+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Sorular Forumunda Tahiyyat Duası Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Tahiyyat Duası
  Tahiyyat duasını yazınız
 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Tahiyyat Duası hakkında bilgi


  اَﻟﺘَّﺤِﻴَّﺎتُ ﻟِﻠّٰﻪِ وَاﻟﺼَّﻠَﻮَاتُ وَاﻟﻄَّﻴِّﺒَﺎتُ٠ اَﻟﺴَّﻠﺎَمُ ﻋَﻠَﻴْﻚَ اَﻳُّﻬَﺎ اﻟﻨَّﺒِﻰُّ وَرَﺣْﻤَﺔُ اﻟﻠّٰﻪِ وَﺑَﺮَﻛَﺎﺗُﻪُ٠ اَﻟﺴَّﻠﺎَمُ
  ﻋَﻠَﻴْﻨَﺎ وَﻋَﻠَﻰ ﻋِﺒَﺎدِ اﻟﻠّٰﻪِ اﻟﺼَّﺎﻟِﺤٖﻴﻦَ٠ اَﺷْﻬَﺪُ اَنْ ﻟَﺎٓ اِﻟٰﻪَ اِﻟّٰﺎ اﻟﻠّٰﻪُ وَاَﺷْﻬَﺪُ اَنَّ ﻣُﺤَﻤَّﺪاً ﻋَﺒْﺪُهُ وَرَﺳُﻮﻟُﻪُ


  Ettehiyyâtü li’llâhi ve’s-salevâtü ve’ttayyibâtü. Es-selâmü aleyke eyyühe’nnebiyyü ve rahmetu’llâhi ve berekâtühü. Es-selâmü aleynâ ve alâ ibâdi’llâhi’s-sâlihin. Eşhedü en lâ ilâhe illâllah ve eşhedü enne Mühammeden abdühû ve Resûlüh.”
  Anlamı:
  Rahman ve Rahim olun Allah’ın adıyla…
  Dil ile vücutla ve mal ile yapılan bütün ibadetler Allah içindir. Selâm sana ey Nebi (Peygamber). Allah’ın rahmet ve bereketi de (senin üzerine olsun). Selâm bizim üzerimize ve Allah’ın salih kulları üzerine de olsun.
  Ben, Allah’tan başka ilah bulunmadığına ve Muhammed’in de O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik ederim

 3. Eleman
  Devamlı Üye
  Tahiyat duası her farzda okunması gereken duadır.
  Ettehiyyâtü li’llâhi ve’s-salevâtü ve’ttayyibâtü. Es-selâmü aleyke eyyühe’nnebiyyü ve rahmetu’llâhi ve berekâtühü. Es-selâmü aleynâ ve alâ ibâdi’llâhi’s-sâlihin. Eşhedü en lâ ilâhe illâllah ve eşhedü enne Mühammeden abdühû ve Resûlüh.”
+ Yorum Gönder