkat edilmiyor. Kimisi bunun günah olmadığını zannediyor. Bunlar günah değil midir? Bir kadın, başka kadının nerelerine bakamaz?
  CEVAP
  İmam-ı Rabbani hazretleri, saliha bir hanıma yazdığı mektupta buyuruyor ki:
  Kalb, göze tâbidir. Gözler haramdan sakınmazsa, kalbi korumak güç olur. O halde, imanı olanların, haram işlememesi lazımdır. Erkeklerin eşcinsel olması, haram olduğu gibi, kadınların da eşcinsel olması haramdır. Kadının da herhangi bir kadına şehvet ile dokunması ve bakması haramdır.
  Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
  (Kadının kadına yaklaşması [lezbiyenlik, safizm] zinadır.) [Taberani]
  (Erkeğin erkeğe, kadının kadına yaklaşması zinadır.) [Beyheki]

  (Ahir zamanda eşcinsel üç kısma ayrılır: Bir kısmı konuşmak ve bakmakla, diğeri, tokalaşmak ve kucaklaşmakla yetinir. Bir kısmı da bu işi bilfiil yapar. Allah bunlara lanet etsin! Tevbe edenin tevbesini Allahü teâlâ kabul eder.) [Deylemi]

  Kadın, kadına şehvet ile bakamaz ve dokunamaz; kocasından başkasına, erkek ve kadın, kim olursa olsun, yabancıya süslenemez.
  Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
  (Bir kadın, süründüğü kokuyu duyurmak için bir toplumun yanından geçerse, o da, bakan da, [bir nevi] zina işlemiş olur.) [Nesai]

  Erkek ile kadın, başka cinsten oldukları için, bir araya gelmeleri nispeten güçtür. Kadının kadına yaklaşması ise daha kolaydır. Bunun için kadının kadına bakması ve dokunması, erkeğin kadına ve kadının erkeğe bakmasından daha kötü olabilir. Erkeğin erkek için ve kadının kadın için avret yeri, diz ile göbek arasıdır. Bir kadın, başka bir kadının, göbek ile diz arasına bakamaz. Zaruretsiz bakarsa, haram işlemiş olur. Kadının yabancı erkek için avret yeri, el ve yüzünden başka, bütün bedenidir. Başkasının avret yerine, lüzum yokken, şehvetsiz de bakmak haramdır.
  Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
  (Erkek erkeğin, kadın kadının avret yerine bakamaz, helal değildir.) [Abdurrezzak]
  (Erkeğin kadına, kadının da erkeğe [şehvetle] bakması haramdır.) [Taberani]
 2. Harbi @ kız
  Bayan Üye


  Gözleri haramdan sakınma konusunda bilgi

  Allâh ( c.c.) görmek için gözü yaratmış, zararlı bakışlardan korumak için de gözün üzerine perdeler koymuştur ki günaha sebep olacak hallerde o perdeleri indirmek sûretiyle gözümüzü ve özümüzü zararlı olacak şeylerden muhafaza etmiş olalım.
  Mevlâmız âyet-i kerimesinde meâlen; “ Habîbim mümin erkeklere söyle gözlerini yumsunlar ( gerek hâricde gerek dâhilde ve gerek başkalarının evlerine girip çıkarken, otururken, kalkarken, gözlerini dikmesinler, harama bakmaktan, ayıp bir şey görmekten sakınsınlar ) ırzlarını da korusunlar; çünkü bu kendileri için daha temiz bir davranıştır. Şüphesiz Hz. Allah ( c.c.) yapmakta olduklarınızdan haberdârdır.” Buyurmaktadır.

  Peygamber Efendimiz ( s.a.v.) “İki gözün zinâsı yabancı bir kadına bakmaktır.” Buyurmuşlardır. Bu gibi bakışları kendisine âdet edinen kimse karşıdakinin açık giyinmesini mâzeret gösteremez. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) başka bir hadîs-i şerîflerinde “ Allahü Teâla bakana ve baktırana lanet etsin” buyurmuşlardır.

  Hadîs-i kudsîde; “Haram olan bakış, iblisin oklarından zehirli bir oktur. Kim benim korkumdan dolayı onu terk ederse ona, kalbinde duyacağı kâmil bir iman bahşederim.” Buyrulmaktadır.

  Erkek; erkeğin, mü’min kadın da mü’min bir kadının göbek ile diz arasına bakamaz. Müslüman hanımların gayr-i Müslim kadınlar için örtüsü erkekler için örtüsü gibidir.


  Peygamber Efendimiz ( s.a.v.) “ Yâ Ali şüphesiz cennette bir hazine var; sen onun sâhibisin. Yabancı bir kadına bir defa bakınca ikinci kez bakma, ilk bakış lehine, ikinci bakış aleyhinedir. Buyuruyor.

 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Zina demek birileriyle yasak ilişki yaşamak değildir sadece. insanların sadece gözleriyle bile gördüğü biriyle ilgili kötü düşüncelere kapılması bile zinaya girer. bu na göz zinası denir.
+ Yorum Gönder