+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Sorular Forumunda Vekil asıl gibidir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Vekil asıl gibidir
  Vekille ilgili soru

  Ateist diyor ki:
  Sual: İlk iki âyette canları ölüm meleğinin aldığı bildirilirken, üçüncü âyette, Allah’ın aldığı yazılıdır. Bu çelişki değil mi?

  Size vekil kılınan [görevlendirilen] ölüm meleği canınızı alacaktır. (Secde 11)Melekler onların yüzlerine ve arkalarına vurarak canlarını alırken durumları nasıl olacak? (Muhammed 27)
  Allah, öleceklerin ölümleri gelince, ölmeyeceklerin de uykuları esnasında canlarını alır. Ölmelerine hükmettiği kimselerinkini tutar, diğerlerini bir süreye kadar salıverir. Elbette düşünenler için bunda alınacak ibretler vardır. (Zümer 42)
  CEVAP
  Vekilin asıl gibi olduğunu, ateist de iyi bilir. Burada hiçbir çelişkinin olmadığını bilmesine rağmen, sırf çamur atayım iz bırakır felsefesi ile bunu yapıyor. Bir mahkeme veya bir kral, bir mahkuma ölüm cezası verse, cezayı bizzat kral infaz etmez, cellat bu işi yapar. Ya ipini çeker veya boynunu uçurur. Her ne kadar öldüren cellat ise de, emri veren bunun sorumlusudur. Esas öldüren mahkeme veya kraldır.

  Demirel, başbakan iken, Erbakan’ı vekil bırakarak yurtdışına çıkmıştı. O da bazı tayinler yapmıştı. Gazeteciler, Demirel’e (Erbakan bilseniz ne tayinler yaptı, şimdi ne yapacaksınız) dediler. Demirel gazetecilerin oyununa gelmemek için, (Vekil asıl gibidir. Ne yaparsa benim adıma yapmıştır, ben yaptım onları) dedi. Belki de gizlice ne yaptıklarının hesabını sormuştur, o ayrı. Ne olursa olsun Başbakan Demirel’in emri ile o tayinler olmuştur.

  Padişah, savaşa bazen hiç katılmaz. Çadırından veya sarayından idare eder, savaş kazanılınca, padişah savaşı kazandı denir. Kaybederse yine ona mal edilir. Burada çelişki aramak ne kadar abes olur. Ateiste, âyetlerde çelişki aradığın için (Allah senin canını alsın) desek, bizzat Allah almaz. Görevlendirdiği meleklerine aldırır. Neticede canı yine Allah almış oluyor.

  Her şeyi yapan ve yaratan Allahü teâlâdır. İnsanların canlarını melekleri vasıtası ile alıyor. Allah bunun canını aldı denince elbette ölüm meleğinin aldığını bilmeyen kimse yoktur. Birinci âyette ölüm meleği tekil olarak kullanılıyor. Yani herkesin ölüm meleği bir tanedir. Herkese tek melek vekil kılınmakta ve o melek canı almaktadır. İkinci âyette, çoğul olarak melekler tabiri geçiyor. Bu âyet-i kerimede canları alınan bir çok inkârcıdan söz edilmektedir. Onların canlarını alan da bir çok melek vardır. Her biri için vekil kılınmış ölüm meleği farklı olduğu için yani çok melek olduğu için (melekler) ifadesi kullanılmıştır. Müslümanların ruhunu Azrail aleyhisselam alıyor, kâfirlerin canını ise Azrail aleyhisselamın emrindeki melekler alıyor. Kâfirlerin canı şiddetli şekilde alınır. Mümininki ise tere yağından kıl çeker gibi alınır. Allahü teâlâ, Azrail aleyhisselama, (Dostlarımın canını kolay al, düşmanlarımınkini de güç al) buyurdu. (Miftah-ül cenne)

  Bu kudsi hadisi ateist duysa, ahmaklığından yine sevinir, gördün mü kâfirlerin canını da Azrail alıyormuş der. Emrindeki meleklere aldırınca, yine kendi almış sayılmaz mı?
 2. Fatih
  Yeni Üye

  Zekatta vekalet ve vekil hakkında sorular


  Sual: Fakirim. Adıma zekat alması ve isterse bunu kullanması için başkasına nasıl vekalet vermeliyim?
  CEVAP
  Vekalet verirken, (Adıma zekat almak ve dilediğin yere harcamak üzere seni vekil ettim) demeniz yeterlidir. Bir kişiyi vekil etseniz, o başkasını, o da başkasını vekil edebilir.

