+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Sorular Forumunda Altın Diş Takmak veya Dişleri Altın Kaplatmanın Hükmü Nedir? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gülehasret
  Devamlı Üye

  Altın Diş Takmak veya Dişleri Altın Kaplatmanın Hükmü Nedir?
  Dinimizde altın diş takmanın hükmü kısaca
  Mebsut`da, İmam-ı Muhammed`in, altın diş taktırmakta veya dişi altın kaplama yaptırmakta hiçbir mahzur görmediği kaydedilmektedir. İmam-ı A`zam ise, altın dişi mekruh addetmekte, ancak gümüş diş taktırmayı veya dişleri gümüşle kaplatmayı caiz görmektedir. İmam-ı A`zam`ın altın dişi mekruh görmesi, altın süs ve ziynet eşyası olup erkeğe caiz olmaması sebebiyledir. Şu halde altın diş, süs için değil de, tıbbî bir zaruret olarak takılırsa, ortada bir mahzur kalmaz. Nitekim günümüzde, altın dişlerin, gümüş dişlere göre daha sıhhata uygun olduğu ve ağızda kötü koku yapmadığı bir gerçek olarak ortaya çıkmıştır. Ağızdan çıkarılıp takılabilecek şekilde seyyar olan diş ve protezlerin, gusülde ağzı yıkarken çıkarılmaları icabeder. Böylesi temizliğe de daha uygundur.  Mehmet Dikmen
 2. Hakim
  Devamlı Üye

  Dinimiz de altın diş takmanın hükmü yoktur yani altın diş takmanın günah bir tarafı yoktur onun dışın da takanlar genellikle kültürel bir davranıştır.
 3. Beriwan
  Devamlı Üye
  kültürel açısından altın diş takmak değişse de adamlarda altın diş günahtır kadınlarda yöreden yöreye değişir.
+ Yorum Gönder


altın diş