+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Sorular Forumunda Her Müslümanın Bilmesi Gereken Sualler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. tutsak
  Üye

  Her Müslümanın Bilmesi Gereken Sualler
  Müslümanların bilmesi gereken sorular ve cevaplar

  1. Müslüman mısın?
  Elhamdülillah Müslümanım.

  2. Müslümanım demenin manası nedir?
  Allah'ı bir bilmek, Kur'an-ı Kerim'i ve Muhammed Aleyhisselam'ı tasdik etmektir.

  3. Ne zamandan beri Müslümansın?
  "Bela" dediğimiz zamandan beri Müslümanım.

  4. "Bela" zamanı neye derler?
  Misak'a derler. Yani Cenab-ı Hakk ruhlarımızı yarattığı vakit bunlara hitaben:
  "Elestü birabbiküm" yani (Ben sizin rabbiniz değil miyim ?) diye sordu.
  Onlar da: "Bela" (Evet Rabbimizsin) dediler. O zamandan beri Müslümanım demektir.

  5. Rabbin kimdir?
  Allah

  6. Seni kim yarattı?
  Allah

  7. Sen kimin kulusun ?
  Allah'ın kuluyum.

  8. Allah kaçtır diyenlere ne dersin?
  Allah birdir derim.

  9. Allah'ın bir olduğuna delilin nedir?
  Sure-i İhlas'ın ilk ayeti kerimesidir.

  10. Bunun manası nedir?
  Sen söyleki ey Habibim Allah birdir..

  11. Allah'ın varlığına akli delilin nedir?
  Bu alemin varlığı ve alemdeki nizam ve intizamın devamıdır.

  12. Allah'ın zatı hakkında düşünce caiz midir?
  Caiz değildir. Çünkü akıl Allah'ın zatını anlamaktan acizdir. Allah'ın ancak sıfatı hakkında düşünülür.

  13. Nereden geldin, nereye gideceksin?
  Allah'dan geldim, Allah'a gideceğim

  14.Niçin geldin?
  Allah'a kulluk için

  15. İman-ı yeis nedir?
  Firavun gibi ölürken iman etmektir.

  16. Bu iman muteber midir?
  Değildir.

  17. Tevbei yeis nedir?
  İmanı ve ameli olan kimsenin ölürken günahlarından tevbe etmesidir.

  18. Bu tevbe muteber midir?
  Muteberdir.

  19. Dinin hangi dindir?
  İslam dinidir.

  20. Kitabın hangi kitaptır?
  Kur'an'dır.

  21. Kıblen neresidir?
  Kabe-i Muazzamadır.

  22. Kimin zürriyetindensin?
  Adem Aleyhisselam'ın zürriyetindenim.

  23. Kimin milletindensin?
  İbrahim Aleyhisselam'ın milletindenim.

  24. Kimin ümmetindensin?
  Muhammed Aleyhisselamın.

  25. Peygamberimiz nerede doğdu ve şimdi nerede bulunuyor?
  Mekke'de doğdu. Elli yaşından sonra Medine'ye hicret etti. Şimdi Medine'de "Ravza-i Mütaharra"sındadır.

  26. Peygamberimizin kaç adı vardır?
  Güzel isimleri çoktur. Fakat dördünü bilmek lazımdır. Bunlar: Muhammed, Mustafa, Ahmed, Mahmud.

