+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Sorular Forumunda Vade farkı caiz midir? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Vade farkı caiz midir?
  Dinimizce Vade farkı hakkında açıklama

  Cevap:
  Bir malı peşin fiyatına nispetle farklı bir fiyat ile vadeli olarak satmak caizdir. Bu konuda mezhepler arasında bir ihtilaf yoktur.

  Birçokları böyle bir muamelede faiz tahakkuk ettiğini zannetmektedirler. Hâlbuki burada paranın malla değişimi söz konusudur. İslam hukukuna göre böyle bir muamelede faiz meydana gelmez. Mesela bir malı peşin 1.000 liradan ve veresiye 2.000 liradan almak veya satmak caizdir. Peşin ile veresiye arasındaki fark faiz değildir. (Kemaleddin b. Hümam, Fethü’l-Kadîr,V/218, Bulak 1316.)

  Veresiye alış verişlerde akit yapılırken satışa konu olan mal, ödenecek fiyat ve ödeme zamanı belli olmalıdır. Bu üç şart yerine geldikten sonra peşin ve veresiye fiyatların farklı olması önemli değildir. (Şemsüddin es-Serahsî, el-Mebsût, XIII/8, Bab’ül-büyû’il-faside, Şafiî mezhebinden Tuhfet’ül-Muhtâc bi Şerhi’l-Minhâc, II/37, Bab’ül-Büyû’il-Menhiyyi anha vemâ yetbeuha.)

 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Bir malı satarken vade farkıyla satmak dinen caizdir. bu konuda dört mezhepte aynı görüştedir. bu yüzden malınızı vade farkıyla satarken içiniz dinen rahat olsun.
+ Yorum Gönder