+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Sorular Forumunda İslam dininde kadınların pantolon giymesi günah mıdır? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gülehasret
  Devamlı Üye

  İslam dininde kadınların pantolon giymesi günah mıdır?
  İslamda kadının pantolon giymesi hakkında bilgi

  kadınların pantolon.jpg
  Konuya farklı açılardan bakanlar farklı hükümler verebilirler. Her açının kendine göre hükmü olması da mümkündür. Ben de arz edeceğim açılardan bakacak, kendi görüşümü netleştirmeye çalışacağım. Takdir size aittir. Uygun bulursunuz, yahut ta yanlış telakki edersiniz. İkisi de mümkündür.

  Bugün giyim kuşamda tam bir karmaşa yaşanmaktadır. Ne erkek ne de kadın giyimi geçmişteki gibi net ve tam ayrılmış değildir.

  Bunu şunun için arz ediyorum.
  Gerçekten de hanımların giyim kuşamında birinci ölçü tesettür ise, ikincisi de erkek giyimi olmaması, erkek giyimine benzememesidir.

  Efendimizin ikazı da bunu açıkça ifade etmektedir.
  – Erkeklerden kadın giysisi, kadınlardan da erkek giysisi giyerek karşı cinse benzeyenlere.. diye başlayan hadiste lanet bedduası vardır.

  Bu ikazı unutmayan hanımlar, giyimlerinde birinci olarak tesettürü esas aldıkları gibi, ikinci olarak ta erkeğe benzememeyi esas alırlar. Kimliklerini korumak isterler.

  Toplumun böyle bir kimlik korumasına ihtiyacı da kesindir. Cinsiyet karışımı söz konusu olacak nerdeyse.

  Ancak bugün erkek giyimi eskisi kadar kesin belirlenmiş değildir. Pantolon artık sadece erkek giyimi olmaktan çıkıp kadınların da büyük ölçüde giyimi haline gelmiştir.

  Nitekim Suudi Arabistanlı erkeklerin de kadın giyimine benzeyen entarilerle dolaştıkları bilinmektedir. Demek ki sabit bir erkek giyimi, tartışmasız mevcut değildir.

  Bence bugün kadının giydiği pantolonun erkek giyimi olmasından önce, dar olup olmadığı, üzerini örten bir başka şeyin giyilip giyilmediği esas alınarak konuya bakılmalıdır.

  Beden hatlarını belli etmeyecek genişlikteki pantolonun üzerine üst kısmı örten bir şey giyiliyorsa artık bunun erkek giyimi olduğunu düşünmemek gerekir. Çünkü tesettürü daha iyi sağlamak özelliği söz konusudur.

  Nitekim Efendimiz aleyhisselam İmam-ı Ali ile (Baki) mezarlığında iken yan yoldan bir kadının, bindiği eşek üzerinde giderken yağışlı hava sebebiyle ayağı kayan eşekten düştüğü görülür. Derhal yüzünü başka tarafa dönen Efendimize:

  – Kadın sirval giymiş, bir yeri açılmadı! derler.

  Bunun üzerine Efendimizin, bindiği eşekten düştüğü halde bir yerinin açılmasını önleyen sirvali giyen hanımlara dua ettiği duyulur.

  Bu anlayış içinde pantolona baktığımızda üzerinde bir giyim olması halinde Efendimizin duasına mazhar olan bir giyim şekli dolduğunu düşünmek yanlış olmasa gerektir.

  Çünkü geniş pantolonun da, arabaya binip inerken, merdivenden inip çıkarken, sirval gibi tesettürü temin ettiği bilinmektedir.

  Nitekim siyerde Efendimizin sirval satın aldığı kaydı da vardır. Bizzat kendisinin giydiği görülmediğine göre, yakınlarına hediye etmek için almıştır diye düşünmek de mümkündür.

  Sirval, Anadolu hanımlarının vücut hatlarını belli etmeyecek bollukta giydikleri şalvarı hatırlatıyor insana. Bu kadar bolluktaki şalvardan kimsenin şikayeti de olmamaktadır.
  Ben konuya böyle bakmaktayım.

  Siz bu bakışı zorlaştırıcı da bulabilirsiniz, kolaylaştırıcı da görebilirsiniz..
  Bu biraz da sizin içinde bulunduğunuz şartlar ve kendi ruh halinizle ilgili olabilir.