  27. Peygamberimizin en çok kullanılan ismi nedir?
  Hazret-i Muhammed Mustafa sallallahü aleyhi ve sellem'dir.

  28. Peygamberimizin babasının adı nedir?
  Abdullah'tır.

  29. Annesinin adı nedir?
  Amine'dir.

  30. Süt annesinin adı nedir?
  Şifa Hatun'dur.

  31. Dedesinin adı nedir?
  Abdülmüttaliptir.

  32. Peygamberimiz kaç yaşında iken kendisine fiilen peygamberlik geldi?
  40 yaşında.

  33. Fiilen kaç sene peygamberlik yaptı?
  23 sene peygamberlik yaptı.

  34. Peygamberimiz nerede doğdu?
  Mekke-i Mükerreme'de.

  35. Hangi tarihte doğdu?
  571 tarihinde

  36. Hangi tarihte nereye hicret etti?
  622 tarihinde Medine'ye hicret etti.

  37. Fani hayatı hangi yılda kaç yaşında sona erdi?
  632 yılında, 63 yaşında sona erdi.

  38. Peygamberimizin kaç kızı vardı?
  Dört kızı vardı. 1) Zeynep 2) Rukiyye 3) Ümmü Gülsüm 4) Fatıma (r.a.)'dir.

  39. Peygamberimizin kaç oğlu doğdu?
  Üç oğlu oldu. 1) Kasım 2) Abdullah (Diğer adı Tayyip) 3) İbrahim (r.a) hazretleridir.

  40. Peygamberimizin mübarek hanımlarını sayarmısın?
  1) Hazret-i Hadice 2)Hazret-i Sevde 3) Hazret-i Aişe 4) Hz. Hafsa 5) Hz. Zeynep b.Huzeyme 6) Hz. Ümmi Seleme 7) Hz. Zeynep binti Cahş Cool Hz. Cuveyriye 9) Hz. Ümmü Habibe 10) Hz. Safiyye 11) Hz. Meymune 12) Hazreti Mariye, (r.a)

  41. Peygamberimizin hanımları bizim neyimiz olur?
  Onlar bütün müminlerin annesidir.

  42. Peygamberimizin ilk hanımı kimdir?
  Hz.Hatice (r.a.) validemizdir. Efendimizden 15 yaş büyük olup 25 sene beraber hayat sürmüştür.

  43. Peygamberimizin son hanımı kimdir?
  Hz. Aişe (r.a.) validemizdir.

  44. Peygamberimizin 53 yaşından sonra evlenmesinin sebep ve hikmetlerinin bazılarını sayarımsınız?
  Peygamberimiz, kabilelerin İslamiyete bağlanmalarını temin, ayrıca kadınlara ait hükümleri kadınlar vasıtasıyla yaymak, bazılarını sefaletten kurtarmak, bazılarının ise iffet ve namuslarını korumak için onlarla evlenmiştir. Asıl hikmet ve e kadınlar vasıtasıyla İslam'ı yaymaktır.

  45. Peygamberimizin en son vefat eden eşi kimdir?
  Hz. Aişe (r.a)'dır.

  46. Gelmiş ve gelecek insanların en yücesi kimdir?
  Peygamberimiz Muhammed Mustafa Sallallahü aleyhi ve sellem'dir.

  47. Peygamber Efendimizin kaç torunu vardır?
  İ ki torunu vardır :1) Hasan 2) Hüseyin (radıyallahü anhuma) hazretleridir.

  48. Bunlar kimin çocuklarıdır?
  Hz. Ali ve Hz. Fatıma (r.a.)'nındır.

  49. Allah'ın emrettiği şeylerin en önemlisi nedir?
  Tevhid'dir.

  50. Tevhid nedir?
  Allah'ı bir bilmek, yalnız ona kulluk etmektir.

  51. Allah'ın yasakladığı en büyük günah nedir?
  Şirk'tir.

  52. Şirk nedir?
  Allah'a ortak koşmak, ondan başka Allah olduğunu söylemek.

  53. Peygamber kime denir?
  Ahkam-i ilahiyeyi insanlara tebliğ içinAllah'ın vazifelendirdiği zata denir.

  54. Allah, peygamberleri niçin gönderdi?
  Şirkten korumak, tevhide çağırmak için

  55. Allah tarafından mahlukata gönderilen peygamberlerin sayısı kaçtır?
  Peygamberimizden yapılan bir rivayete göre yüz yirmi dört bin, bir rivayete göre, iki yüz yirmi dört bin.

  56. En büyük peygamberler kaçtır?
  5 dir. Hz.Muhammed (s.a.v), Hz.Nuh (a.s.), Hz.İbrahim (a.s.), Hz.Musa (a.s.) ve Hz. İsa (a.s.) dır.

  57. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamberlerin sayısı kaçtır?
  Yirmisekiz.

