+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Sorular Forumunda Islamiyette Dostluk Ve Kardeşlik Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Islamiyette Dostluk Ve Kardeşlik Hakkında Bilgi
  islamiyette dostluk ve kardeşlik hakkında bilgi kısaca 2. Asel
  Bayan Üye

  Islamiyette Dostluk Ve Kardeşlik İle İlgili Bilgi

  Allah Teâlâ kıyâmet gününde buyurur ki: “Dünyada benim için sevip dost olanlar nerdedir?”
  İnsanların sığınacağı hiçbir gölge olmayan bu günde, onları arşımın altında gölgelendiririm.
  Ve yine buyurdu ki: ‘Hiç kimsenin sığınacağı gölge bulamadığı kiyâmet gününde, yedi kimse Arşın gölgesinde bulunacak:

  1- Adaletli devlet reisleri,
  2- İbadette gelişen gençler,
  3- Camiden çıkınca, tekrar camiye gelinceye kadar, kalbi camiye bağlı olanlar,
  4- Allah için sevenler, Allah için bir araya gelip ve yine Allah için ayrılanlar,
  5- Tenhada Allah’ı zikredip gözünden yaş akanlar,
  6- Güzel bir kadın kendisini cima’a (cinsi münasebete) çağırdığı zaman; Ben Allah’tan korkarım diyenler.
  7- Sağ eliyle verdiği sadakayı sol eli bilmeyenler.’

  Peygamberimiz (S.A.V.) yine buyurur ki: ‘Bir kimseyi Allah için ziyaret edenin arkasından bir melek: Allah’ın cenneti sana mübarek olsun der.
  “En üstün ve en değerli amel, sevdiklerinizi Allah rızâsı için sevmek, sevmediklerinizi de yine Allah rızâsı için sevmemektir” (Terğîb)

  “Kardeşine gülümsemen, iyiliği emredip kötülükten sakındırman, yolunu şaşıranlara yol göstermen, yol üzerinde eziyet veren diken, kemik gibi şeyleri kaldırman, senin su kabından onunkine boşaltman sadakadır” (Terğîb)

  “Îmânı kâmil olan insan sevdiği kimseyi ondan menfaat gördüğü için değil, sırf Allah rızâsı için sevmelidir Gerçek îman da budur” (Terğîb-VI, 22)

  “Şüphesiz bir kısım adamlar vardır ki insanlara görünen işlerde cennet ehline yaraşan işler yaparlar Hâl bu ki onlar cehennem ehlidirler Ve yine insanlardan öyle kimseler vardır ki, insanlara görünen işlerde cehennem ehlinin yapacağı işleri yaparlar Hâl bu ki onlar cennet ehlindendir”
  (Buhârî-VI, H No: 110)

 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  İslamiyet hoşgörü ve kardeşlik dinidir. islamiyette ırkçılık yoktur. islamiyet dini insanları dinleriyle dilleriyle kısacası her şeyiyle kabul eder ve onlarla dostluk ve kardeşlik bağları kurar.
+ Yorum Gönder