+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Sorular Forumunda Ahlâkla ilgili büyük günahlar nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Ahlâkla ilgili büyük günahlar nelerdir
  Ahlak konusunda büyük günahlarla ilgili bilgi


  72 büyük günahın önemlice bir bölümü güzel ahlâkın (ahlâk –ı hamide) zıddı olan kötü ahlâkla (ahlâk –ı zemime/reziil) ilgilidir:

  29. Anaya babaya asi olmak, onları dövmek,

  30. Sıla –i rahmi terk/kat –ı rahim etmek; akrabalarla bağlantıyı kesip, onları ziyaret etmemek, varsa hacetlerini görmemek,

  31. Haset etmek,

  32. Emanete hıyanet etmek,

  33. Müslüman veya kafir bütün insanlara hıyanet etmek,

  34. Mü’minin imana ve İslâmın emirlerine itaate dair olan taraflarını alaya almak,

  35. Küfür ve fuhuş sözler konuşmak,

  36. Söz/laf taşımak, koğuculuk etmek (Nemine)

  37. Gıybet/dedikodu etmek,

  38. Mü’min kardeşimin hatırını / gönlünü yıkmak / kalbini kırmak,

  39. Namuslu kadınlara dil uzatmak / bir saliha / namuslu hatuna fahişe demek, namuslu kadınlara ait aile sırlarını yaymak,

  40. Kadınlar, erkeklerin yatağından kaçmak,

  41. Avretler (kadınlar) erinin ziyanına varmak / kocasından izinsiz ziyarete gitmek,

  42. İki kız kardeşi birden nikah altında tutmak,

  43. Ehlinin (karısının) oylunu (avret ve mahrem yerlerini) anasının oyluna benzetmek (zıhar yapmak: Türkçe’de “anam avradım olsun” demek gibi.)

  44. Ehlinin anasına sövmek,

  45. Cahil kalmak; dini vazifeleri, farzları, vacipleri, sünnetleri öğrenmeyip, cahillikte ısrar etmek. (Dünya ve ahiret işlerine ve dinine ait bilgileri – farzları ve haramları – öğrenmemek, cahillikten sakınmamak. Dini hükümleri öğrenmeyenler, rahatlıkla haram işleyebilir.)

  46. Cahillik ne musibettir bilmemek (bilmediğini bilmeyen de rahatlıkla harama düşebilir.)

  47. Ölçüyü ve tartıyı düzgün ve adaletli yapmamak, hileli yapmak,

  48. Allah Teala’nın azabından emin olmak / korkmamak, hileli yapmak,

  49. Allah’ın rahmetinden ümit kesmek,

  50. Zina etmek, meşru olmayan şehevi zevkler peşinde koşmak; kendine zina ettirmek,

  51. Eşcinsel ilişkiye girmek (livata etmek, sevicilik yapmak, kendisine livata ettirmek)

  52. Loğusa ve adet halinde karısına yaklaşmak / cinsel ilişkiye girmek,

  53. Mecburiyet olmadan / özürsüz elin / başkasının avredine (avradına) / karısına kızına bakmak,

  54. Kibirlenmek / tekebbür etmek (büyüklük taslamak; kendini üstün görmek; tevazudan uzaklaşmak); kibirlenip insanlara zulüm ve tahakküm etmek,

  55. Haksız yere yetim malı yemek, (Nisa, 4/10)

  56. Ölüm döşeğindeyken varisten / mirasçıdan mal kaçırmak,

  57. Yalan söylemek,

  58. Yalan / boş yere yemin etmek, çok çok yemin etmek,

  59. Yalan yere / yalancı şahitlik yapmak; hak / doğru şahitliğe varmamak / gitmemek,

  60. Canlı bir hayvanı ateşe atmak,

  61. Cimrilik ve hasislik / nekeslik etmek (bul ve şuhh)

  62. Yapılan iyiliği başa kakmak / Bir adama iyilik edip sonra başına kakmak.

  63. Zorunlu olmayarak kahkahayla çok gülmek,

  64. Teğanni etmek (ahlaksız şarkılar söylemek)
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Ahlakla ilgili büyük günahlar: anne ve babaya karşı çıkmak ve onları dövmek, yalanlar söylemek , zorunda olmadan bilerek kahkahalarla gülmek, yetim malı yemek, eşcinsel olarak ilişkiye girmek , zina yapmak gibi daha sayamayacağım kadar çok büyük günahlar var.
+ Yorum Gönder