  58. İsimlerini sayarmısınız?
  Adem, İdris, Nuh, Hud, Salih, İbrahim, Lut, İsmail, İshak, Yakup, Yusuf, Eyyup, Şuayp, Musa, Harun, Davud, Süleyman, Yunus, İlyas, Elyesa, Zülkifl, Zekerriyya, Yahya, İsa, Üzeyr, Lokman, Zülkarneyn ve Hazret-i Muhammed Mustafa Salavatullahi ala nebiyyina ve aleyhim ecmaiyn hazeratıdır. Üzeytr, Lokman ve Zülkarneyn (aleyhimüsselam) hazretlerine bazıları velidir, demişlerdir.

  59. Peygamberimiz bir millete mi yoksa bütün insanlığa mı gönderildi?
  Bütün insanlığa gönderildi.

  60. Resul nedir?
  Müstakil bir şeriat getiren veya evvelki peygamberinşeriatına yeni hükümler ilave eden peygamberdir.

  61. Nebi nedir?
  Kendisinden önce veeya zamanındaki resulun şeriatına tabi olan peygamberdir. Her resul aynı zamanda n ir, fakat her nebi resul değildir.Her resul aynı zamanda n ir. Fakat her nebi resul değildir. Her ikisine peygamber denir.

  62. İlk nebi kimdir?
  Adem (a.s.) dır.

  63. İlk resul kimdir?
  Nuh (a.s.) dır.

  64.İnsanlar öldükten sonra ne olacaklar?
  Dirilecekler

  65. Dirildikten sonra ne olacaklar?
  Dünyada yaptıklarının mükafatını veya cezasını görecekler.

  66. Öldükten sonra dirilmeyi yalanlayan kimse ne olur?
  Dinden çıkar, kâfir olur.

  67. Melek nedir?
  Allah'ın nurdan yarattığı ve istedikleri şekle girebilen, daima ibadet eden günahsız varlıklardır.

  68. Dört büyük melek hangileridir?
  Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azrail (A.S.)

  69. Meleklerin görevleri nelerdir?
  Allah'a hamd etmek, O'nu tesbih etmek, O'nu zikr etmek. O, ne emrediyorsa onu yapmaktır.
  Bazı meleklerin özel görevleri vardır.

  70. Cebrail'in görevi nedir?
  Peygamberlere vahiy ve kitap getirir.

  71. Mikail'in görevi nedir?
  Tabiat olayları, rızık taksimatıyla görevlidir.

  72. İsrafil'in görevi nedir?
  Kıyamette Sur'a üflemek

  73. Azrail'in görevi nedir?
  Allah'ın emriyle can almak

  74. Dört büyük kitap hangileridir ve hangi peygamberlere inmiştir?
  Tevrat Musa (A.S.), Zebur Davud (A.S.), İncil İsa (A.S.), Kur'an-Kerim Peygamberimiz Muhammed Mustafa Sallallahü aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine inmiştir.

  75. Suhuf ne demektir, kaç tanedir ve kimlere verilmiştir?
  Cenab-ı Hakk'ın, dört kitaptan başka Cebrail (A.S.) vasıtasıyla bazı peygamberlere gönderdiği sahifelere suhuf denir. Adem (A.S.) 10, Şit (A.S.) 50, İdris (A.S.) 30, İbrahim (A.S.) ise 10 suhuf verilmiştir.

  76. Mezhep kaçtır?
  İkidir.

  77. Nelerdir?
  İtikatta mezhep, amelde mezhep.

  78. İtikattaki mezhep imamları kaçtır ve kimlerdir?
  İkidir. İmam Ebu Mansur Muhammed Matüridi ve İmam Ebü'l Hasani'l Eşari Hazretleridir.

  79. Amelde mezhep kaçtır ve nelerdir?
  Dörttür. Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli mezhepleridir.

  80. İtikatta mezhebin nedir?
  Ehl-i sünnet ve cemaat mezhebir.

  81. Amelde mezhebin nedir?
  Hanefi mezhebidir.

  82. Bizim itikattaki mezhebimizin imamı kimdir?
  Ebu Mansur Muhammed Matüridi Hazretleridir.

  83. Şafii, Maliki ve Hanbeli mezhebine mensup olanların itikatta imamları kimdir?
  Ebü'l Hasani'l Eşari Hazretleridir.

