+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Sorular Forumunda İmâm-ı Şâfiî hazretlerinin mezhebİ yolu Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  İmâm-ı Şâfiî hazretlerinin mezhebİ yolu

  Şâfiî Mezhebi: hakkında açıklama


  Ehl-i sünnetin ameldeki dört hak mezhebinden biri. İmâm-ı Şâfiî hazretlerinin mezhebi, yolu. (Bkz. İmâm-ı Şâfiî)
  Hanefî mezhebinden sonra en çok mensûbu bulunan Şâfiî mezhebi, İmâm-ı Şâfiî hayatta iken Mekke, Medîne ve Filistin'de yaşayan müslümanlar arasında yayıldı. Şimdi Mısır, Sûriye, İran, Mâverâünnehr, Kafkasya, Âzerbaycan, Hindistan, Filipinler, Malezya, Endonezya adaları gibi ülkelerde yayılmıştır. Yurdumuzun doğu ve güneydoğu bölgelerinde daha yaygındır. (İslam Târihi Ansiklopedisi)
  İbâdetlerin en kıymetlisi, farz-ı ayn olanlardır. Farzlardan sonra en kıymetlisi, Şâfiî mezhebinde sünnet namazlar, Hanbelî mezhebinde ise cihâd (Allah yolunda harb etmek)dır. (M. Tâhir Sünbül Mekkî)
  Şâfiî ve Mâlikî mezheblerinde, zekât farz olunca, hemen ayırıp vermek farzdır. (İmâm-ı Şârânî)
  Bâyezîd-i Bistâmî, Cüneyd-i Bağdâdî, Celâleddîn-i Rûmî ve Muhyiddîn-i Arabî gibi velîler, herkes gibi bir mezhebe tâbi olarak yükselmişlerdir. Bunlardan Bâyezîd-i Bistâmî, Şâfiî mezhebinde idi. (Abdülhak Dehlevî)
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  İslam dininde farklı büyüklerin dini sistemleri yani bazı din büyüklerinin izinden giden dört mezhep vardır. bu mezheplerden biride önderleri imam şafii olan şafii mezhebidir. şafii mezhebi hanefi mezhebinden sonra en fazla sayıda müslüman bulunduran mezheptir.
+ Yorum Gönder