  Ahmed Şahin
 2. 1NT1KAM
  Devamlı Üye

  paylaşımın güzel arkadşım islam dininde kadınların pantolon giymesi günah olamaz diyorum ama tam net vir cevap değil tum kapalı kadınlarda pantalon giyiyor.. bu günah mı ?? oluyoR sonucta acık gezmıyorlaR.
 3. Gülehasret
  Devamlı Üye
  Dinimizde kadınların pantolon giymesi günah mıdır?


  Önemli olan avretini örtmek olduğuna göre, kadının bunu pantolon giyerek sağlaması yeterli olmaz mı?
  Başka bir münasebetle de anlatmaya çalıştığımız gibi kadının giyiminde aranan şartlardan biri de erkek elbisesine benzememesidir Rasulüllah Efendimiz'in (sas) "Allah kadına benzeyen (kadınlaşan) erkeğe ve erkeğe benzeyen (erkekleşen) kadına lânet etmiştir" hadîs-i şerîfleri, öncelikle giyim-kuşamdaki benzeyişi anlatır Buna göre erkek gibi pantolon giyinen bir kadın, avretini örtme emrini yerine getirmiş olsa dahî, erkeğe benzememe emrini yerine getirmediğinden günahtan kurtulamaz Giydiği pantolon dar olur da vücut hatlarını ortaya koyarsa, fitneye (helâl olmayan cinsel duygulara) sebep olacağı için ayrıca günah işlemiş olurAncak kadınların "cilbâb"larının (dışlık örtülerinin) altından pantolon giymeleri mahzurlu olmadığı gibi övülen bir uygulamadır Hz Ali Efendimizin aktardığına göre: "Bulutlu ve yağmurlu bir günde Bakî'de Rasûlüllah'la beraberdik Merkebe binmiş bir kadın geçiyordu Merkepten düşecek oldu da Rasûlüllah (bir ,yeri açılır endişesiyle) ondan yüzünü döndü Orada bulunanlar: Kadının pantolonu (sirvalı) var (üzeri açılmaz) dediler de Rasûlüllah: "Pantolonlar (sirvaller) edinin Çünkü onlar en iyi örten elbiselerinizdendir Kadınlarınızı (avretini) da dışarı çıktıklarında onlarla koruyun" buyurdular" (Hadîsi; Ukaylî, Ibn Adîy (Kâmil'de) ve Beyhakî (el-Edep'te) rivâyet etmişlerdir Suyûti "zayıf" işaretini koymustur bk Münâvi, Feyzu'1-Kadîr I/109-110) Bir başka rivâyette ise, kadının o hâli hoşuna gittiğinden ötürü:
  "Allah sirval giyen kadınlara merhamet eylesin" buyurdular(Hadîsi; Dârakutnî (el-Efrâd'da), Hâkim (Tarihinde), Beyhakî (Su'abul-imânda), Hatîp (el-Müttefek'te) rivâyet etmişlerdir Münâvî zayıf oluşunu anlatır bk IV/22-23) Hattâ bizzat Rasûlüllah Efendimizin de "sirval" satın aldığı rivâyet edilmiş ve kendisinin giydiği bilinmediğine göre, hanımları için satın almış olabilir, denmiştir(Münâvî, age I/110) Ne var ki, bu her iki hadîs de zayıftır ama, aksi de söylenmediğine göre, bunlarla amel edilmesinde bir sakınca yoktur Yani kadın dışlığının altından pântolon (sirval) giyebilir Bunu daha iyi örtünmek için yapmışsa güzel bir iş yapmış olurAncak hadîslerde geçen "sirval"ı tamı t----- bugünkü pantolonlar gibi anlamak da yanlış olur Eğer paçaları görülecekse onları erkek pantolonu paçalarından farklı yapmalıdır Aslında Anadolu kadınlarının giydiği ve "dizlik" tabir edilen uzun içdonu "sirval" tarifine daha yakındır (Allah'u

  Efendimiz kadınların pantolon giymesine lanet etmiştir, erkeğe benzemekten kaçınmamız lazım
 4. Nesrin
  Devamlı Üye
  islam dininde kadının pantolon giymesi hatta dar giymesi çok günahtır.kadının elbiseleri hatlarını göstermeyecek şekilde bol ve teninin gözükmemesi şarttır. pantolonun bol olması kabul edilebilir belki ama giyilmese daha iyidir.bu adam elbiseleri içinde geçerlidir.hem kadın hem erkekler için bol ve hatlar belli olmayacak.

+ Yorum Gönder


dar paça pantolon giymek günah mı,  dar paça giymek günah mı