  84. İmam Ebu Muhammed Matüridi nerelidir, ne zaman vefat etmiştir?
  Semerkand'ın Maturid köyündendir. Türktür. Hicri (333) tarihinde vefat etmiştir.

  85. İmam Ebü'l Hasani'l Eşari Hazretleri nerelidir? Ne zaman vefat etmiştir?
  Basra'lı olup Hicri (324) tarihinde vefat etmiştir.

  86. Namazın kazaya kalmasının meşru sebepleri kaçtır, sayarmısınız?
  Üçtür. A) Uyku B) Muharebe esnasında düşmandan hiç fırsat bulamamak C) Unutmak.

  87. Kaç tane kandil vardır, nelerdir?
  Beş tane kandil vardır.
  Mevlid Kandili : Peygamberimizin dünyaya geldiği gecedir.
  Regaib Kandili : Hz. Amine'nin Peygamberimize hamile olduğunu anladığı gecedir.
  Mirac Kandili : Peygamberimizin, ilahi saltanatı seyretmek üzere Allah'ın daveti ve gücü ile bir mucize olarak göklere ve daha nice alemlere seyahat ettiği gecedir.
  Berat Kandili : Kur'an-ı Kerim'in levh-i mahfuzdan sema-i dünyaya indirildiği, insanların bir senelik hayat ve rızıklarının gözden geçirildiği, müslümanların af ve lütuflara nail olduğu gecedir.
  Kadir Gecesi : Kur'an-ı Kerim'in dünya semasındanPeygamberimize indirilmeye başladığı gecedir.

  88. Kabir suali kime sorulmaz?
  Peygamberlere, çocuklara ve delilere

  89. Din nedir?
  Akıl sahibi insanları kendi istek ve arzularıyla sırf hayır ve saadete ulaştıran, ilahi bir kanundur.

  90. İslam nedir?
  Peygamber Efendimizin tebliğ buyurduğu hükümleri kalb ile tasdik, dil ile ikrar edip, onları bütün hayatında yaşamaktır.

  Hepimizin tüm MüslümaN ların çok iyi bildiği konulardır. Sadece hatırlayalım istedim. Umarım faydalı olmuştur.
 2. Fatih
  Yeni Üye

  Herkesin bilmesi gereken soruların cevapları


  1-SORU :Rabbimizkim?
  CEVAP:Allah(cc)
  2-SORU : Dinimiz ne?
  CEVAP:İslam
  3-SORU : Kitabımız ne? …CEVAP:Kur'an-1 Kerim
  4-SORU : Kıblemiz neresi? CEVAP:Kabe-i Maazzama
  5-SORU :Kimin kuluyuz.
  CEVAP:Allah(cc) 'nun kuluyuz.
  6-SORU : Siz Müslüman mısınız?
  CEVAP:Müslümanım Elhamdülillah.
  7-SORU :Ne zamandan beri Müslümansınız? CEVAP: "Galü bela" dan beri müslümanım.
  8-SORU :"Galü bela" ne demek?
  CEVAP:Elestü bi Rabbiküm hitabının cevabıdır, yani Mevla tea la "Ben
  sizin Rabbiniz değil miyim?" onlarda" Evet Rabbimizsin" dediler.
  İşte o zamandan beri müslümanız Elhamdülillah.
  9-SORU :Kimin zürriyetindensiniz?
  CEVAP:Hz. Adem (as )'ın zürriyetindeniz.
  10-SORU :Kimin milletindensiniz?
  ….CEVAP:Hz. İbrahim( as) ın milletindeniz.
  11-SORU :Kimin ümmetiyiz.
  …CEVAP:Hz. Muhammet( as )ın ümmetiyiz.
  12-SORU : İtikat mezhebimiz nedir?