  Sual: Fakirden zekat için vekalet alınınca zengin olana veya iptal edene kadar mı geçerli olur?
  CEVAP
  Evet.

  Sual: Fakir vekili zengin, vekili olduğu fakire zekat verebilir mi?
  CEVAP
  Verebilir.

  Sual: Zekatın kim tarafından verildiğini fakire bildirmek şart mı?
  CEVAP
  Zekatın kim tarafından verildiğini söylemek şart olmadığı gibi, bu zekat demek de şart değildir. Hediyemizdir demek de kâfidir.

  Sual: Birkaç senedir bir fakirin vekiliyim. Her sene vekaletin yenilenmesi gerekir mi?
  CEVAP
  Gerekmez. Yenilenirse de mahzuru olmaz.

  Sual: Zekatını vermek üzere birisi beni vekil etti. Ben de başkasını, o da başkasını vekil edebilir mi?
  CEVAP
  Zincirleme olarak sonsuza kadar vekalet verilebilir.

  Sual: Fakir ve dul bir kadına birisi para vermiş ve bu zekat parasıdır istediğine ver demişler. Kadın, ben bu parayı kullanabilir miyim diye soruyor.
  CEVAP
  O para ile altın alırsa zekat dine uygun verilmiş olur.

  Sual: Zekat için umumi vekil olan, kendi anasına zekat verebilir mi?
  CEVAP
  Vekil olduğu için verebilir.

  Sual: Babasından umumi vekalet alan, zekatı kardeşine veremez mi?
  CEVAP
  Veremez.

  Sual: Fakir vekili babasından zekat alabilir mi?
  CEVAP
  Evet.

  Sual: Zengin biri, fakir olan bir yakınından vekalet alsa, zekat alabilir mi?
  CEVAP
  Vekil, asıl gibidir. Vekalet aldığı kimse adına hareket ettiği için zekat alabilir. Ancak zengin olduğunu bilenlerin suizannına sebep olmamak için, vekil olduğunu bildirmelidir.

  Sual: Zekat veya sadaka-i fıtır verirken, vekil olanın, illa sahibinin ismini söylemesi gerekir mi? Kendi adına bu benim zekatım dese veya hediyem dese caiz olur mu?
  CEVAP
  Evet caiz olur. Vekilinin ismini söylemesi gerekmez. Çünkü vekil asıl gibidir.

  Sual: Fakirlerin vekili olan kimse, aldığı zekatları, habersiz karıştırıp, sonra fakirlere dağıtması caiz midir?
  CEVAP
  Evet caizdir. Zenginlerin vekilinin böyle yapması caiz olmaz. Fakat başka bir kavilde, caiz olduğu da bildirildi.

  Sual: Zekatta bir kimse hem zenginin, hem de fakirin vekili olabilir mi?
  CEVAP
  Evet olabilir.

  Sual: 7-8 yaşındaki bir çocuğa, şu altını al, falancaya zekat olarak ver dense caiz olur mu?
  CEVAP
  Akıllı çocuk, alış verişe ve zekat vermeye vekil yapılabilir.

  Sual: Zenginlerin zekat paralarını alıp, birbiri ile karıştırdıktan sonra, fakirlere verse zekat sahih olur mu?
  CEVAP
  Fakirlere zekat vermek için, zenginlerin vekili olan kimse, zenginlerden aldığı zekatları birbirleri ile karıştırınca, hepsi kendi mülkü olur; fakirlere kendi malından sadaka vermiş olur; zenginlerin zekatları verilmiş olmaz. Eğer fakirler, önceden bu kimseye izin vermişlerse, onların vekilleri olarak toplamış ve fakirlerin mallarını birbirleri ile karıştırmış olur. Bu durumda da zekatlar verilmiş olur.

  Sual: Zekât vermek için, dilediğine ver denilerek vekil edilen kimse, zekâtı fakir hanımına veya fakir çocuğuna verebilir mi, fakirse kendisi de alabilir mi?
  CEVAP
  Üçüne de evet. (Dürr-ül-muhtar)

 3. Beriwan
  Devamlı Üye
  vekil başkasının yerine söz söyleyen ama izin verdiği sürece onun yerine konuşan kişidir. örneğin azrail meleği insanların canını alıyor ama bunu yapmasını söyleyen allahtır.
+ Yorum Gönder