+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Sorular Forumunda Yazıcı meleklerin adları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Yazıcı meleklerin adları
  Yazıcı meleklerin isimleri nedir

  Melekler, insanlar tarafından görülemeyen manevi varlıklardandır. insan gibi topraktan yaratılmamışlardır.

  Melekler, nurdan yaratılmışlardır. insan gibi et ve kemikten oluşmamışlardır.

  Onların erkeklik ve dişilikleri yoktur.

  Yeme, içme ve uyuma gibi şeylere ihtiyaç duymazlar.

  Yerde, gökte ve her tarafta bulunurlar.

  Sadece Allahın Kendilerine verdiği görevi yapar, itiraz etmezler.

  Sonderece Hızlıdırlar, çok güçlüdürler, asla Yorulmazlar.

  Kuranıkerim'de meleklerden bahsedilir. Meleklerin bir kısmı ismen zikredilmekte, bir kısmı ise genel adıyla yer almaktadır.

  Yazıcı meleklerin adları.jpg
  Kuranıkerim melekleri şu şekilde tanıtır:

  ''Onlar, Allah'ın kendilerine emrettiği şeylere asla isyan etmezler. Neye memur edilirse onu yaparlar.''
  2. 1. Meleklerin Özellikleri ve Görevleri
  Çok çeşitli görevleri olan meleklerin sayılarını ancak Allah bilir. Kendilerinden en çok bahsedilen melekler şunlardır:

  a. Dört büyük melek b. Yazıcı melekler c. Hafaza (koruma) melekleri

  a. Dört Büyük Melek

  Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azrail isimli meleklere "dört büyük melek'' denilir.

  Cebrail: vahiy meleğidir. Allah'tan aldığı vahiyleri peygamberlere ulaştırır. Kuran ayetlerini peygamberimize o getirmiştir. Kuran'da en çok adı geçen melek, Cebrail'dir.

  Mikail: Yüce Allah tarafından doğa olaylarını yönetmekle görevlendirilen melektir. Rüzgarın esmesi, yağmur ve kar yağması, mevsimlerin gerektirdiği olayların gerçekleşmesi bu meleğin sorumluluğundadır.

  İsrafil: kıyametin kopacağı gün Sur'a üflemekle görevlidir. Sur'un ne olduğunu bilemiyoruz. Ama ne işe yaradığı Kuran'da bildirilmiştir. Kuran'a göre, kıyametin kopacağı gün İsrafil Sur'a üfleyecektir. Bu üfleme ile bütün canlıların dünya hayatı sona erecektir. Bundan sonra ahiret hayatı başlayacaktır. Ahiret hayatının başlaması da yine, İsrafil’in Sur'a üflemesi ile olacaktır. Yani 0, ikinci bir kez Sur'a üfleyecek ve ahiret hayatı başlayacaktır.

  Azrail: eceli gelen insanları ruhlarını bedenlerden ayırmakla görevlidir. Bunun için "ölüm meleği'' de denilmektedir.

  Her canlı gibi, insanın da belli bir yaşama süresi vardır. Bu süre dolunca insan ölür .Eceli gelen her insan, ahirete göç ederken, kıyametten sonraki dirilişine kadar geçecek: süre için, ruhunu Allah'a teslim etmektedir. işte bu teslim alma görevi Azrail tarafından yapılmaktadır. Bu konuda Kuranıkerim'de şöyle buyurulur:

  ''Ey Muhammed! De ki: Size vekil kılınan ölüm meleği canımızı alacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. '' 1

  B. Yazıcı Melekler

  Bunlar insanların yaptıkları işleri kaydederler. Bu meleklere "Kiramen Katibin'' (Şerefli Yazıcılar) adı verilir. Her insanın yanında bu meleklerden iki tane bulunmaktadır. insanın sağında ve solunda her an insanla beraber olan bu iki melek, yapılan iyi ve kötü işlerin tamamını bir film şeridi gibi kaydetmektedirler. Bu konu Kuran'da şöyle belirtilmektedir:

  ''Oysa yaptıklarımızı bilen, sizi gözetleyen değerli yazıcılar vardır. ''

  C. Hafaza (Koruma) Melekleri

  insanları sürekli gözetim altında tutan meleklerdir. Onlar insanları her türlü kazadan ve beladan korurlar. Bu konu ile ilgili bir ayette şöyle buyrulmaktadır:

  ''Kullan üzerinde mutlaka galip odur. Size hafaza melekleri gönderir. ..''  1 2.2. Melekler İyiliğin ve Güzelliğin Sembolüdür

  Yüce Allah, melekleri insanlara yardımcı olsunlar diye yaratmıştır. Melekler müminlere yardım ederler, destek olurlar. insanları iyiliğe çağırırlar.

  Melekler, her zaman insanların iyiliğini isterler. iyilik telkin ederek insanları iyiliğe yönlendirirler. insanların hatalarından dolayı bağışlanmaları için Allah'a dua ederler. Bu sebepten iyilik ve güzelliğin sembolü olarak görülürler. Bunun için dilimizde iyi ahlaklı insanları "melek gibi insan'' sözüyle överiz.

  2.3. Meleklere İman, İmanın Şartlarındandır

  Melekler duyu organlarıyla algılanamazlar, gözle görülemezler. Bu sebepten onlar hakkındaki tek bilgi kaynağımız Kuranıkerim ve hadislerdir. Kuranıkerim'de meleklere iman etmenin farz olduğu bildirilir: Bu konuda şu ayeti örnek gösterebiliriz: "Hepsi Allah 'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandı. ..,,

  Allah'a iman eden insanın, meleklere iman etmesi gerekir. Aksi halde Allah'a da inanmamış olur. Bu konuda Kuranıkerim'de şöyle buyrulmuştur:

  "Kimi Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse, şüphesiz derin bir sapıklığa sapmıştır. ,, 3

  2.4. Meleklere İman, Davranışların Güzelleşmesine Katkıda Bulunur
  Allah'a ve meleklerine inanan insan, yaptığı her davranışın Allah tarafından görüldüğünü ve ayrıca melekler tarafından kaydedildiğini bilir. Bununla, yaptığı hiçbir davranışın karşılıksız kalmayacağını da anlar. Bu sebepten kötü davranışlardan uzaklaşır, güzel davranışlara yönelmeye çalışır
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Melekler allah tarafından nurdan yaratılmışlardır. insanlar gibi yeme içme ve uyuma gibi ihtiyaçları yoktur. melekler manevi varlıklardır ve insanlar onları göremez. tıpkı iki omzumuzda bulunan iyi ve kötü amellerimizi yazan kitaben katibin (yazıcı melekler) gibi meleklerimiz. kitaben katibin melekleri her insanda bulunur.
+ Yorum Gönder


sorgulayıcı meleklerin isimleri,  meleklerin adları,  iylri yazan melek ve köülerimizi yazan meleklerin isimleri ,  amellerimizi yazan meleklerin isimleri