  2
  CEVAP:Ehli sünnet vel cemaattir, yani Peygamber Efendimiz ve
  Ashaplarının (arkadaşlarının) gittiği yoldur.
  13-SORU : İtikatta mezhep imamımız kimdir? ….CEVAP:İtikatta mezhep imamımız İmamı Ebu Mansur
  Muhammet Maturidi'dir.
  14-SORU :Amelde mezhebimiz nedir? ….CEVAP:Hanifi Mezhebidir.
  15-SORU :Amelde mezhep imamımız kimdir?
  CEVAP:Amelde mezhep imamımız İmamı Ebu Hanife(ra) dir.
  16-SORU : Peygamber Efendimizin adı nedir? ….CEVAP:Hz.Muhammet Mustafa(sav)
  17-SORU :Peygamber Efendimizin en çok anılan isimleri nelerdir. ….CEVAP:Ahmet, Mahmut, Muhammet ve Mustafa' dır.
  18-SORU :Peygamber Efendimizin babasının adı nedir?
  ….CEVAP:Peygamber Efendimizin babasının adı Abdullah'tır.
  19-SORU :Peygamber Efendimiz annesinin adı nedir?
  ….CEVAP:Peygamber Efendimiz annesinin adı Amine'dir.
  20-SORU : Peygamber Efendimizin süt annesinin adı nedir?
  ….CEVAP:Peygamber Efendimizin süt annesinin adı Halime'dir.
  21-SORU :Peygamber Efendimizin ebesinin adı nedir?
  ….CEVAP:Peygamber Efendimizin ebesinin adı Şifahatun'dur.
  22-SORU :Peygamber Efendimizin dedesinin adı nedir?
  ….CEVAP:Peygamber Efendimizin dedesinin adı Abdulmuttalip'tir.
  23-SORU :Peygamber Efendimizin süt kardeşlerinin adları nedir? ….CEVAP:Peygamber Efendimizin süt kardeşleri Şeyma, Ümeyse,
  Abdullah 'tır.
  3
  24-SORU : Peygamber Efendimizin amcalarının adları nelerdir? ….CEVAP:Peygamber Efendimizin amcalarının adları Hz. Hamza(ra),
  Hz.Abbas(ra), Ebu Talip, Haris, Ebu Lehep, Zübeyr,Hacl,
  Dırar ve Mukavvim'dir.
  25-SORU :Peygamber Efendimzin çocuklarının adları nelerdir? ….CEVAP:Peygamber Efendimizin çoçuklarının adları ibrahim, Kasım,
  Abdullah, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Fatımatüzzehra'dır.
  26-SORU : Peygamber Efendimizin torunlarının adları nelerdir? ….CEVAP:Peygamber Efendimizin torunlarının adları Hasan ve
  Hüseyin(ra) dır.
  27-SORU :Peygamber Efendimizin eşlerinin adları nelerdir? .
  ….CEVAP:Hatice, Mariye, Hafsa, Cüveyriye, Sevde, Ümmü Habibe, Ümmü
  Seleme, Zeynep, Aişe, Safiye,Meymume, Zeynep Binti Cahş' tır.
  28-SORU :Peygamber Efendimiz nerede doğdu? ….CEVAP:Peygamber Efendimiz Mekke'de doğdu.
  29-SORU :Peygamber Efendimiz hangi tarihte doğdu.
  ….CEVAP:Peygamber Efendimiz 20 nisan 571 tarihinde doğdu.
  30-SORU :Bu tarih Arabi ayların hangi günü ve gecesi idi?
  ….CEVAP:Rabiulevvel ayının 12. gününe rastlayan pazartesi gecesi.
  31-SORU :Peygamber Efendimiz peygamber olduktan sonra Mekke'de
  kaç sene kaldı?
  ….CEVAP:Peygamber Efendimiz Peygamber olduktan sonra Mekke'de
  13 sene kaldı.
  32-SORU :Peygamber Efendimize kaç yaşında Peygamberlik verildi. ….CEVAP:Peygamber Efendimize 40 yaşında Peygamberlik verildi.
  33-SORU:Peygamber Efendimize ilk vahiy nerede geldi?  …CEVAP:Peygamber Efendimize ilk vahiy Hira Mağarası'nda verildi. 4
  34-SORU :Peygamber Efendimiz kaç sene Peygamberlik yaptı? ….CEV AP:Peygamber Efendimiz 23 sene Peygamberlik yaptı.
  35-SORU : Peygamber Efendimiz hangi tarihte nereye hicret etti? ….CEVAP:Peygamber Efendimiz 622 senesinde Mekke'den Medine'ye
  hicret etti.
  36-SORU : Peygamber Efendimiz Mekke'den Medine'ye kiminle
  hicret etti?
  ….CEVAP:Peygamber Efendimiz Hz Ebubekir(ra) ile hicret etmiştir.
  37-SORU :Peygamber Efendimiz Peygamber olduktan sonra kaç sene
  Medine'de kalmıştır.
  ….CEVAP:Peygamber Efendimiz Peygamber olduktan sonra 10 sene
  Medine'de kalmıştır.
  38-SORU :Peygamber Efendimiz hangi yılda vefat etti? ….CEVAP:Peygamber Efendimiz 632 yılında vefat etti
  39-SORU :Peygamber Efendimiz kaç yaşında vefat etti? ….CEVAP:Peygamber Efendimiz 63 yaşında vefat etti.
  40-SORU :Peygamber Efendimiz nerede vefat etti? ….CEVAP:Peygamber Efendimiz Medine",i Münevvere'de vefat etti.
  41-SORU: Dört büyük halife kimdir?
  CEVAP: Dört büyük halife Hz. Ebubekir (ra), Hz. Ömer(ra),
  Hz. Osman(ra) ve Hz. A.li(ra)dir.
  42-SORU :Kur'an-ı Kerim kimin zamanında kitap haline getirildi?
  CEVAP: Kur'an-ı Kerim Hz. Ebubekir(ra) zamanında kitap haline
  getirildi.

