+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Sorular Forumunda Zekat kime verilir? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Zekat kime verilir?

  Zekat kime verilir ile ilgili bilgi


  Anneme zekat verebilirmiyim

  Sual: Anne ve babaya zekat verilir mi? Kimlere verilmez?
  CEVAP
  Ana babaya, dedeye, büyük anneye, evlada, toruna, hanıma ve kâfire zekat verilmez. Fakir olmak şartı ile geline, damada, kayınvalideye, kayınpedere, kayınbiradere, üvey çocuğa zekat verilir. Hala, amca, dayı, teyze gibi akrabaya zekat vermek daha çok sevap olur.İmameyne göre, borçlu ve fakir kimseye, hanımı zekat verebilir. (Mevkufat)

  Sual: Fakir bir çocuğa zekat vermek istiyorum. Yaşı küçük, zekatı babasına verebilir miyim?
  CEVAP
  Evet.

  Sual: Bir kimse, zengin birisinin fakir çocuğuna veya fakir hanımına yahut zenginin fakir babasına zekat verebilir mi?
  CEVAP
  Bir kimse, zekatını zenginin küçük oğluna veremez, ama zenginin büyük çocuğuna, zenginin hanımına veya zenginin babasına fakir iseler zekat verebilir. (S. Ebediyye)

  Burada büyük demek akıl baliğ olmuş demektir. Küçük ise henüz akıl baliğ olmamış demektir.

  Sual: Kızımın aldığı evlatlığa zekat verebilir miyim?
  CEVAP
  Kızınızın aldığı evlatlık, onun çocuğu olmadığı gibi, sizin de torununuz olmaz. Ona zekat verebilirsiniz. Hatta kızınız da ona zekat verebilir.

  Sual: Fakir kardeşe zekat verilir mi?
  CEVAP
  Evet.

  Sual: Kız kardeşime zekat verebilir miyim?
  CEVAP
  Zekatınızı, zengin değilse kız kardeşinize veya çocuklarına vermenizde mahzur yoktur.

  Sual: Bir fakir aldığı zekatı herhangi bir zengine veya bizzat zekat veren zengine hediye etse, zenginin o parayı kullanması caiz olur mu?
  CEVAP
  Fakir aldığı zekatı, zengine verebilir. Verdiği hediye olur. Zenginin bunu alması helal olur. Çünkü fakir kendi mülkünden vermiştir. Bir hadis-i şerif meali şöyledir:
  (Şu beş Müslüman zengin zekat alabilir:
  1- Allah yolunda cihad eden,
  2- Zekat toplamakla görevli olan,
  3- Borçlu ve borcunu ödeyemeyen zengin,
  4- Kendi memleketinde zengin olduğu halde, bulunduğu yerde parasız kalan ve çok alacağı varsa da, alamayıp muhtaç kalan.
  5- Fakir, aldığı zekatı zengine hediye ederse, zengin bunu alabilir.) [Ebu Davud]

  Sual: Zekatı her fakire vermek uygun mu?
  CEVAP
  Malını israf edene, haramda kullanana zekat ve fitre vermek layık değildir. Verilirse sevabı az olur.

  Salih olmayan fakir müslümana da, zekat vermek sahihtir. Fakat salihleri tercih etmek çok sevaptır. Fasıka zekat vermek, kıraç yere ekin ekmeye benzer, bire 3-5 alınabilir. Salihlere vermek ise, mümbit toprağa ekin ekmeye benzer. Sulak, verimli toprağa tohum atılırsa daha çok mahsul alınır.

  Kâfir, her ibadet gibi zekat vermekle de mükellef değildir. Gayrı müslime zekat vermek caiz değildir. Resulullah sallallahü aleyhi ve sellem, Muaz bin Cebel hazretlerini Yemen’e gönderirken, zekatın, uşrun, kimlerden alınıp kimlere verileceğini bildirirken, (Müslüman zenginlerinden al, fakirlerine ver) buyurdu. (Buhari)

  Bu hadis-i şerifi açıklayan âlimler, zekatın müslüman zenginlerden alınacağını ve onların [müslümanların] fakirlerine verileceğini, gayrı müslime verilmeyeceğini bildirmişlerdir.

  Sual: Akrabaya sadaka, zekat vermek çok sevap deniyor. Ama benim akrabalarım fasık, verdiğim para ile gidip içki içecektir. Buna da zekat ve sadaka vermem gerekir mi?
  CEVAP
  Salih akrabaları tercih etmek gerekir. Çünkü zekatı, salih olan fakir akrabaya, vermek daha sevaptır. Hadis-i şerifte, (Fakir akrabası varken, başkalarına verilen zekatı, Allahü teâlâ kabul etmez) buyuruldu. Yani, zekat borcundan kurtulursa da, zekattan hasıl olan büyük sevaba kavuşamaz.

  Sual: Zekat verilirken salih olmayan yakın akrabaya mı yoksa salih birine mi vermek daha makbul?
  CEVAP
  Salih olanı tercih etmeli.

  Sual: Gayrimüslime sadaka veya zekat verilebilir mi?
  CEVAP
  Eskiden, zimmiye zekat verilmez; fakat fitre, kefaret, nezir [adak] ve sadaka verilirdi.
  Zimmi, İslam devleti tebaasında olan gayrimüslim vatandaş demektir. Bugün, dünyada zimmi yoktur. Yani, şimdi gayrimüslime, zekat da, sadaka da verilmez.

