+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Sorular Forumunda Islamiyette Iftira Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Islamiyette Iftira Nedir
  islamiyette iftira nedir kısaca 2. Asel
  Bayan Üye

  Islamiyette Iftira hakkında bilgi


  Sözlükte "yalan söylemek, uydurmak, asılsız isnatta bulunmak gibi" anlamlara gelen iftira, ahlâk terimi olarak bir kimseye işlemediği bir suçu isnat etmek demektir.
  Hukuk ve ahlâkta iftira yerine daha çok ifk ve bühtân terimleri, zina iftirası için de kazf kelimesi kullanılır. Kur'ân'da iftira ve aynı kökten gelen kelimeler elli dokuz yerde geçmektedir.
  Bu âyetlerden birinde Allah'ın, kendisine ortak koşma dışında dilediği kimselerin bütün günahlarını bağışlayacağı ifade edildikten sonra, "Allah'a ortak koşan kimse yanlış bir inanç uydurup büyük günah işlemiş olur" denilmektedir (Nisâ, 4/48).
  Bir diğer âyette ise "Kim bir hata yapar veya kasıtlı günah işler de onu bir suçsuzun üzerine atarsa büyük bir bühtan ve apaçık bir günah işlemiş olur" (Nisâ, 4/112.) buyrulmak suretiyle iftiranın ne denli büyük bir günah olduğuna dikkat çekilmiştir.
  Hadislerde, büyük günahlar arasında, kötülükten habersiz iffetli bir kadına zina iftirasında bulunmak da sayılmıştır (Buhârî, Vesâyâ, 23). Mü'minleri kötü huy ve davranışlardan uzak tutma gayreti içinde olan Hz. Peygamber onları iftira konusunda da uyarmış, iftiranın insanın âhiret hayatını iflasa götürecek olan kul hakları arasında yer aldığını belirtmiştir (Müslim, Birr, 60).
  İslâm'da iftira haram kılındığı gibi asılsız olması muhtemel haberler doğruymuş gibi kabul edilerek bunları araştırmadan inanmak da yasaklanmıştır (İsrâ, 17/36; Hucurât, 49/6). (M.C.)

 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  İftira bir kişinin yapmadığı bir şeyi yaptığı konusunda yalan söylemektir. islam dininde iftira çok büyük bir günahtır. düşünün suçsuz yere namuslu bir kadına iftira atıldı işte o zaman o kadını hayatı mahf olur. böyle bir şeye dinimiz nasıl hoşgörüyle baksın?
+ Yorum Gönder