  43-SORU :32 farz nelerdir?

 3. Fatih
  Yeni Üye
  Müslümanların bilmesi gereken sorular
  5
  CEVAP :6 sı imanın şartı, 5 i islamın şartı, 4 ü abdestin şartı,
  3ü guslün farzı, 2 si teyemmümün farzı, 12 si namazın farzıdır.
  Bunların hepsine 32 farz denir.
  44-SORU :İmanın şartı kaçtır? Sırasıyla sayınız.
  CEVAP : İmanın şartı altıdır.
  1.Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak.
  2.Allah 'ın meleklerine inanmak.
  3.Allah'ln peygamberlerine inanmak.
  4.Allah 'ın kitaplarına inanmak.
  5.Ahiret gününe inanmak.
  6.Hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmaktır.
  45-SORU :İslamın şartı kaçtır? Sırasıyla sayınız.
  CEVAP:İslamın şartı S tir.
  1.Kelime-i Şehadet getirmek.
  2.Namaz kılmak.
  3.0ruç tutmak.
  4.Zekat vermek.
  5.Hacca gitmek.
  46-SORU :Abdestin farzı kaçtır? Sırasıyla sayınız.
  CEVAP:Abdestin farzı 4 tür.
  1.Yüzü yıkamak.
  2.Kolları dirseklerle beraber yıkamak.
  3.Başın dörtte birini mesh etmek.
  4.Ayakları topuklarla beraber yıkamak.
  47-SORU :Guslün farzı kaçtır? Sırasıyla sayınız.
  CEVAP:Guslün farzı 3 tür.
  1.Ağza bir defa dolu dolu su vermek.
  2.Burna bir defa dolu dolu su vermek.
  3.Bütün bedeni kuru yer kalmayacak şekilde yıkamak.
  48-SORU :Teyemmümün farzı kaçtır? Sırasıyla sayınız.
  CEVAP:Teyemmümün farzı 2 dir.
  1.niyet etmek.  6
  2.Elleri toprağa vurup yüzümüzü mesh etmek, sonra ellerimizi
  tekrar toprağa vurup kollarımızı mesh etmektir
  49-SORU :Namazın farzı kaçtır? Sırasıyla sayınız.
  CEVAP:Namazın farzı 12 dir. Altısı içinden altısı dışından:
  Dışındakiler:
  l.Hadesten taharet:Abdest yoksa abdest almak. Cünüp ise
  gusletmek.
  2.Necasetten taharet:Bedenden, elbiseden ve namaz kılacağı
  yerde pis sayılan bir şey var ise onu gidermek (temizlemek)tir.
  3.Setr-i avret: Başkasının görmesi haram olan yerleri (avret
  yerini) örtmek. Avret yeri: Erkekte göbekten diz kapağına
  kadar. Kadında yüzü ve bedeni hariç bütün bedenidir.
  4.İstikbali kıble: namaz kılarken kıbleye yönelmektir.
  5.Vakit:Namazı belirlenen vakitte kılmaktır.
  6.Niyet:Kalbi ile niyet etmektir.
  İçindekiler:
  l.İftitah tekbir: Namaza Allah-u Ekber lafzıyla başlamaktır.
  2.Kıyam:Namazda kıraati yerine getirecek kadar ayakta durmaktır.
  3.Kıraat:Kur'an'dan bir ayette olsa okumaktır.
  4.Rüku:Elleri dizlere koyarak eğilmektir.
  5.Secde:Alnı ve burnu secdeye koymak(secde etmektir).
  6.Ka'de-i Ahire:Ettehiyyatü'yü okuyacak kadar oturmaktır.
  50-SORU :Allah(cc) nün sıfatları nelerdir?
  CEVAP :Allah( cc )nün sıfatları 6 sı sıfatı zatiyye, 6 sı sıfatı
  sübutiyye, 4 ü sıfatı tekvin olmak üzere toplam 18 dir.
  51-SORU : Sıfatı zatıyye nelerdir?
  CEVAP: Sıfatı zatıyye şunlardır.
  1.Vucud: var olmak.
  2.Kıdem: Başlangıcı olmamak.
  3.Beka: Sonu olmamak.
  4. Vahdaniyet: Bir olmak.
  5.Muhalefetün IiI havadis: Benzeri olmamak.
  6.Kıyam bi nefsihi: Muhtaç olmamak
  7

