+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Sorular Forumunda Kedi ve köpek satışı yapmak caiz midir? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Kedi ve köpek satışı yapmak caiz midir?
  Dinimizde Kedi ve köpek satışı yapma konusunda açıklama
  Cevap:
  Kedi alım satımının caiz olduğuna dair dört mezhep de olumlu görüş bildirmiştir.

  Fakat köpek alım satımı yasaklayan bazı hadisler bulunmaktadır. (Buhari, Buyu’, 113; Müslim, Müsakat, 39 (1567)

  Bu hadislerden yola çıkan Şafii ve Hanbelî mezhepleri köpek satışını caiz görmemektedirler.

  Maliki mezhebi Nesâî’de geçen bir hadise dayanarak (Nesai, Buyu’, 91) sadece av köpekleri ile bekçi köpeklerinin satılmasının caiz olduğunu söylemektedir. “Satımı caiz görülen bu köpek grubu içine günümüzde suçluların takibi, uyuşturucu maddelerinin tespiti vb. amaçlar için kullanılan iz süren köpekler de girer.” (Hüsameddin Affâne, Fıkhî ve Ahlâkî Yönleriyle İslam’da Ticaret, Terc: Servet Bayındır, Polen Yayınları, İstanbul, 2007, s: 168)

  Hanefi mezhebi ise köpeğin, kendisinden faydalanılabilen bir mal olduğunu, köpek satışını yasaklayan hadisin İslam’ın ilk devirlerine ait olduğunu fakat bunun daha sonra kaldırıldığını söyleyerek her cins köpeğin satışını caiz görmektedir. (Kâsânî, el-Bedâiu’s-Sanâi’, c:5, s: 143)
 2. Emine
  Devamlı Üye

  Bu konu çok tartışılmıştır. Bazı hadislerden dolayı iki mezhep caiz olmadığını öne sürüyor. Kedilerin alım ve satımı hakkında da bir şey söylenmemiştir. Ama kedi caiz sayılır.
 3. Beriwan
  Devamlı Üye
  dört mezhebe göre çok tartışmalı bir konudur. ama hayvanları alıp besleyeceksen iyi bakacaksan sokakta kalmaktan daha iyidir. hayvanlarında canı vardır.
+ Yorum Gönder