+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Sorular Forumunda Islamiyette Köpek Beslemek Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Islamiyette Köpek Beslemek Hakkında Bilgi
  islamiyette köpek beslemek hakkında yazı kısaca 2. Asel
  Bayan Üye

  Islamiyette Köpek Beslemek

  Resûl-i Ekrem (s.a.v.) şöyle buyuruyor: «Av, tarla, bahçe, sürü köpekleri müstesna olmak üzere köpek besleyen kimsenin sevabından her gün bir miktar (kıyrât) eksilir.» (Buhâri, K. ez-Zebâih, 6; Müslim, K. el-Müsâkat, 46, 50, 56-58.)

  Köpek bulunan eve meleğin girmediğini bildiren hadisler (Ebû Dâvud. K. et-Tahârah, 89; Buhârî Bed'u'l-halk, 7, 17, el-Libâs, 77; Müslim, K. el-Libâs, 81.) de yukarıdaki hadise eklenince çıkan netice şudur: Korunma ve avlanma gibi bir ihtiyaç bulunmadan evlerde köpek beslemek İslâmda men edilmiştir; çünkü:

  a) Köpek besleyecek kadar imkânı olanların bakım ve harcamalarına yoksul, kimsesiz insanlar daha lâyıktır.
  b) Tıbbın kesin açıklamalarına göre köpeklerden insanlara geçen bir çok tehlikeli hastalıklar mevcuttur.
  c) Köpek yoldan gelip geçeni, misafiri ve bir şey istemek için geleni korkutur, rahatsız eder

 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  İslamiyette köpek besleyecek kadar malı olan kimse köpeğe harcayacakları onca parayı fakir fukaraya verseler daha hayırlıdır. ayrıca tıpta köpeklerin insanlara çok fazla hastalık bulaştırdıkları da kanıtlanmış bir gerçektir.
+ Yorum Gönder