  52-SORU : Sıfatı subutiyye nelerdir?
  CEVAP: Sıfatı subutiyye şunlardır.
  1.Hayat: Diri olmak.
  2.İlim: Bilmek.
  3.Semi:İşitmek.
  4.Basar:Görmek.
  5.İrade: Dilemek.
  6.Kudret: Gücü yetmek.
  7 .Kelam: Söylemek.
  8. Tekvin : Yaratmak.
  53-SORU: Sıfatı tekvin (tekvin sıfatı) nın kolları nelerdir?
  CEVAP: Sıfatı tekvin(tekvin sıfatı) nın kolları şunlardır.
  l.İhya: Diriltmek
  2.İmate:Öldürmek
  3.Terzik:Rızıklandırmak
  54-SORU :Kaç tane büyük melek vardır?
  CEVAP: Dört tane büyük melek vardır.
  1.Cebrail(as): Allah (cc) ile peygamberi arasında elçilik yapar
  2.Azrail(as):Can almakla görevlidir.
  3.Mikail(as):Tabiat olayları ile görevlidir.
  4.İsrafil(as): Kıyamet günü sur-a üflemekle görevlidir.
  55-SORU :Kur'an-ı Kerim kaç ayettir.
  CEVAP:Kur'an-ı Kerim 6666 ayettir.
  56-SORU :Kur'an-ı Kerim kaç suredir.
  CEVAP:Kur'an-ı Keriml14 suredir.
  57-SORU :Kur'an-ı Kerim kaç cüzdür.
  CEVAP:Kur'an-ı Kerim 30 cüzdür.
  58-SORU :Mükellefiyet çağı kaç yaşlarındadır.
  CEVAP:Mükellefiyet çağı:
  Kadınlar için 9-12 yaş arasındadır.
  Erkekler için 12-15 yaş arasındadır.

 4. Nesrin
  Devamlı Üye
  Her müslümanın dinleri ile ilgili bilmesi gereken sorular vardır. örneğin; sen müslüman mısın, seni yaratan kim, rabbin kim gibi sualler. tabi bu suallerle birlikte cevaplarını da bilmelisiniz.

+ Yorum Gönder


kimin ümmetindeniz,  kimin zürriyetindeniz,  biz kimin kavmiyiz,  kimin kavmideyiz kimin miletindeyiz,  kimin ,  islam dininde herkes bilmesi gerek sorular