  Sual: Salih bir Müslümana, dinen fakir olup olmadığını sordum. Hesap etti. Nisaba ulaşmadığını, fakir olduğunu söyledi. Ben de zekatımı ona verdim. Aradan bir müddet geçtikten sonra, o kimse, ben yanlış hesap etmişim, dinen zenginmişim, verdiğin parayı da harcadım. Sen zekatını bir fakire ver dedi. Zekatımı tekrar bir fakire vermem gerekir mi?
  CEVAP
  Fakir mi, zengin mi diye, gerekli araştırmayı yaptığınız için, tekrar vermek gerekmez. Zekat verilebileceğini, soruşturup anlayarak, zekatını verdikten sonra, bunun zengin olduğu anlaşılsa, zararı olmaz; yani zekat kabul olur. Fıkıh kitaplarında deniyor ki:
  Zekat verilecek olan kimse, fakir olduğunu, zekat alabileceğini söylemiş ise, bu kimsenin, zekat almaya hakkı olup olmadığını araştırmak gerekmez. Buna zekat verince, soruşturarak, araştırarak vermiş sayılır. (Nehr-ül-Faik)

  Sual: Çocuğa ve deliye zekât verilir mi?
  CEVAP
  Babası zengin ise, çocuğa zekât verilmez. Babası fakir ise, fakir olan çocuğa zekât verilir. Deliye de fakir ise zekât verilir.
  Çocuğa, deliye verilecek zekât, babasına veya velisi olan akrabasına veya vasisine verilir. Zenginin küçük oğluna fakir olsa da zekât verilmez; ama büluğa ermiş oğlu fakir ise verilir. (S. Ebediyye)

  Sual: Din ilmi öğrenen öğrenciye, zengin de olsa zekât verilir deniyor. Ben her gün dini kitap okuyup, dinimi öğrenmeye çalışıyorum. Zengin de olsam, zekât alabilir miyim?
  CEVAP
  Dinini öğrenmek, her Müslümanın vazifesidir. Din ilmi tahsil eden öğrenci farklıdır.

  Sual: Şafii’de kadın, fakir olan kocasına zekât verebilir mi?
  CEVAP
  Evet, verebilir. (Mizan)
 2. Harbi @ kız
  Bayan Üye


  Zekât verilecek kişiler kimlerdir


  1) Fakirler: Dini ölçülere göre zengin sayılmayan, nisab miktarı malı olmayan kimselerdir.

  2) Yoksullar: Hiçbir şeyi olmayanlar.

  3) Borçlular: Borcundan fazla nisab miktarı mala sahip olmayanlar.

  4) Yolcu: Memleketinde malı olduğu halde yolda parasız kalan, elinde bir şey bulunmayan kimselerdir. (Bunlara memleketlerine varacak kadar zekât verilebilir.)

  5) Allah Yolundakiler: Bunlar cihad veya hac için yola çıkıp parasız kalanlar ile işini gücünü bırakıp kendisini ilme vermiş olan kimselerdir.

  Zekât Verirken Şu Sırayı Gözetmeli:

  Önce kardeşler, kardeş çocukları, amca, hala, dayı ve teyze, sonra diğer akraba ve komşular, bunlardan sonra mahallesinde ve oturduğu memleketteki fakirler. Aldığı zekât parasını günah yolunda harcayacak veya israf edecek olan kimselere değil, gerçek ihtiyaçları için harcayan fakirlere vermek daha iyidir.
 3. Zühre
  Devamlı Üye
  Zekat kimlere verilmez

  1. Anne, baba, büyükanne, büyükbabalar.

  2. Çocuklar ve torunlar.
  Erkek ve kız çocuklarına ve her ikisinden olan torunlara zekât verilmez.

  3.
  karı-koca birbirlerine.
  Yani; koca, karısına, karı da kocasına zekât veremez.

  4. Zenginler, (Nisap miktarı malı ve parası olan zenginlere zekât verilmez.) Zengin bir kimsenin ergenlik çağına gelmeyen küçük çocuğuna zekât verilmez. Fakat zengin bir adamın fakir olan büyük çocuğuna ve fakir olan babasına başkasının zekât vermesi caizdir.

  5. Müslüman olmayanlara zekât verilmez. Fakat sadaka verilebilir. Zekât Müslüman fakirin hakkıdır.

  6. Zekât; cami, çeşme, yol ve köprü gibi yerlere de verilmez. çünkü zekâtta temlik şarttır. Yani fakirin eline verilerek mülkiyetine geçirilmesi gerekir. Cami ve benzeri şeylerde ise böyle bir durum yoktur. Ölünün kefeni ve borçları da zekât ile karşılanmaz. Çünkü burada da temlik yoktur.

 4. Nesrin
  Devamlı Üye
  Zekat islamın şartlarından biri olup malı olanlar üzerine farzdır. zekat verecek kişi vereceği zekatı, fakire, yoksula, yolcuya, borçluya verilebilir. onun dışında kişi annesine babasına eşine ve çocuklarına zekat veremez.

+ Yorum Gönder


ergenlikçağına gelmemiş çocuklara zekat verilir mi