+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Sorular Forumunda Abdest almanın sırası sünnet midir? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Abdest almanın sırası sünnet midir?
  Abdest alırken sıralama sünnet mi kısaca bilgi


  Evet, abdest alırken sıralama sünnettir. Çünkü Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in uygulaması böyledir
  1) Abdestsiz Namazın Kabul Olmadığı!
  (115) Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:

  “Ey iman edenler! Namaza dur(mak iste)diğiniz zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi yıkayın, başlarınızı meshedin ve ayaklarınızı da topuklara kadar (yıkayın)”
  Maide 6

  (116) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  ‘Hades yapan kimsenin namazı abdest alıncaya kadar kabul olunmaz!’ buyurdu.”

  Buhari 288, Müslim 225/2, Ebu Avane 1/235, Ebu Davud 60, Tirmizi 76, Begavi 156

  (117) Mus’ab bin Sa’d şöyle dedi:
  “Abdullah ibni Ömer (Radiyallahu Anhuma) ziyaret etmek için hasta olan İbni Amir’in yanına girdi.

  İbni Amir:

  −Ey Abdullah ibni Ömer, benim için Allah’a dua etmeyecek misin? dedi.

  Abdullah ibni Ömer (Radiyallahu Anhuma):

  −Ben Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’den şöyle işittim:

  ‘Taharetsiz hiçbir namaz, hıyanetle elde edilmiş maldan da sadaka kabul olunmaz!’ buyuruyordu dedi.”

  Müslim 224, Ebu Avane 1/234, Tirmizi 1, İbni Mace 272, İbnu’l-Carud 65, İbni Huzeyme 8, Tayalisi 1874, Ebu Nuaym Hilye 7/176, Beyhaki 1/42

  (118) Süleyman bin Burde babasından rivayet ederek şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) her namazın yanı sıra abdest alıyordu. Mekke’nin fethi gününde abdest aldı ve mestleri üzerine meshetti, namazları da bir abdestle kıldı.

  Ömer (Radiyallahu Anh):

  −Ya Rasulallah! Sen bu gün yapmadığın bir şeyi yaptın dedi.

  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  ‘Bunu kasten yaptım ya Ömer!’ dedi.”

  Müslim 277/86, Ebu Davud 172, Nesei 133, İbni Mace 510, Darimi 1/169, Beyhaki 1/162
 2. Esma Şeker
  Görevli Bayan

  Abdest alırken sırasıyla yapmak en iyis,dir. Yani abdesti sırasıyla almak sünnettir. Abdesti namaz kılmak için veya Allah'u tealaya ibadet etmek için alınmaktadır.
 3. Beriwan
  Devamlı Üye
  sırayla yapmak sünnettir. abdeste olan saygımızı inancımızı gösterir. sırayla yapmak en iyisidir. sırasına göre yalım karıştırmayalım.
+ Yorum Gönder