+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Sorular Forumunda Allah'ın Zati Ve Subuti Sıfatları şeması Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Allah'ın Zati Ve Subuti Sıfatları şeması

  allah'ın zati ve subuti sıfatları şeması lütfen
 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye


  Allahın Zatî Sıfatlarının Anlamları


  Konuya daha geniş açıdan bakmak isterseniz, konu altında benzer konularda bir benzer başlık var orda daha uzun ve detaylı açıklanmış


  İşte sıfat ve anlamları kısaca

  Vücut:..Varlık

  Kıdem:..Ezeliyet evveli olmama

  Beka:.Beka Ebediyet ahiri olmama

  Vahdaniyet:.Bir olma şeriki bulunmama

  Kıyam binefsihî :.Varlığının devamının zatından olması-başkasın yardımıyla olmaması

  Muhalefetü’n- lil-havâdis :..Zatının mahlukatın zatlarına ve sıfatlarında mahluk sıfatlarına benzememesi

  Allah'ın Sübutî Sıfatları

  -Hayat:.Allah daima diridir.

  -İlim (Bilmek):Allah geçmiş ve geleceği, gizli, açık her şeyi bilir.

  -İrade (Dilemek):..Allah diler ve dilediğini yapar.

  -Kudret (Gücü yetmek):..Allah sonsuz kudret sahibidir, her şeye gücü yeter.

  -Sem (İşitmek):.Allah her şeyi işitir.

  -Basar (Görmek):..Allah her şeyi görür.

  -Kelâm (Söylemek):.Allah söz sahibidir. Peygamberlerine duyurmuştur. Kur‘an, Allah’ın sözüdür.

  -Tekvin (Yaratmak var etmek):Allah yaratıcıdır. Kainattaki her şeyi yaratan O’dur.

 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  allahın özellikleri hakkında sıfatlar vardır. örnek olarak bir kaç tane söylersek , vücut sıfatı varlık anlamına gelmektedir, hayat subuti allah her zaman diridir anlamına gelmektedir.
+ Yorum Gönder


allahin zati ve subuti sifatlari şeması,  allahın sıfatları şeması,  Allahın Zati ve Subuti sıfatlarını şema şeklinde Açıklıyor